Komunikaty Rektora WSIiZ dr Wergiliusza Gołąbka w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa).

24 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Pan Premier Jarosław Gowin ogłosił decyzję o przedłużeniu ograniczenia działania wszystkich uczelni do 10 kwietnia 2020 r. Jednocześnie Ministerstwo wydało stosowne rozporządzenie, dotyczące m. in. kształcenia zdalnego.

W związku z powyższym informuję Państwa, że w okresie od 26 marca do 10 kwietnia br. wszystkie zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, których zakres merytoryczny lub metodyczny to umożliwia, będą nadal prowadzone w formie zdalnej, tj. przy użyciu narzędzia Colaborate na platformie e-learningowej Blackboard. W terminach wynikających z harmonogramu zajęć studenci zobowiązani są dołączyć do zajęć korzystając z własnych komputerów, zgodnie z instrukcją i zasadami, które już Państwo znają. Te zajęcia, które nie mogą zostać przeprowadzone zdalnie, zostaną przełożone na późniejsze terminy.

 Przypominam, że osoby prowadzące zajęcia mogą realizować zajęcia zdalne z domu, pod warunkiem, że dysponują odpowiedniej jakości sprzętem (komputer z dobrym mikrofonem i kamerą). W innych przypadkach proszę korzystać z zasobów sprzętowych Uczelni. Informuję, że Uczelnia wydłuża termin realizacji egzaminów warunkowych do 15 kwietnia. Jednocześnie przypominam Państwu, że już od kilku dni jest możliwość przeprowadzania egzaminów warunkowych za pomocą platformy e-learningowej Blackboard. Egzaminy mogą być przeprowadzane ustnie lub pisemnie. Aktualnie Uczelnia przygotowuje rozwiązanie umożliwiające zdalne przeprowadzanie egzaminów dyplomowych. Egzaminy będą również przeprowadzane za pomocą platformy platformy e-learningowej Blackboard. O szczegółach będą informowani zainteresowani prowadzący (promotorzy i recenzenci) oraz studenci.

Jednocześnie przypominam, że nadal:

  • zawieszone są służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni,

  • wstrzymane są przyjazdy gości zagranicznych na Uczelnię,

  • pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo kierownika jednostki o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź fakcie objęcia kwarantanną,

  • w komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

 Zwracam się do nauczycieli akademickich Uczeni osoby, które mają zaległe urlopy, a nie muszą w najbliższych tygodniach realizować obowiązków dydaktycznych, organizacyjnych bądź naukowych, proszone są o wykorzystanie tych urlopów.  Wszelkie informacje o dalszych działaniach związanych z zaistniałą sytuacją będą do Państwa wysyłane sukcesywnie.

Z wyrazami szacunku

Dr Wergiliusz  Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

 

11 marca 2020 r.

Ze względu na ogłoszoną przez Pana Premiera Jarosława Gowina decyzję o konieczności zawieszenia klasycznych zajęć dydaktycznych w szkołach wyższych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, uprzejmie informuję o najważniejszych zmianach w zasadach funkcjonowania naszej Uczelni w okresie od 12 do 25 marca br. Wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów stacjonarnych, zaplanowane w dniach 12 i 13 marca 2020 r. (czwartek-piątek), zostają przeniesione na późniejszy termin.

Od dnia 14 marca 2020 r. (sobota) wszystkie zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, których zakres merytoryczny lub metodyczny to umożliwia, będą prowadzone w formie zdalnej, tj. przy użyciu narzędzia Colaborate na platformie Blackboard, która od wielu lat jest wykorzystywana na naszej uczelni. Amerykańska platforma Blackboard Learn w wersji  9.1 (jedna z najbardziej rozbudowanych platform edukacyjnych na świecie) funkcjonuje  również w wersji mobilnej, a studenci mogą korzystać z aplikacji mobilnej dostępnej zarówno dla systemu Android oraz IOS. Poza standardową komunikacją tekstową platforma ta umożliwia również komunikację głosową i wideo oraz pozwala moderować dyskusję z uczestnikami.

Zajęcia, które muszą zostać zrealizowane w sposób tradycyjny, zostają przeniesione na inny termin. Do studentów obcokrajowców wystosowany został apel, aby pozostali w swoim miejscu zamieszkania i nie wykorzystywali najbliższych dni na jakiekolwiek podróże. Zajęcia dydaktyczne nadal się odbywają i są obowiązkowe, tyle, że zmienia się forma ich realizacji: z metod tradycyjnych na metody online. Wszelkie informacje o dalszych działaniach związanych z zaistniałą sytuacją będą komunikowane sukcesywnie.

Z wyrazami szacunku

Dr Wergiliusz  Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania