Dziekanat Wydziału

 

Administracji i Nauk Społecznych

 

Władze Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

  

Dyżury Dziekanów i Prodziekanów Wydziału Administracji
i Nauk Społecznych

semestr lato - rok akademicki 2013/2014

 


 

dr Sławomir Gawroński

Dziekan Wydziału ANS 

  


przyjmuje w Dziekanacie pok.nr 3

wtorek: 11.00 - 13.30 (tydz.A), 11.00 - 11.30 i 13.00 - 13.30 (tydz.B)

środa: 11.00 - 13.30

czwartek: 13.00 - 13.30
piątek: 11.00 - 13.30

sobota: 10.30 - 11.30 (podczas zjazdów WE)

niedziela: 11.30 - 12.00 (podczas zjazdów WE)


 

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Administracja

 


przyjmuje w Dziekanacie pok.nr 3

wtorek: 11.00 - 13.30

środa: 11.00 - 13.30

czwartek: 11.00 - 13.30

piątek: 11.00 - 13.00

sobota: 8.00 - 9.30 (podczas zjazdów WAiNS)


 

dr inż. Tomasz Bąk
Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
   

 


przyjmuje w  pok.nr RA220A

wtorek: 11.00 - 12.00

środa 11.00 - 13.30 (tydz.A), 11.00 - 11.30 (tydz.B)

czwartek: 13.30 - 15.00
piątek: 11.00 - 14.30 (tydz.A), 11.00 - 15.00 (tydz.B)

niedziela: dyżur przez godzinę przed rozpoczęciem zajęć (podczas zjazdów WAiNS)


  

dr Maciej Ulita

Prodziekan Wydziału ANS ds. kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna  

 


przyjmuje w Dziekanacie pok.nr.3

wtorek 11.00 - 13.00

środa: 11.00 - 13.30

czwartek: 11.00 - 13.30

piątek: 11.00 - 13.00

sobota: 10.00 - 12.00 (podczas zjazdów WAiNS)mgr Roman Wisz
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Filologia

 


przyjmuje w pok.nr RA240

poniedziałek: 8.00 - 9.30, 11.30 - 14.30

wtorek: 13.30 - 15.30

środa: 10.30 - 11.30

czwartek: 8.00 - 9.30

piątek: 8.00 - 11.30

sobota: 13.00 - 14.00 (podczas zjazdów WE) Sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych

 


 

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych obsługuje takie kierunki studiów jak:
  • Administracja - studia I-go stopnia i II-go stopnia
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I-go stopnia
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I-go stopnia i II-go stopnia
  • Filologia - studia I-go stopnia

  Obsługę studentów prowadzą:

 

   ANETA GALANT
    Telefon: 017 866 11 81
    Obsługa studentów: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA


   JOLANTA POPEK
   Telefon: 017 866 11 41
   Obsługa studentów: ADMINISTRACJA, 2LJD, 4LJD


   ALICJA FORTUNA

   Telefon: 017 866 11 23
   Obsługa studentów: 2LJZ, 4LJZ


    KRYSTYNA OPALIŃSKA 

    Telefon: 017 866 11 41
    Obsługa studentów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNEOpiekunowie grup wykładowych
Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Filologia

System stacjonarny: System niestacjonarny:
  2LAZ - mgr Jakub Sieradzki

4LAZ - mgr Jakub Sieradzki

6LAZ - mgr Jakub Sieradzki
2UAD - mgr Sylwia Banaś  2UAZ - mgr Sylwia Banaś 

4UAZ - mgr Sylwia Banaś
2LBD - dr Leszek Baran 2LBZ - dr Leszek Baran
4LBD - mgr Józef Kubas
4LBZ - mgr Józef Kubas
6LBD - mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz
6LBZ - mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz
2LDD - mgr Olga Kurek 2LDZ - mgr Sylwia Mazur
4LDD - mgr Olga Kurek 4LDZ - mgr Sylwia Mazur
6LDD - mgr Olga Kurek
6LDZ - mgr Sylwia Mazur
2UDD - mgr Iwona Leonowicz-Bukała 2UDZ - mgr Iwona Leonowicz-Bukała
4UDD - mgr Iwona Leonowicz-Bukała
4UDZ - mgr Iwona Leonowicz-Bukała
2LJD - mgr Kinga Bajorek 2LJZ - mgr Kinga Bajorek 
4LJD - mgr Anna Popławska 4LJZ - mgr Anna Popławska 

 

 


Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Godziny otwarcia

wtorek 11.00 - 15.00
środa 11.00 - 15.00
czwartek 11.00 - 15.00
piątek 11.00 - 15.00
sobota 7.30 - 15.30
niedziela 7.30 - 14.00

w poniedziałek NIECZYNNE