Aktualności z WSZiA w Zamościu

 

Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu zrobił habilitację

20 lutego 2014 roku dr Mieczysław Kowerski zdał kolokwium habilitacyjne na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie finansów.
Tytuł rozprawy: „Ekonomiczne uwarunkowanie decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne”.

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Wiesława Przybylska – Kapuścińska
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
  Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Wiesław Pluta
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Witold Jurek
  Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuI Ty możesz zostać maklerem! - Szkolna Gra Giełdowa

Od września 2013 r. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego po nazwą „I Ty możesz zostać maklerem. Szkolna gra giełdowa”. Głównym celem projektu jest zwiększenie i utrwalenie wśród licealistów wiedzy na temat przedsiębiorczości, a także edukacja ekonomiczna w zakresie działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

„I Ty możesz zostać maklerem. Szkolna gra giełdowa” to jedyna taka lekcja przedsiębiorczości, która łączy wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami prezentowanymi w innowacyjny sposób. Francuski ekonomista Michel Santi powiedział, że: „przedsiębiorczość nie jest cechą wrodzoną, ale pewną właściwością ducha i działań, które są przywilejem wielu, a jednak niewielu z nich kształtuje je i wzmacnia”. Dlatego, przy wsparciu finansowym Fundacji Kronenberga, WSE przygotowała projekt w którym uczniowie od praktycznej strony nauczą się inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na rynkach, podejmowania decyzji, a także pracy w zespole. Wiemy jak ważne jest aby przekazywana wiedza nie tylko przyczyniła się do poszerzenia horyzontów, ale także potrafiła zaciekawić i obudzić w młodych ludziach chęć rozwoju i pasje.

 

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli:
- uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach prowadzonych przez przedstawicieli związanych ze środowiskiem giełdowym,
- uczestniczyć w warsztatach z gry na giełdzie,
- tworzyć własny portfel inwestycyjny na portalu internetowym,
- analizować efektywność operacji.

Zapraszamy nauczycieli do zgłaszania uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Krakowa i powiatu krakowskiego. W projekcie uczestniczyć mogą  całe klasy lub 5 osobowe zespoły.
Warsztaty i spotkania z ekspertami będą odbywać się co 2 tygodnie w siedzibie Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, przy ul. Westerplatte 11.
Dla najlepszych zespołów przewidujemy atrakcyjne nagrody.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl lub tel. 12 683 24 04

 

Zapisy trwają do 18 listopada 2013 r.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym. Projekt będzie trwał do końca marca 2014 roku.


 

 

 NOWE SPOJRZENIE NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

 

Temperament a ryzyko wielochorobowości np. wśród policjantów to jedno z 60 wystąpień i referatów zaplanowanych podczas zbliżającej się IX konferencji naukowej Katedry Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, która odbędzie się już 15 listopada br.

 

- Obrady koncentrować się będą wokół problematyki związanej z wielochorobowością w rehabilitacji, rehabilitacji kardiologicznej oraz nowemu spojrzeniu na definicję niepełnosprawności. Konferencja odbywa się pod patronatem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, a przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Andrzej Kwolek – informuje szef Komitetu Organizacyjnego i ordynator Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji WSZiA dr Rafał Sapuła.  

 

Konferencja jest podzielona na kilka sesji, oprócz naukowców z całej Polski, swoje prace będą prezentować także studenci fizjoterapii.

 

Szczegółowy harmonogram konferencji na stronie uczelni www.wszia.edu.pl Studia podyplomowe w „Chmurze”

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji uruchomiła w kwietniu br. 11 edycję kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Informatyka (dla nauczycieli). Jest to pierwszy kierunek studiów, który w pełni realizowany jest systemem „Akademii w chmurze”.
„Akademia w chmurze” to nowatorskie podejście do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Chmura obliczeniowa jest bardzo szybko rozwijającym się modelem polegającym na użytkowaniu usług dostarczanych przez sieć internetową. Aktualnie coraz więcej usług informatycznych realizowanych jest w tym modelu. Także usługi dydaktyczne mogą być dostarczane przez środowisko chmury.

 

Posiadając odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne, komputer wyposażony w kamerę, głośnik i mikrofon oraz dostęp do Internetu można z dowolnego miejsca na świecie uczestniczyć w realnych zajęciach prowadzonych na żywo przez wykładowców. W odróżnieniu od klasycznych kursów e-learning, w których słuchacze korzystają z umieszczonych w sieci materiałów dydaktycznych, np. w postaci nieinteraktywnych filmów z wykładami, Akademia w chmurze dostarcza w pełni interaktywne zajęcia, podczas których słuchacze mają kontakt z prowadzącym, mogą zadawać pytania oraz może być prowadzona w czasie rzeczywistym dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami zajęć…”  

 

Po dwóch miesiącach realizacji zajęć mamy już pierwsze opinie słuchaczy na temat nowej formuły studiów. Większość z nich podkreśla, że dzięki ograniczonej liczbie zjazdów sobotnio – niedzielnych mogli podjąć naukę na studiach podyplomowych. Pomimo wątpliwości, czy poradzą sobie z dość trudnym kierunkiem, jakim jest informatyka, wybierając właśnie taką formę realizacji zajęć, dzisiaj w większości podkreślają, że „… nie taki diabeł straszny …”.
Ponadto zaletą realizacji zajęć w chmurze jest rejestrowanie wykładów, z których uczestnicy mogą skorzystać. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy słuchacz, z różnych powodów, nie może uczestniczyć w zajęciach.

 

Warto podkreślić, że koszt studiów realizowanych w „chmurze” jest zdecydowanie niższy niż studiów realizowanych w systemie tradycyjnym. Jednocześnie słuchacze oszczędzają swój czas i pieniądze ze względu na ograniczoną liczbę zjazdów. Na studiach podyplomowych informatyka w semestrze organizowane są 3 zjazdy stacjonarne, w ramach których realizowane są laboratoria oraz przeprowadzane zaliczenia i egzaminy semestralne. Pozostałe zajęcia realizowane są w chmurze w godzinach wieczornych (2 spotkania w tygodniu po 2 godziny lekcyjne).

 

Na rok akademicki 2013/2014 WSZiA przygotowała nową ofertę studiów podyplomowych z zakresu informatyki:
1.    Informatyka użytkowa,
2.    Technologie programistyczne,
3.    Technologie sieciowe,

Wymienione kierunki będą realizowane w ramach projektu „Akademia w chmurze”.
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.podyplomowe.wszia.edu.pl, pod numerem telefonu 84 677 67 31 lub w siedzibie Studium Studiów Podyplomowych WSZiA w Zamościu przy ul. Akademickiej 4, pok. 4


 

Stypendium Marszałka

 

7 studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu odebrało 4 czerwca br. dyplomy potwierdzające otrzymanie stypendium marszałka województwa lubelskiego dla wybitnie uzdolnionych. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zamojskim studentom towarzyszył dr Janusz Skwarek, dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki.

 

Stypendia marszałka zostały przyznane już po raz dziesiąty. W tym roku otrzymało je 60 studentów mieszkających na terenie województwa lubelskiego, którzy uzyskali wysoką średnią ocen za ostatnie 2 semestry oraz dodatkowo wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi bądź sportowymi.

 

Stypendia przyznawane są na okres dziewięciu miesięcy: od stycznia do września 2013 r. w kwocie 300 zł miesięcznie. W całości pochodzą z budżetu województwa lubelskiego.

 

Z grona studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji zostało wyróżnionych siedem osób: Michał Grelak (budownictwo), Agnieszka Skrzyńska (fizjoterapia), Aleksandra Ochota (fizjoterapia), Małgorzata Mroczek (fizjoterapia), Konrad Partyka (fizjoterapia), Marta Soboń (fizjoterapia), Sebastian Chrzan (fizjoterapia).

 

W imieniu marszałka wyróżnienia wręczyła Katarzyna Bryda, dyrektor Departamentu Kultury Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. - Serdecznie wszystkim gratuluję sukcesu. Po raz kolejny okazuje się, że ciężka praca i trud po prosu się opłaca - mówiła do studentów.

 Najlepsza uczelnia niepubliczna w Polsce

Pani Minister doceniła osiągnięcia naukowe studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Jak mierzyć jakość kształcenia studentów? Zapewne jest kilka kryteriów. Niewątpliwie kryteria te uwzględnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznając co roku stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce.

Uzyskanie takiego stypendium jest bardzo trudne. Wystarczy powiedzieć, że na 1 milion 800 tysięcy studentów w Polsce w tym roku akademickim uzyskało je 970. To oznacza, że takie stypendium uzyskuje co 1850 polski student (tylu jest studentów w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu). A jak zwiększyć szanse na uzyskanie takiego stypendium siedmiokrotnie? Należy studiować w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Na ten rok akademicki Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała studentom zamojskiej uczelni 7 stypendiów i jest to najwięcej wśród uczelni niepublicznych w Polsce. W województwie lubelskim stypendia przyznano 50 studentom z 8 uczelni, a więc co 7 pochodził z WSZiA.

Oczywiście stypendia Ministra otrzymuje „studencka elita”. O ile w kraju takie stypendia otrzymuje co 1850 student, w województwie lubelskim co 1300 student, a w WSZiA co 270 student.

Trzeba tutaj podkreślić, że ten rok nie jest wyjątkowy jeśli chodzi o stypendia Ministra: w ubiegłym roku takie stypendia otrzymało 5 studentów WSZiA, a dwa lata temu aż 11 osób. Od 2004 roku, kiedy to po raz pierwszy studenci wyższych szkół niepublicznych mieli możliwość otrzymania stypendiów Ministra, takie stypendia otrzymało 48 osób, które studiowały w zamojskiej uczelni administrację, informatykę i ekonometrię, ekonomię, pedagogikę i fizjoterapię – pierwszy budowlaniec powinien otrzymać stypendium w przyszłym roku.

To tyle statystyk. Teraz o kryteriach. Kryterium średniej ocen stanowiło tylko 5% ogólnej oceny punktowej, zaś wniosek oceniany był głównie pod kątem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych. Po dokonaniu oceny Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w skład którego weszło 27 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztuki ustalił ran¬kingi wniosków studentów i doktorantów uszeregowane według największej liczby punktów.

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci Uniwersytetu Warszawskiego (110) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (74), na trzecim miejscu znaleźli się studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy otrzymali 34 stypendia.

Jak zostać stypendystą Ministra – odpowiedź jest prosta – ciężka praca od pierwszego roku studiów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zapewnia do tego odpowiednie warunki – doświadczona kadra opiekunów naukowych, laboratoria i pracowanie, dobrze zorganizowane konferencje naukowe, możliwość wyjazdów na krajowe i zagraniczne konferencje naukowe, stypendia Erasmus umożliwiające studia i staże za granicą, wpisane na listę czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwartalniki i roczniki naukowe, w których studenci mogą prezentować wyniki swoich badań.

W ostatnim roku stypendia otrzymali fizjoterapeuci. Jest w tym duża zasługa opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapeutów „Radiatus” dr nauk medycznych Krzysztofa Mataczyńskiego, Dyrektora Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji dr nauk medycznych Rafała Sapuły oraz Dziekana Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki prof. nauk medycznych Krzysztofa Marczewskiego.

I ostatnie choć na pewno nie najmniej ważne. Stypendium Ministra to jednorazowy zastrzyk finansowy w wysokości 14 tys. zł. I jeżeli dodamy, że stypendium Ministra nie przeszkadza w otrzymaniu stypendium Rektora za osiągnięcia w nauce w wysokości 4 tys. zł (tym razem wypłacane po 400 zł miesięcznie) to wniosek nasuwa się sam: studiowanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oprócz tego, że daje dobry zawód po prostu się opłaca.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wygrała grant w wysokości 778 000 euro! - 28 listopada 2012

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wygrała grant w wysokości 778 000 euro na organizację klastra naukowo-przemysłowego zastosowania tufów zeolitowych w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”. – Będzie to przykład transferu wiedzy na temat zastosowania otrzymanych w trakcie realizacji projektu wyników badań laboratoryjnych do działalności gospodarczej przedsiębiorstw po obu stronach granicy - podkreśla znaczenie projektu dr Wojciech Franus, kierownik Katedry Budownictwa w Wyższej Szkole Zarządzania i i Administracji w Zamościu.

Obok badań naukowych, w ramach projektu realizowany będzie cykl prac inżynierskich studentów budownictwa na temat zastosowania zeolitowych surowców mineralnych w produkcji nowych, innowacyjnych materiałów budowlanych o ściśle określonych parametrach technologicznych. Nowo powstałe laboratoria budownictwa zostaną także doposażone o kolejne, niezbędne do realizacji projektu urządzenia badawcze m.in. komora do badań mrozoodporności betonów.

Projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum naukowe, na czele z liderem przedsięwzięcia – czyli Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Partnerzy projektu: Politechnika Lwowska, Politechnika Lubelska oraz Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie. - Taki charakter projektu zapewnia najwyższe standardy prac naukowych i z pewnością będzie polem wymiany wielu doświadczeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu – dodaje dr Franus.

Projekt: Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych, znalazł się wśród 26 projektów finansowanych, z ponad 500 złożonych w drugim naborze z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Program prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego skupiony jest wokół 3 priorytetów: wzrost konkurencyjności terenu przygranicznego, poprawę jakości życia oraz współpracę sieciową z uwzględnieniem inicjatyw społeczności lokalnych.


Czasopisma naukowe WSZiA coraz lepsze - 20 września 2012

Wydawane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu czasopisma naukowe uzyskały znacznie wyższą niż dotychczas punktację.

W części B wykazu znalazły się:
 • Barometr Regionalny – 7 punktów (dotychczas 6 punktów)
 • Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika – 5 punktów (dotychczas 1 punkt)
 • Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia – 4 punkty (dotychczas 2 punkty)

Maksymalnie Minister przyznał 10 punktów.

Tak wysoka punktacja wynika z oceny jakości wydawanych przez zamojską uczelnię czasopism, a także ich umiędzynarodowienia.

Oprócz najwybitniejszych polskich profesorów w radach naukowych:

 • Barometru Regionalnego znajdują się naukowcy z Finlandii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii,
 • Zamojskich Studiów i Materiałów. Seria Pedagogika naukowcy ze Słowacji i Ukrainy
 • Zamojskich Studiów i Materiałów. Seria Fizjoterapii naukowcy z Austrii, Japonii, Niemiec, Słowacji, Turcji i Ukrainy

Artykuły publikowane są nie tylko w języku polskim, ale też w angielskim, niemieckim i ukraińskim.

Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review proces”). Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Publikacje w „punktowanych” czasopismach są konieczne do rozwoju kariery naukowej. Przy otwieraniu przewodów doktorskich i habilitacyjnych Rady Wydziały skrzętnie liczą wszystkie punkty.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło (KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 września 2012 r.) wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.


 

 

WSZiA i Grupa ATLAS podpisały porozumienie o współpracy - 14 września 2012

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu i firma Atlas podpisały, dzisiaj 14 września porozumienie o współpracy. - Chcemy zagospodarować wolną przestrzeń między nauką a gospodarką. Umowa jest kolejnym elementem od lat realizowanej strategii firmy. Atlas wspiera fachowców - mówił podczas spotkania z władzami uczelni i konferencji prasowej Krzysztof Ogórek, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży i marketingu firmy Atlas.
Istotnym elementem umowy dla studentów budownictwa jest organizacja praktyk. - Absolwent, który zna nowe technologie jest cennym nabytkiem dla każdej firmy i zawsze będzie miał większe szanse na rynku pracy - potwierdził wiceprezes Ogórek. Praktyki przede wszystkim będą realizowane w Łodzi, ze względu na działający tam pion rozwoju produktu czyli najlepszy jak to określił "poligon doświadczalny z dostępem do najnowszych technologii". Rektor uczelni dr inż. Jan Andreasik podkreślił, że umowa jest kolejnym etapem rozwoju kierunku budownictwo. Porozumienie zawiera również przygotowanie wspólnych projektów badawczych i rozwojowych oraz konsultowanie programów kształcenia. Przedstawiciele "Atlasu" podczas wizyty w Zamościu obejrzeli także laboratoria budownictwa WSZiA, oddane w kwietniu br. do użytku.

Na pytanie dlaczego akurat firma „Atlas” zdecydowała się podpisać umowę z uczelnią zamojską. Wiceprezes Krzysztof Ogórek zażartował – „A dlaczego nie?”. Ponadto przyznał się, że pochodzi z Zamościa, więc ma duży sentyment do wszystkiego, co wiąże się z tym miastem.


 

 

Student fizjoterapii WSZiA najlepszym studentem województwa lubelskiego

Paweł Kalinowski, student fizjoterapii II stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu został najlepszym studentem województwa lubelskiego. Zajął pierwsze miejsce w konkursie Studencki Nobel.

- Gdyby nie dziekan Skwarek nie byłoby mnie tutaj. "Wypchnął" mnie na pierwszą w życiu moją pierwszą konferencję i tak się zaczęło - mówił wzruszony laureat podczas gali regionalnej w Hotelu Europa w Lublinie, 10 maja br.

Nieźle sprawili się przyjaciele Pawła, również studenci WSZiA. Wyróżnienia otrzymali Sylwia Juszczak (ekonomia) i Michał Grelak (budownictwo). Trzecie miejsce w eliminacjach uczelnianych zdobyła Katarzyna Miska (pedagogika), drugie - Mateusz Pelc (fizjoterapia) i pierwsze - oczywiście Paweł Kalinowski.

Paweł jest rekordzistą uczelni, trzykrotnie zdobył stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Co roku uczestniczy w dziesiątkach seminariów, konferencji, spotkań. Działa w studenckim kole naukowym „Radiatus”, jest wolontariuszem szeregu akcji, w których promowana jest aktywność fizyczna.

- Jestem idealnym przykładem na to, że w małym mieście, a Zamość jest świetnym miastem do podjęcia studiów, można również dużo zrobić, o ile się tego chce – mówi Paweł.

Studencki Nobel, po raz czwarty organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, jest jedynym takim przedsięwzięciem w Polsce, w którym wybierani są najlepsi studenci na poziomie uczelni, regionu i kraju.

Paweł Kalinowski, jako zwycięzca eliminacji regionalnych, będzie reprezentował zamojską WSZiA w rywalizacji ogólnopolskiej. Drugie miejsce zajęła studentka UMCS Justyna Stępkowska, trzecie ex quo Katarzyna Jaromin (Politechnika Lubelska) i Wojciech Bryda (KUL)


Wyższa Szkoła Zarządzana i Administracji w pierwszej 10-ce w kraju w rankingu szkół wyższych tygodnika Wprost.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zajęła 9. pozycję w rankingu tygodnika "Wprost" w kategorii uczelni niepublicznych, w której sklasyfikowano 87 uczelni w kraju. W porównaniu z ubiegłym rokiem uczelnia awansowała o 11 miejsc.

W rankingu oceniana była dostępność kadry dla studentów, jakość kadry (oceniana na podstawie liczby profesorów przypadających na studenta i liczby publikacji przypadającej na nauczyciela akademickiego), liczba studentów uczestniczących w programach prowadzonych z przedsiębiorcami, aktywność uczelnianego biura karier oraz system stypendialny funkcjonujący w uczelni.
SUKCES W RANKINGU Webometrics


Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zajęła 1. miejsce w regionie a 6. miejsce w kraju w kategorii uczelni niepublicznych w Światowym Rankingu Uczelni Webometrics, zorganizowanym przez Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie.

Pierwsza polska uczelnia sklasyfikowana w rankingu zajęła 293 pozycję i jest to Uniwersytet Jagielloński. Z uczelni lubelskich najlepiej wypadała Politechnika Lubelska plasując się na 1497 miejscu. Następny jest UMCS - 1718, Uniwersytet Medyczny - 2311, KUL - 2961 i jako ostatni wśród uczelni publicznych - Uniwersytet Przyrodniczy - 3732. Tę uczelnię wyprzedza Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu na miejscu 3475, co oznacza 48. miejsce generalnie wśród polskich szkół, 6. wśród uczelni niepublicznych w kraju a niekwestionowane 1. w regionie. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu zajęła 8159. miejsce w rankingu a Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna – 11970.

Światowy Ranking Uczelni Webometrics jest przygotowywany dwa razy w roku przez CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) - Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie. W zestawieniu nacisk kładziony jest przede wszystkim na komunikację uczelni za pośrednictwem internetu. Pod uwagę są brane m.in. rozwój komunikacji między naukowcami w sieci, np. za pomocą wydawnictw internetowych, czy repozytoriów wiedzy, znaczenie przedsięwzięć typu Open Access, aktywność uczelni i naukowców w sieci, pozycjonowanie stron uczelni w internecie. Wśród kryteriów brane jest również po uwagę - liczba stron uczelnianych pokazywanych przez wyszukiwarkę Google i linki do stron szkół wyższych obecne na innych stronach.

„Webometrics Ranking of World Universities” wystartował oficjalnie w 2004 roku i obecnie ocenia działania internetowe ponad 20 000 uczelni wyższych.


STEFAN PASTUSZKA PROFESOREM BELWEDERSKIM

Pierwszy rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Stefan Pastuszka został nominowany, wśród 47 innych naukowców, profesorem nauk humanistycznych.

Nominację odebrał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w ub. poniedziałek 16 stycznia w Belwederze. Prezydent podkreślał podczas spotkania gratulując nominowanym, że jakość kadry naukowej decyduje o konkurencyjności uczelni w kraju i za granicą.

Prof. Stefan Pastuszka tworzył uczelnię w Zamościu. Stanowisko rektora piastował w latach 1998 – 99 roku czyli na początku jej istnienia. Był również nauczycielem akademickim zamojskiej szkoły w latach 2001-2003.

Obecnie prof. Stefan Pastuszka jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

STUDENCI WSZIA MAJĄ PRAKTYKI W NAJLEPSZYM SZPITALU W KRAJU

 
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, wg rankingu "Rzeczpospolitej" i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jest najlepszym szpitalem w Polsce. Składamy serdeczne gratulacje!

 
34 lekarzy, na czele z prof. dr hab. Krzysztofem Marczewskim (dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki) i dr hab. Andrzejem Kleinrokiem, są równocześnie pracownikami szpitala papieskiego i naukowymi naszej uczelni. Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu z kierunków fizjoterapia i pielęgniarstwo, mają zajęcia w tej wyróżnionej placówce medycznej.  

 
W kategorii szpitali publicznych specjalistycznych zamojski szpital zajął pierwsze miejsce zdobywając 910 punktów na 1000 możliwych. Na ocenę miały wpływ czynniki takie jak zarządzanie szpitalem, jakość opieki medycznej, jakość usług dla pacjenta, certyfikaty jakości zdobyte przez szpital, komfort pobytu pacjenta i wniesione skargi.

 
- To sukces całej załogi szpitala. Nawet najlepszy dyrektor z super planem nie jest w stanie cokolwiek osiągnąć. Mam tutaj na myśli wszystkich pracowników wykonujących, jak najlepiej, swoje obowiązki na powierzonym obszarze. Uważam, że zostaliśmy docenieni nie tyle za inwestycje, które realizujemy, ale za to, że działamy kompleksowo. Zlikwidowaliśmy płatny parking, który działał przed szpitalem. Oferujemy mieszkańcom regionu opiekę nocną i świąteczną. Ponadto, w ostatnim czasie ucyfrowiliśmy radiologię, zmodernizowaliśmy i wyposażyliśmy w dodatkową aparaturę Szpitalny Oddział Ratunkowy. Mamy, tak ważną dla pacjentów chorych na nowotwory, chirurgię onkologiczną. Cel jaki sobie założyłem już od wielu lat, aby stworzyć onkologię w naszym szpitalu, z oporami ale powoli zaczyna się realizować. Działa przecież w szpitalu już od 2007 roku Oddział Onkologii Klinicznej. Pracy przed nami jest jeszcze bardzo wiele, aby doścignąć szpitale europejskie. Będziemy jednak iść do przodu – dla portalu naszej uczelni skomentował Andrzej Mielcarek, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

 

 

NOBLIŚCI z WSZiA

Student fizjoterapii Paweł Kalinowski w konkursie na najlepszego studenta RP "Studencki Nobel" zajął drugie miejsce w województwie lubelskim. Mateusz Pelc, kolega z roku, został laureatem konkursu w kategorii branżowej "nauki medyczne i nauki o zdrowiu".
"Studencki Nobel" polega na wyborze utalentowanych studentów spośród licznych szkół wyższych w Polsce, wyłonieniu najlepszego studenta na niemal każdej polskiej uczelni, wyborze prymusów w każdym województwie, a wreszcie na wyłonieniu najlepszego z najlepszych w kraju - zwycięzcy Studenckiego Nobla. W tegorocznej edycji równolegle odbywał się konkurs na najlepszego studenta w danej kategorii. Organizatorem konkursu jest NZS.

Uroczystość wręczenia nagród na poziomie regionalnym odbyła się 5 maja w hotelu Europa. Najlepszym studentom nagrody wręczała wicewojewoda Henryka Strojnowska.
- Dziekan Skwarek kazał nam zgłosić się na konferencję studencką do Rzeszowa i tak to się zaczęło – wspomina Paweł Kalinowski. Zaczęło się … Dzisiaj, gdy obaj studenci są na pierwszym roku studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia, nie ma imprezy w uczelni, w której by nie uczestniczyli. Obaj są stypendystami ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Obaj pracują w studenckim kole naukowym fizjoterapeutów RADIATUS. Jeżdżą na konferencje, seminaria z własnymi pracami badawczymi, prowadzą warsztaty, publikują prace. Paweł był ma Erasmusie w Niemczech. Mateusz w Turcji. Zachęcają do pracy swoich młodszych kolegów. A wszystko co robią… robią z pasją.II Transgraniczne Targi Pracy - 22 marca 2011
BYŁY TARGI – JEST PRACA!
- Targi pracy to ważne wydarzenie w życiu miasta, a przede wszystkim ważne dla osób poszukujących pracy. Świadczą o tym fakty – w porównaniu z ub. rokiem rosnąca liczba firm oferujących pracę, rosnąca liczba osób odwiedzających targi a także zainteresowanie, naszym rynkiem pracy, firm zagranicznych. Uczelnia będzie organizować targi pracy w kolejnych latach.

Pozytywny efekt targów jest wynikiem, w głównej mierze, współpracy WSZiA z Powiatowym Urzędem Pracy, który był współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Budująca jest obecność na targach przedstawicieli specjalnej podstrefy ekonomicznej – podsumował II Transgraniczne Targi Pracy dr Bogusław Klimczuk, dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

II Transgraniczne Targi Pracy, których organizatorami 17 marca na terenie obiektów OSiR był Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu i Powiatowy Urząd Pracy, odwiedziło prawie 1300 osób. 70 firm z regionu a także z Niemiec (m.in. Barthau Anhängerbau GmbH) i Ukrainy prezentowało swoje oferty pracy. Po raz pierwszy, co warto podkreślić, na targach zaprezentowało się miasto partnerskie Schwäbisch Hall. Reprezentanci miasta informowali podczas konferencji prasowej, że 30 osób mogą zatrudnić od zaraz a 2 tys. miejsc jest planowanych docelowo w tym mieście (po 1 maja). W kategorii wiekowej do 25 roku życia bezrobocie jest na poziomie 2,7 proc. Największe zapotrzebowanie na pracowników odczuwa branża budowlana (inżynierowie) i szeroko pojęta ochrona zdrowia (z naciskiem na rehabilitację).

Wg raportu firmy Manpower (doradczo-szkoleniowa z 40 agendami zatrudnienia) - za rok 2010 najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy w Polsce są wykwalifikowani pracownicy fizyczni, menedżerowie projektów, przedstawiciele handlowi i inżynierowie. Podobnie prezentowała się struktura ofert pracy proponowanych na targach pracy. Dominował sektor usługowy – kucharz, barman, fryzjer, przedstawiciel handlowy itp.

- Bardzo ciekawe zajęcia. Z jednej strony dużo jest materiałów na temat przygotowania cv, ale zawsze praktyczne wskazówki są dodatkową wskazówką i podpowiedzią – mówił uczestników warsztatów, które zostały przeprowadzone podczas targów. Skuteczne zachowania na rynku pracy, autoprezentacja i poszukiwanie w sobie mocnych stron, umiejętność komunikowania się i pracy w zespole a także mobilność zawodowa ma europejskim rynku pracy, staże i praktyki zagraniczne - wszystkie te tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników tego przedsięwzięcia. Wg firmy Manpower
II Transgraniczne Targi Pracy organizowane zostały w ramach projektu „Kadry dla gospodarki transgranicznej. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego WSZiA w Zamościu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy targów mogli na hali OSiR zaobserwować przy stoiskach studentów w charakterystycznych białych koszulkach i czerwonych czapeczkach. Są to studenci ekonomii (ok. 60 osób), która jest realizowana w ramach wspomnianego programu. Studenci na tym kierunku realizują specjalność – gospodarka transgraniczna i z nią związane dodatkowe staże i praktyki związane chociażby z obsługą ruchu transgranicznego. Studia na tym kierunku są bezpłatne.BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - 11 marca 2011


Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała nowy kierunek studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji – BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE.
Komisja nie miała uwag zarówno do proponowanej kadry naukowo-dydaktycznej jak i programu studiów. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne cieszy się w Polsce dość dużym zainteresowaniem, spowodowanym przede wszystkim realnymi możliwościami realizacji kariery zawodowej absolwentów.

- Jest to kierunek oferujący interesujące perspektywy zatrudnienia w różnych podmiotach krajowych i samorządowych takich jak: policja, straż miejska, straż pożarna, straż graniczna, centra zarządzania kryzysowego, agencje ochrony mienia, instytucje administracji wojskowej – informuje dr Bogusław Klimczuk, dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji WSZiA.

Rekrutacja na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona będzie do 6 sierpnia 2011 roku. Planowane jest uruchomienie tego kierunku w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia rozpoczną się 1 października.
5600 ZŁ NA STAŻ DLA NAUCZYCIELA ZAWODU - 5 stycznia 2011

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu podpisała umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację projektu "Dydaktyka bliska gospodarce. Praktyki zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu" w ramach VII rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010. W ramach w/w projektu, WSZiA otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 1,83 mln złotych.

Projekt zakłada:
- przygotowanie innowacyjnych programów praktyk zawodowych dla nauczycieli
i instruktorów praktycznej nauki zawodu z Lubelszczyzny,
- cykl seminariów nt innowacyjnych metod kształcenia praktycznego,
- 2 konferencje międzynarodowe


Zasadniczym elementem projektu jest jednak cykl 1 miesięcznego stażu dla nauczycieli w innowacyjnych, nowoczesnych firmach, poza Lubelszczyzną. Koszty stażu w wysokości 5600 zł na osobę (na miesiąc) finansuje Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.

WSZiA posiada ponad 160 miejsc na staż dla nauczycieli. Projekt realizowany będzie w latach 2011-2013. Informacje szczegółowe uzyskać można u Kierownika Projektu, dra Bogusława Klimczuka, tel. 846776745, e-mail bklimczuk@wszia.edu.plSTYPENDIA MINISTRA
- 14 grudnia 2010

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka przyznała 11 studentom Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. Liczba przyznanych stypendiów w relacji do ogólnej liczby studentów plasuje bardzo wysoko tę zamojską uczelnię.

Prestiż i całkiem niezła kasa dla studenta – to dwa elementy, które decydują o tym, że warto o stypendium ministra powalczyć. 1300 zł miesięcznie (stypendium roczne) otrzymują studenci, którzy osiągnęli średnią 4,5 ze studiów. Stypendyści aktywnie uczestniczą w życiu naukowym uczelni, pracują w kołach, publikują w wydawnictwach naukowych, wyjeżdżają na praktyki i studia zagraniczne w ramach Erasmusa.
- Od dwóch dni już zaglądałem na stronę internetową ministerstwa także nie jestem zaskoczony informacją, że jestem stypendystą – Paweł Kalinowski, student 3 roku studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia, już po raz kolejny zdobył stypendium ministra.
„Rekordzistką ministra” jest studentka fizjoterapii Emilia Witek. W tym semestrze kończy studia magisterskie. Stypendium zdobyła trzy razy pod rząd. - Jeżeli się czegoś tak naprawdę chce, to jak najbardziej jest możliwe do zrealizowania. Nie ukrywam, że pieniądze są dużą motywacją. W studenckim budżecie to duży zastrzyk finansowy – potwierdza Emilia. Podobnie jak inni stypendyści, w ramach Erasmusa, studiowała za granicą. Była na wymianie w Turcji.

W ubiegłym roku Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji miała 8 stypendystów ministra, w tym roku liczba wzrosła do 11. W przeliczeniu na 1000 studentów daje to zamojskiej uczelni pierwsze miejsce w regionie lubelskim, biorąc pod uwagę również uczelnie publiczne. W Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji jest jedyną uczelnią, która otrzymała te prestiżowe stypendia.


W WALCE Z CELLULITEM
- 14 grudnia 2010

Zamojska Klinika Rehabilitacji zakupiła platformę do biomechanicznej stymulacji. Już wkrótce w ofercie zabiegów pojawią się te zwalczające cellulit i wspomagające odchudzanie.
Terapia BMS, która stosowana jest z wykorzystaniem platformy, służy głównie w dysfunkcji i profilaktyce układu ruchowego. Przyśpiesza rehabilitację i poprawia ogólną kondycję organizmu. To również jedna z najbardziej efektywnych fizykalnych metod odchudzania w kompleksowym programie redukcji masy ciała.

- Już po kilku zabiegach widać efekty. Na platformie można wykonywać bardzo proste ćwiczenia, które jeszcze dodatkowo wzmacniają mięśnie pacjenta – tłumaczy Marta Topolska, rehabilitant Zamojskiej Kliniki i jedna z osób, które przeszły szkolenie z zakresu stosowania BMS.

Istotą BMS jest wykorzystanie wibracji niskich częstotliwości (20-30 Hz) przenoszących się na całe ciało. Powoduje to silną wewnętrzną stymulację neuromięśniową a w efekcie przyrost masy i siły mięśniowej oraz redukcję tkanki tłuszczowej.

Zamojska Klinika Rehabilitacji jest placówką medyczną Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Jest przede wszystkim bazą dydaktyczną dla studentów kierunku fizjoterapia, wyposażoną w nowoczesną aparaturę diagnostyczno – leczniczą. Tutaj od pierwszego roku odbywają się zajęcia laboratoryjne i praktyki zawodowe. Na podstawie wieloletniej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia klinika świadczy pełen zakres bezpłatnych usług rehabilitacyjnych dla pacjentów naszego regionu.

Szczegółowa oferta terapii BMS już wkrótce na stronie internetowej uczelni www.wszia.edu.pl


STYPENDIA DLA BUDOWNICTWA
- 14 grudnia 2010
Komisja stypendialna przyznała stypendia w ramach studiów zamawianych stacjonarnych I stopnia dla studentów budownictwa w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie na rok akademicki 2010/2011 otrzymało 17 studentów II roku studiów stacjonarnych na kierunku budownictwo, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku akademickim 2009/2010.

- Cieszę się, że dostałam to stypendium. Zdobywam wykształcenie na ciekawym kierunku a pieniądze, które otrzymuję mogę przeznaczyć na własne potrzeby. Stypendium dodatkowo motywuje mnie do nauki – mówi Anna Kolasińska, studentka drugiego roku budownictwa, bynajmniej nie jedyna dziewczyna na kierunku technicznym.
Od dwóch lat Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu realizuje projekt pt. „Dbamy o tradycję – budujemy nowocześnie. Program wsparcia kierunku budownictwo WSZiA w Zamościu” w ramach Poddziałania 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu studenci tego kierunku mają wysokie stypendia za wyniki w nauce, dodatkowe praktyki i staże, ciekawe wyjazdy i wizyty studyjne. Innowacyjny program kierunku zawiera również elementy konserwacji i rewitalizacji zamojskiej Starówki. Dla dalszego rozwoju tego kierunku Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji rozpoczęła, przy istniejącym kampusie przy ul. Sienkiewicza, budowę nowoczesnych laboratoriów.

Od 2008 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach rządowego programu kierunków zamawianych dofinansowuje kształcenie studentów w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarki kraju: matematycznych, technicznych i przyrodniczych. Analizy i prognozy ekonomiczne wykazują, że osoby wykształcone na tych specjalnościach będą wkrótce poszukiwane na rynku pracy, a ich kwalifikacje i wiedza zdobyta podczas studiów staną się nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju polskiej gospodarki. Budownictwo jest jednym z 14 kierunków zamawianych, na które w 2010 roku rząd przeznaczył ponad 200 mln zł.


STYPENDIA MARSZAŁKA
- 23.11.2010

Studenci Svitlana Sychak, Agata Józefowicz, Anastasiia Mykytiv, Mariana Smoliarchuk i Robert Sak zdobyli stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. Musieli spełnić warunek wysokiej średniej 4,8.

Wszyscy studiują na studiach stacjonarnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji i są mieszkańcami Lubelszczyzny. - Udało się na koniec studiów zdobyć stypendium. Bardzo się cieszę – komentuje Robert Sak, student fizjoterapii ostatniego, 9. semestru studiów magisterskich. Robert przez cały okres studiów nie tracił czasu. Pracował w samorządzie studenckim, promował swój kierunek podczas różnych przedsięwzięć typu targi edukacyjne czy dni otwarte. W ubiegłym roku był na stypendium Erasmusa w Turcji.
W połowie grudnia studenci WSZiA otrzymają kolejną decyzję o stypendiach. Okaże się kto zdobył stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rekordowa liczba, bo aż 18 studentów złożyło wnioski. Wiadomo – ogromny prestiż dla studenta i niebagatelne pieniądze – 1300 zł miesięcznie przez rok nauki.

W ub. roku akademickim Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji zajęła trzecie miejsce, po UMCS i KUL, pod względem liczby przyznanych stypendiów Ministra, a pierwsze w województwie lubelskim ze względu na relację liczby stypendiów na 1000 studentów.NAJLEPSZE ZDJĘCIA PRASOWE W ZAMOŚCIU


Już po raz drugi Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji gości wystawę najlepszych polskich fotografików prasowych pod nazwą BZ WBK Foto Press 2010. Podobnie jak w ubiegłym roku wernisaż wystawy, który odbędzie się 16 listopada br. w Collegium Novum przy ulicy Sienkiewicza, połączony będzie z finałem konkursu fotograficznego „Wakacje w Europie”.


Szósta edycja konkursu BZ WBK Press Foto 2010

Łukasz Ostalski z agencji fotograficznej Reporter jest autorem Zdjęcia Roku konkursu BZ WBK Press Foto 2010. Nagrodę specjalną Banku Zachodniego WBK zdobył po raz drugi Krzysztof Koch z rzeszowskiej redakcji Gazety Wyborczej.

Nagrodzone zdjęcie roku Łukasza Ostalskiego przedstawia Władimira Putina i Donalda Tuska podczas spotkania na molo w Sopocie, przy okazji uroczystości 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Autor zdjęcia otrzymał nagrodę główną konkursu – 15 tysięcy złotych. Kilka nagród tej edycji BZ WBK Press Foto otrzymała również Dorota Awiorko-Klimek z „Dziennika Wschodniego”, której prace zajęły drugie i trzecie miejsce w kategorii Społeczeństwo – zdjęcie pojedyncze oraz pierwsze miejsce w kategorii Cywilizacja – zdjęcie pojedyncze.

BZWBK Press Foto 2010 to już szósta edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do fotografów prasowych, którego organizatorem jest Bank Zachodni WBK, a patronem medialnym dziennik „Rzeczpospolita”. Tegoroczna edycja cieszyła się rekordowym zainteresowaniem ze strony fotoreporterów. Do biura konkursowego wpłynęło niemal 7 tysięcy zdjęć oraz kilkadziesiąt fotokastów nadesłanych przez 368 autorów w siedmiu kategoriach: Społeczeństwo, Portret, Wydarzenia, Cywilizacja, Sport, Przyroda i środowisko naturalne oraz Fotokast.

Nagrody specjalne przyznały również Bank Zachodni WBK – organizator konkursu oraz "Rzeczpospolita" – patron medialny. Łączna pula nagród w 6. edycji konkursu wyniosła 110 tysięcy złotych.III edycja „Wakacje w Europie”
Kilkanaście prac młodych fotografików z całego województwa napłynęło na konkurs „Wakacje w Europie”. Już 16 listopada br. w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22a o godz. 15.30 jury na czele z przewodniczącym Stanisławem Orłowskim, prezesem Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego ogłosi wyniki. Nagrodą główną jest kino domowe, 2 miejsce - kamera video, zaś 3 miejsce - mini wieża oraz 3 wyróżnienia, które zostaną nagrodzone MP3. Nagrody finansuje Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji oraz CIE Europe Direct.
Intensyfikuje się współpraca WSZiA z firmami niemieckimi

W dniach 26-27 października gościł w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji Norbert Reihs, dyrektor ds. Europy z niemieckiej firmy MAAS Profilebau, (marka handlowa BEMO Systems) z Ilshofen w Badenii-Wirtembergii. W firmie tej odbywają się praktyki i staż dla studentów i absolwentów WSZiA.
„Są dobrze przygotowani i świetnie sobie radzą w nowym dla nich otoczeniu. Chcemy naszą współpracę rozbudowywać”– mówił podczas spotkania z władzami uczelni. Praktyki są finansowane w ramach programu Erasmus. Staże w ramach Leonardo da Vinci.
"MAAS Profilebau jest również zainteresowana nawiązaniem współpracy z przedsiębiorstwami budowlanymi w Polsce – dotychczas nie jest obecna na polskim rynku. Firma chce uczestniczyć w kolejnych spotkaniach Zamojskiego Forum Budownictwa, które organizuje nasza uczelnia" – podkreśla dr Bogusław Klimczuk, dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji WSZiA. Norbert Reihs spotkał się również z wiceprezydentem Zamościa Tomaszem Kossowskim. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości inwestycji w zamojskiej podstrefie ekonomicznej.
MAAS Profilebau jest przedsiębiorstwem zatrudniającym 300 pracowników w Niemczech i kilkuset na całym świecie. Realizuje projekty na Syberii, w Dubaju, Nigerii, Rumunii. Znane jest z realizacji projektów trudnych i innowacyjnych (np. Budapeszt SportsArena, Trybuna Główna na Torze Formuły 1 w Barcelonie czy Dworzec Lotniczy w Stuttgarcie) www.bemo.com
STOP CYBERPRZEMOCY - BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY W INTERNECIE


To hasło cyklu zajęć z dziećmi i młodzieżą, które mają zadanie poprawić bezpieczeństwo w sieci a proponuje je Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
Współczesny świat, również świat ludzi młodych, nie może obejść się bez dostępu do sieci internetowej. Często jednak młodzi ludzie zapominają, że w sieci obowiązują takie same zasady, jak w rzeczywistości realnej. Nie można tych dwóch przestrzeni rozdzielać. I nie ma czegoś takiego jak anonimowość w internecie. Podlegamy stale nadzorowi, inwigilacji lub kontroli... mówi dr Bogusław Klimczuk, inicjator i główny wykładowca tego projektu, dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji WSZiA.
Dlatego zachowujmy się w internecie tak jak realu Zastanówmy się, zanim coś napiszemy lub opublikujemy. To, że rodzice często wiedzą mniej o internecie od swoich dzieci nie oznacza wcale, że w sieci możemy robić wszystko, tak jakby żadnej kontroli nie było- dodaje dziekan Klimczuk.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu realizuje szereg działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa internetu. Jednym z ostatnich proponowanych przez uczelnię są spotkania w szkołach na temat anonimowości i bezpieczeństwa sieci. Dr Bogusław Klimczuk, przeprowadził już cykl zajęć z młodzieżą w Gimnazjum nr 5 w Zamościu. Obecnie trwają lekcje w Zespole Szkół Społecznych im Unii Europejskiej w Zamościu. Zajęcia koncentrują się na dyskusji z młodzieżą na temat cyberprzemocy, fałszywej anonimowości w internecie i zasadach bezpiecznego korzystania z zasobów sieci.
Zapraszamy kolejne szkoły do współpracy. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym przedsięwzięciu prosimy o kontakt mailowy bklimczuk@wszia.edu.pl lub telefoniczny 84 6776745


Uczelnia przyjazna dla studentów , tu każdy czuje się wyjątkowy, uczelnia na europejskim poziomie – tak o swojej uczelni mówią studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI:

 • działa od 1997 roku; kształci około 3 tys. studentów na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych, wykształciła dotychczas prawie 13 tys. absolwentów
 • posiada certyfikat ISO 9001:2000, który gwarantuje wysoką jakość organizacji i poziomu dydaktyki;
 • otrzymała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (organ kontrolny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) dla wszystkich kierunków z oferty dydaktycznej. Natomiast dla kierunku pielęgniarstwo pozytywną opinię Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego (organ kontrolny Ministerstwa Zdrowia).
 • posiada własną, nowoczesną bazę dydaktyczną;
 • posiada własną Klinikę Rehabilitacji, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i wykonuje ok.10 tys. usług ambulatoryjnych rocznie;
 • posiada Akademickie Centrum Hipoterapii w Kielnarowej (z zapleczem hotelowym), które stanowi świetne miejsce praktyk dla studentów
 • wydaje czasopismo naukowe „Barometr Regionalny”, punktowane przez MNiSW (4 pkt.);
 • działa w światowych sieciach European Network of Phisioterapy in Higher Education (ENPHE), Network for the Development of Business Education Programmes (BUSINET) i Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET), które gwarantują dostęp do najnowszej wiedzy i specjalistów;
 • w Zamościu, w mieście wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO jest siłą sprawczą wielu przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.


Portal Wyższej
Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu