Prof. dr hab. RYSZARD MACIEJEWSKI

 


NOTA BIOGRAFICZNA


 

Ryszard Maciejewski

ur. 07.02.1954r.

 

I.    Przebieg  Pracy Zawodowej:

·         studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie ukończone w 1979r.

·         pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej w 1983r.

·         doktorat i drugi stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej w 1988r.

·         1990 - 1991 prowadził „ Szkołę Ratownictwa” w WODKM w Lublinie, łącznie 8 lat pracy w Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego

·         stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 1993r.

·         w 1995r. powołany na pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Oddziału Anglojęzycznego

·         1996 – 2002 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego AM

·         1999 - 2005 Prodziekan Oddziału Anglojęzycznego na Wydziale Lekarskim AM

·         2000 - 2002 biegły sądowy z zakresu chirurgii ogólnej

·         tytuł profesora nauk medycznych w 2001r.

·         2001-2002 studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowiem publicznym.

·         specjalizacja ze zdrowia publicznego - kwiecień 2004r.

·         uczelniany Koordynator Programu Sokrates – Erasmus (2003 – 2008)

·         Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie,

·         studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, zakończone egzaminem państwowym (2003)

·         specjalizacja z medycyny ratunkowej - listopad 2004r.

·         Członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Wsi (2004 – 2008)

·         od 2005r. Prorektor ds. Nauki UM w Lublinie, obecnie wybrany na kadencję 2008 - 2012

·         od października 2005r. rozpoczął dodatkową pracę w Wyższej Szkole Informatyki                              i Zarządzania  w Rzeszowie, od 2007r. Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego

II.    Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

Ogólnopolskich: Polskie Towarzystwo Anatomiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich,        Towarzystwo Medycyny Społecznej, Towarzystwo Medycyny Ratunkowej

Zagranicznych: International Medical Association for Experimetal Research, New York Academy of Sciences, American Association for the Advancement of Science, International Association of Medical Colleges

 

III.  Certyfikaty:

·      Certyfikat Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostępu do informacji niejawnych

·         Ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

·         Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

IV.  Członkostwo w Zespołach Ministerialnych:

·         od czerwca 2008 r. – Członek Interdyscyplinarnego Zespołu Do Spraw Infrastruktury Badawczej i Polityki Naukowej Unii Europejskiej

od 4 lutego 2010 r. – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

 


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA


 

 

 

 

 Działalnośc dydaktyczna z zakresu Medycyny Ratunkowej, Medycznych czynności ratunkowych, Metodyki nauczania pierwszej pomocy

 

 

 

 


TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ


 

 

 

 

 

 

 

Proszę wprowadzić opis, bądź usunąć sekcję.


PUBLIKACJE


Publikacje po 2005 roku:

 

W recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym

1.      Maciejewski R., Torres K., Patel A.A., Styliński K., Błoński M., Torres A., Staśkiewicz G., Wojtaszek M., The body constitution of patients and intubation scales as predictors of difficult intubation considered in relation to the experience of the intubator, “Folia Morphol”, 2008, vol. 67 nr 3, s. 171-174

2.      Maciejewski R., Staśkiewicz G., Czekajska-Chehab E., Rybak J., Torres K., Torres A., Kępa A., Drop A., Collateral abdominal circulation in patient with Leriche’s syndrome diagnosed with 64-row multislice computer tomography (MSCT), „Polish Journal of Radiology”, 2008, 73(1), s. 61-64

3.      Maciejewski R., Krupski W., Fidor-Mikita E., Kurys-Denis E., Krzyżanowski K., Kostrubiec M., Wojtaszek M., Złomaniec J., The value of Tyree-dimensional computer tomography reconstructions in diagnosis of shoulder injuries, „Journal of Pre-Clinical and Clinical Research” 2008, vol. 2, nr 1

4.      Maciejewski R., Anatomy and variants of cielak trunk In multislice computed tomography. [WSPÓŁAUTOR] GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, ELŻBIERA CZEKAJSKA-CHEHAB, KAMIL TORREŚ, ANDRZEJ DROP. Pol. J. Environ. Stud. 2006, vol.15 nr 2 B p.3, s.781-783. International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of Heath hazards”. Nałęczów, 25-27 May 2006 (Ryszard Maciejewski)

5.      Maciejewski R., Evaluation of styloid process in computed tomography MPR-based assessment of lenght and angulation. [WSPÓŁAUTOR] GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, L. GRZYCKA-KOWALCZYK, KAMIL TORRES, ANDRZEJ DROP. Pol. J. Environ. Stud. 2006, vol 15 nr 2B p. 3, s. 778-780. bibliogr., International Nałęczów Scientific Symposium „Environmental sources of health hazards”. (Ryszard Maciejewski)

6.      Maciejewski R., Role of estrogen in the etiology of peliosis hepatis. [WSPÓŁAUTOR] ELŻBIETA RADZIKOWSKA, B.MADEJ, I. ŁUSZCZEWSKA-SIERAKOWSKAM Franciszek BURDAN, ANDRZEJ DĄBROWSKI, . Med.Wet. 2006 vol.62, nr 4, s.395-396. (Ryszard Maciejewski)

7.      Maciejewski R., The activity and immunoexpression of cathepsin D in rat male reproductive organs. [WSPÓŁAUTOR] FRANCISZEK BURDAN, JUSTYNA SZUMIŁO, JAROSŁAW DUDAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI, ZBIGNIEW WÓJTOWICZ, Folia Morph. 2006 vol. 65 nr 2, s.11-115, bibliogr.poz.22 (Ryszard Maciejewski)

 

W recenzowanych czasopismach o zasięgu krajowym

1.      Maciejewski R., Aktualne poglądy na etiopatogenezę encefalopatii trzustkowej. (Recent views on etiopathogenesis of pancreatic encephalopathy.) [Aut.] JACEK PSZENICZNY, JUSTYNA ZALEWSKA, GRZEGORZ STASKIEWICZ, . Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006 t. 4 z. 3s. 234-238, bibliogr. poz. 35, sum.

 

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym (nie angielskim)

1.      Maciejewski R., "Anatomia czynnościowa - podręcznik dla studentów pielęgniarstwa
i nauk o zdrowiu Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2007r.

 

W materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym

1.      Maciejewski R., Analysis of selected neoplastic factors In early breast kancer in reference to formation of distant metastases. [WSPÓŁAUTOR] BARBARA MADEJ, JUSTYNA SZUMIŁO, FRANCISZEK BURDAN, JAROSŁAW DUDKA, ELŻBIETA RADZIKOWSKA, ELŻBIETA KOROBOWICZ, A. CHROŚCICKI, . Nowotwory 2006 vol. 56, supl.2, s.59, XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej : Chirurgia układu chłonnego, XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Łódź, 18-20 maja 2006.

 

 


SEKCJA WŁASNA


 

 

 

       
 DANE KONTAKTOWE
  •  Katedra Ratownictwa Medycznego
    17-8661101
  • KE104b
  • Kielnarowa

 TERMINY KONSULTACJI

6/03/2010 – 14:00 – 15:30 – sala KE104B

20/03/2010 - 14:00 – 15:30 – sala KE104B

24/04/2010 - 14:00 – 15:30 – sala KE104B

  LINKI