Nawigacja WSIiZ

Logistyka

 

 


 

Studia I stopnia

Profil Praktyczny

Lista przedmiotów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Formy studiów:


stacjonarne
niestacjonarne

 


 

Blok główny

 

1.   Język obcy

2.   Technologia informacyjna

3.   Wychowanie fizyczne

4.   Tutorial (w tym moduł Ochrona własności intelektualnej)

5.   Szkolenie BHP

6.   Proseminarium

7.   Podstawy ekonomii

8.   Wiedza o państwie i prawie

9.   Podstawy krytycznego myślenia

10. Komunikacja interpersonalna

11. Komunikacja międzykulturowa

12. Matematyka

13. Statystyka

14. Zarządzanie

15. Inżynieria systemów i analiza systemowa

16. Towaroznawstwo

17. Zarządzanie produkcją i usługami

18. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

19. Infrastruktura logistyczna

20. Logistyka zakupów

21. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce

22. Ekonomika transportu

23. Projektowanie procesów

24. Kierowanie zespołami ludzkimi

25. Gra decyzyjna - spedycja i logistyka

26. Warsztat logistyczny

27. Negocjacje handlowe

28-33.  Przedmioty do wyboru (6 z 8)

1.     Bazy danych

2.     Sieci komputerowe

3.     Projektowanie systemów logistycznych

4.     Badania operacyjne w logistyce

5.     Gospodarka magazynowa

6.     Zarządzanie strategiczne

7.     Systemy komunikacji korporacyjnej i przepływu informacji

8.     Systemy transportu produkcyjnego i magazynowego

34-37.  Przedmioty specjalnościowe

38.  Seminarium dyplomowe

39.  Projekt dyplomowy (inżynierski)

40.  Repetytorium logistyczne

41.  Praktyka zawodowa

 


 Specjalność: Transport i spedycja  


1.     Logistyka przedsiębiorstw transportowych
2.     Procesy spedycyjne

3.     Zabezpieczenia i procedury celne

4.     Współczesne tendencje rozwoju transportu

 

 


 Specjalność: Informatyka w systemach logistycznych  


1.     Komputerowa symulacja procesów logistycznych
2.     Zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw

3.     Sztuczna inteligencja w logistyce

4.     Logistyka handlu elektronicznego

 

 


  Specjalność: Warsztat biznesowy - jak założyć własną firmę


1.     Kreowanie koncepcji biznesu

2.     Podstawy prawne działalności gospodarczej

3.     Źródła finansowania biznesu

4.    Rynek kapitałowy

5.     Rachunkowość małej firmy

6.     Nowoczesny marketing

 

 


 


 

 

 

 
Odpowiedź na zapotrzebowanie

Poszukiwane kierunki studiów

Wszystkie dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki temu nasi Absolwenci szybko i bez trudu znajdują pracę.

70 specjalności

Interesujące i dobrze dobrane specjalności sprawiają, że nauka jest nie tylko koniecznością, ale przyjemnością.

Wyjątkowa kadra

Głównym filarem sukcesu WSIiZ są ludzie. To najwyższej klasy specjaliści, których zdanie liczy się w świecie nauki nie tylko w Polsce, ale i za granicą.