Prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński

 


WYKSZTAŁCENIE


 – Tytuł zawodowy magistra w zakresie matematyki (metody numeryczne) - 1972 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
– Stopień naukowy doktora nauk fizyczno-matematycznych – 1977 - Łomonosow Moscow State University (rozprawa doktorska; Pewne problemy dotyczące grup z małym nałożeniem słów definiujących”)
– Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych – 1986 – Politechnika Warszawska (rozprawa habilitacyjna pod tytułem „Gentzenowskie i inne metody w teorii BCK–algebr”)

 


DOŚWIADCZENIE


 

 – 1972-1988 – Asystent, adiunkt, Instytut Matematyki UJ
– 1988-2002 – Docent, Instytut Informatyki UJ
– 1989- 1992 – Visiting Professor, Iowa State University
– 1992-1994 – Instructor, Iowa State University
– 1992 – Instructor, Ellsworth Community College
– 1993 – Visiting Professor, Drake University
– 1997-2006 - Profesor, dziekan, Wyższa Szkoła Zarządzania/The Polish Open University
– 2002 – 2007 - Profesor, Akademia Pedagogiczna im. Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Informatyki i Metod Komputerowych
– Od 2006 - Profesor, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

- 0d 2011 - Rektor, Wyższa Szkoła Europejska im. księdza profesora Józefa Tischnera, Kraków

 


PROWADZONE ZAJĘCIA


 

1. Analiza matematyczna
2. Algebra liniowa
3. Matematyka
4. Matematyka dyskretna
5. Metody obliczeniowe
6. Logika dla informatyków


TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ


 

 1. Systemy informacyjne i “data mining”
2. Analiza kontekstu
3. E-learning
4. Logika algebraiczna

  


WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI


 

 1. Solution to the equality problem and conjugacy problem for some class of finitely defined groups, 14 Algebraic Conference, 1, 51-52,Nowosybirsk 1977 (in Russian).
2. B.Wozniakowska, Finitely generated ideals in directed, commutative BCK-algebras, Mathematica Japonica 26 (1981) 267-269
3. On a problem on BCK -algebras, Mathematica Japonica 26 (1981) 545-546
4. On ideal and congruence lattices of BCK -algebras, Mathematica Japonica 26 (l 981)
5. Decomposition of ideals in certain BCK -algebras, Mathematics Seminar Notes 10 (1982) 467-471
6. Representation theorem for commutative BCK -algebras, Mathematics Seminar Notes 10, (1982) 473-478
7. An embedding theorem for BCK-algebras, Mathematics Seminar Notes 10 (1982) 749-750
8. Solution to some algorithmie problems for groups from the class K2, Zeszyty Naukowe UJ 25 (1985) 7-18 (in Russian).
9. Solution to the word and conjugacy problems for some classes of finitely defined groups, Zeszyty Naukowe UJ 25 (1985) 67-94 (in Russian).
10. -, A.Romanowska, Varieties of commutative BCK-algebras not generated by their finite members, Demonstratio Mathematicae XVIII, 2 (1985) l-10.
11. -, A. Wronski, Eight simple questions concerning BCK-algebras Reports on Mathematical Logic 20 (1986) 87-91
12. An answer to Dziobiak's question, BSL 1993
13. R.Cross, Techniki analityczne w biznesie, PRET Warszawa 2000
14. Techniki analityczne w biznesie II, PRET Warszawa 2002
15. Zastosowanie matematyki i ekonometrii w zarządzaniu, PRET Warszawa 2005
16. Zastosowanie matematyki i ekonometrii w zarządzaniu II, PRET Warszawa 2006
17. - , K.Pancerz, On Computing Extensions and Restrictions Of Information Systems Noting Some Order Properties, Fundamenta Informaticae 99 (2010) 1 - 13

18. - , B.Fryc, Z.Machnicka,Information systems - is the number of values of attributes essential, Abstracts XV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Nałęczów, Poland (2009) 51

19. - , K.Pancerz, Several Remarks on Restrictions and Extensions of Information Systems: the Lattice Theory Perspective, Workshop on Concurrency, Specification and Programing CS&P 2009, Kraków (2009) 480 - 485

20. - , B.FRyc, Z.Machnicka, Remarks on two valued information systems, HSI Rzeszów, 2010

 


Prace przygotowywane do druku
1. Zastosowanie „context analysis” w biznesie.
2. Data mining in practice. Some Business Applications.
3. On the relationship between formal context and information system.

Preprinty
1. Gentzen and other methods in the theory of BCK-algebras, Kraków 1986
2. Wprowadzenie do statystyki, Kraków 1999
3. Zastosowania w biznesie wybranych metod statystyki, Kraków 2001
Wykłady i wystąpienia na konferencjach
1. Remark on varieties of algebras, Conference on History of Logic , Krakow 1980
2. First order theory of BCK-algebras is undecidable, Winter School ofLogic, Rabka 1986
3. Łukasiewicz algebras, Winter School of Logic, Rabka 1987
4. A variety of commutative BCK-algebras is not finitely generated, Winter School ofLogic, Rabka 1988
5. Subdirectly irreducible partial algebras, Algebra Conference, Bem 1988
6. Relational Databases, Workshop on Algorithmics, Workshop,on Algorithmics,Ames IA, USA 1992
7. Dependencies in Relational Databases, Workshop on Algorithmics, Ames IA, USA 1993
8. Internet support for distance leaming, Workshop on Distance Leaming, Lisbon 1998
9. E-Ieaming, Workshop on Distance Leaming, London 1999
10. E-learning, Konferencja Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli, Kraków 2004
11. Edukacja informatyczna, Konferencja Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli, Kraków 2005
12. Edukacja informatyczna a potrzeby biznesu, Informatyka i Biznes, WSZ/POU Kraków 2006

 


 

DODATKOWA INFORMACJA


1. Promotor ponad 20 prac MBA, recenzent około 30 prac MBA
2. Promotor prac licencjackich i magisterskich z zakresu informatyki, informatyki z ekonometrią i matematyki (ponad 30)
3. Udział w I Konferencji Human System Interaction, Kraków 25 – 27.05.2008

4. Udział w III Konferencji Human System Interaction, Rzeszów 23 -25.052010


 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW


 

 

Podręczniki, zadania itp. Można znaleźć w sieci. Przykładowe adresy
po polsku:
http://openpdf.com/
po angielsku
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://www.freetechbooks.com/

 

Przykładowe egzaminy (dla I roku): 

Matematyka dyskretna

Matematyka I semestr_algebra liniowa

Matematyka II semestr_analiza

 

Students sources:
Please use the Internet. Sample libraries:
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://www.freetechbooks.com/

 

Sample exams for first year students:

Linear algebra

Matehematical analysis

 

 

 


       
 DANE KONTAKTOWE
  • Katedra Zastosowań Matematyki , Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych

tel. (+4817) 866-1464

 TERMINY KONSULTACJI

KONSULTACJE  OFFICE HOURS

05.03.2014 15:30 - 17:00 RA135

20.03.2014 15:30 - 17:00 RA135

 3.04.2014 15:30 - 17:00 RA135

24.04.2014 15:30 - 17:00 RA135

15.05.2014 15:30 - 17:00 RA135

29.05.2014 15:30 - 17:00 RA135

5.06.2014 15:30 - 17:00 RA135

12.062014 15:30 - 17:00 RA135

 

 Tylko dla studentów studiów niestacjonarnych, konsultacje zaraz po sobotnich zajęciach lub w przerwie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia.


 

 


 LINKI