Dr Marek Jaszuk

Adiunkt w Katedrze Zastosowań Systemów Informatycznych.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2004 roku.

Doktor nauk fizycznych (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, rok 2002), magister fizyki (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyczno-Fizyczny, rok 1997).

Jego działalność naukowa koncentruje się na modelowaniem układów pamięci semantycznej w systemach kognitywnych oraz systemach percepcji robotów. Zajmuje się również zagadnieniami przetwarzania danych z układów sensorycznych i tworzenia reprezentacji środowiska przez roboty mobilne.

Realizował liczne projekty badawcze finansowane przez NCN, NCBiR i inne instytucje wspierające działalność naukową. Aktualnie jest zaangażowany w realizację grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. “Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz samo-organizującą się pamięć asocjacyjną”. W ramach tego projektu tworzony jest system sterujący dla robota mobilnego, oparty na uczeniu motywowanym (Motivated Learning)i. Działanie tego systemu opiera się na idei inteligencji ucieleśnionej. Prowadzone prace opierają się na wykorzystaniu zamontowanych w robocie sensorów obrazu, dźwięku i odległości do stworzenia wewnętrznej reprezentacji środowiska i autonomicznego podejmowania decyzji. Strona projektu  Jest to kontynuacja wcześniejszego projektu pt. “Organizacja pamięci semantycznej i epizodycznej w uczeniu motywowanym robotów”, w ramach którego rozwijany był system kognitywny o nazwie MLECOG (Motivated LEarning and COGnition). Strona projektu 

Jest również opiekunem Koła Naukowego Nowych Technologii Programistycznych. Na zajęciach prowadzonych przez koło studenci rozwijają swoje umiejętności związane z nowoczesnymi technologiami programistycznymi, robotyką,  projektowaniem gier, grafiką komputerową i innymi zagadnieniami mogącymi zainteresować młodego informatyka. Studenci działający w kole odnoszą liczne sukcesy w konkursach studenckich i działalności naukowej związanej z realizacją projektów badawczych Profil koła w mediach społecznościowych.

 

Prowadzone przedmioty:

Podstawy programowania, Programowanie, Języki programowania, Projektowanie gier komputerowych, Silniki gier, Wzorce projektowe i architektura aplikacji, Zarządzanie projektami informatycznymi.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr Marek Jaszuk
Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych 
e-mail: mjaszuk@wsiz.rzeszow.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM202
tel.: 017 8661108


KONSULTACJE

Poniedziałek/Monday 13:30-14:30 Konsultacje on-line 
Niedziela/Sunday (zjazdy KIS) 12:40-13:40 Konsultacje on-line
Przed konsultacjami proszę o kontakt e-mailowy celem potwierdzenia terminu.
Before the consultations please contact me to confirm the meeting.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020