Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Lubisz rozmawiać z ludźmi? Pisać, fotografować, czytać i komentować? Interesujesz się nowoczesnym marketingiem? Chcesz być dziennikarzem albo pracować w branży PR albo agencji marketingowej? Prowadzić własny portal? Poprawić swoje umiejętności komunikacyjne? Wybierz Dziennikarstwo i komunikację społeczną.

To kierunek dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach i uzdolnieniach, dla których praca w otoczeniu nowych technologii jest równie ważna jak kontakt z ludźmi. Stawiamy na praktykę i indywidualną opiekę najlepszych nauczycieli, popartą dostępem do wysokiej klasy sprzętu multimedialnego.

Dla zaangażowanych, kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oferuje nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego i twórczego, poprzez pracę w profesjonalnych mediach akademickich już od pierwszego roku studiów oraz praktyki zawodowe w największych firmach regionu.

Od samego początku dbamy o to, aby nasi studenci mieli żywy kontakt z firmami, w których w przyszłości znajdą swoje miejsce praktyk zawodowych, a potem zatrudnienia. W ramach projektu „Loża biznesu – Salon pracodawców” w roku akademickim 2017/2018, studenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej spotkali się z pracownikami rzeszowskiego oddziału Gazety Wyborczej, Telewizji Polskiej, agencji PR – EXACTO, agencji interaktywnych WydajnyWeb oraz Interactive Vision, a także rzecznikiem prasowym ZUS.

Na tym kierunku możesz:

 • zdobyć certyfikat DIMAQ
 • wziąć udział w dziennikarskiej lub PR-owej Szkole Letniej, z wpisem do dyplomu
 • zdobywać doświadczenie zawodowe w profesjonalnych mediach studenckich Grupy Intro.media
 • realizować płatne praktyki w największych mediach i firmach regionu
 • brać udział w bezpłatnych warsztatach – z dziennikarzami, PR-owcami, marketingowcami i specjalistami z obszaru komunikacji
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+;

Kształcimy praktycznie

W roku 2017, po analizie zmian na rynku pracy oraz trendach w komunikacji, udoskonaliliśmy naszą ofertę, wzbogacając plan studiów o nowe przedmioty związane z mediami online, social mediami, komunikacją internetową i multimediami.

Nad programem studiów pracujemy stale, z roku na rok włączając do oferty nowe specjalności, odpowiadające potrzebom rynku pracy. Ważną rolę w tym procesie odgrywają nasi Partnerzy strategiczni – przedstawiciele biznesu, którzy uczestniczą w opracowaniu nowych przedmiotów, specjalności oraz oferty dodatkowych warsztatów.

Partnerami strategicznymi kierunku są:

PARTNERZY KIERUNKU


Wybrane przedmioty:

 • Socjologia Internetu
 • Gatunki dziennikarskie
 • Dziennikarstwo online
 • Badania rynku mediów i monitoring mediów
 • Badania Internetu
 • Warsztat Public relations
 • Media społecznościowe
 • Webwriting
 • Komunikacja kryzysowa
 • Warsztat radiowy z obróbką dźwięku
 • Pracownia fotografii cyfrowej
 • … i wiele innych

Dodatkowe bezpłatne warsztaty „Chcę więcej”:

 • Kreatywny warsztat medialny
 • Copywriting w brandingu
 • Marketing w wyszukiwarkach
 • Digital painting

Certyfikaty, które możesz zdobyć

Jakość kształcenia

Uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 czerwca 2018 r. kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymał ponownie pozytywną ocenę jakości kształcenia, spełniając „W PEŁNI” wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia kierunku DiKS na studiach I i II stopnia.

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w WSIiZ zajęło 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych w krajuw Rankingu Perspektyw 2018. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w WSIiZ jest także najlepszym wśród uczelni z Podkarpacia.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w WSIiZ należy do najlepszych w Polsce. Zdobył II miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy program o profilu kształcenia praktycznego.

Laboratoria, z których będziesz korzystać

 • intro.media – Rzeszowski Portal Informacyjny

Nasi studenci tworzą Rzeszowski Portal Informacyjny intro.media – Grupę Medialną, w której skład wchodzi radio internetowe – Intro Radio, Telewizja Internetowa – Intro TV, Magazyn internetowy – Intro Magazyn doskonaląc swój warsztat medialny. Zobacz ich prace na www.intro.media.

 • Laboratoria komputerowe, w tym graficzne

Nowoczesne i dobrze wyposażone laboratoria komputerowe są wizytówką uczelni. Dysponujemy kilkunastoma laboratoriami w Rzeszowie oraz kampusie w Kielnarowej, gdzie będziesz uczył się podstaw realizacji video, obróbki fotografii.

 • Laboratorium Fotograficzne

W pełni wyposażone laboratorium fotograficzne, z którego studenci korzystają zarówno w ramach zajęć dydaktycznych z obszaru fotografii cyfrowej, jak in prac Koła Naukowego Fotografii Diafragma oraz w ramach pracy własnej.

 • Laboratorium Ergonomii Neurokognitywnej (badania z wykorzystaniem eyetrackera) – to niewielkie laboratorium, wyposażone w urządzenie Eyetracker. Służy ono m.in. do badania odbioru komunikatów reklamowych i medialnych czy analiz funkcjonalności stron internetowych za pośrednictwem śledzenia ruchów gałek ocznych.

 

Jakie korzyści da Ci studiowanie Dziennikarstwa i komunikacji społecznej we WSIiZ?

Po pierwsze, infrastruktura informatyczna WSIiZ zapewni Ci doskonałe przygotowanie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania i narzędzi internetowych, multimediów, a także do pracy w mediach internetowych.

Po drugie, zajęcia prowadzone są przez  praktyków i specjalistów w swoich dziedzinach. Wiedzę i umiejętności praktyczne przekazują naszym studentom dziennikarze, graficy, fotoreporterzy i marketingowcy.

Po trzecie, w ramach programu nauczania na tym kierunku wykładowcy WSIiZ przygotują Cię do pracy przede wszystkim w nowoczesnych agencjach i mediach elektronicznych, jednak otrzymasz także solidną dawkę wiedzy i umiejętności przydatnych w redakcjach mediów tradycyjnych, a także w działach marketingu, promocji i komunikacji każdej nowoczesnej firmy.

Jako absolwent tego kierunku będziesz miał szansę na podjęcie pracy w mediach internetowych i tradycyjnych, w agencjach interaktywnych, reklamowych i public relations, instytucjach monitorujących media oraz realizujących badania rynku mediów oraz jako specjalista ds. reklamy i PR w każdej firmie czy instytucji.

 

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • specjalistą ds. marketingu,
 • specjalistą ds. marketingu internetowego,
 • specjalistą ds. promocji,
 • specjalistą ds. public relations,
 • specjalistą ds. komunikacji wizerunkowej
 • copywriterem,
 • dziennikarzem,
 • redaktorem
 • rzecznikiem prasowym lub pracownikiem biura prasowego,
 • specjalistą ds. polityki informacyjnej.

Specjalności

Specjalność realizowana jest w trybie niestacjonarnym od 4. semestru na studiach I stopnia.

Z roku na rok rośną kwoty przeznaczane przez zleceniodawców na reklamę i działania marketingowe w Internecie, a wszelkie prognozy mówią, że branża digital marketingu rozwijać się będzie dynamicznie jeszcze przez długi czas.

Specjalność Marketing internetowy przeznaczona jest dla osób szczególnie zainteresowanych pracą w agencjach marketingowych i kreatywnych oraz działach promocyjno-marketingowych firm, a także agencjach reklamowych, pracujących nad kampaniami w internecie. Specjalność jest realizowana od 4 semestru studiów. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający doświadczenie praktyczne oraz dorobek w branży marketingu internetowego.

Co w programie studiów?

 Program studiów obejmuje blok przedmiotów ogólnoakademickich, kierunkowych oraz specjalnościowych. W ramach kształcenia na specjalności Marketing internetowy zaplanowano takie zajęcia jak:

 • Kampanie PR i reklamowe w sieci
 • Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych
 • Zachowania konsumentów w Internecie
 • Marketing w wyszukiwarkach
 • Storytelling

Będąc studentem Dziennikarstwa i komunikacji społeczne II stopnia WSIiZ będziesz mógł zrealizować dodatkową, dwusemestralną specjalność Digital marketing, przygotowującą do egzaminu na certyfikat kompetencji z zakresu marketingu internetowego DIMAQ. Dla naszych studentów oferujemy preferencyjne warunki cenowe kursu.

Co po studiach?

Zdaniem ekspertów po studiach na specjalności Marketing internetowy znajdziesz pracę jako specjalista ds. marketingu internetowego lub social media manager oraz na stanowiskach pokrewnych.

Jako absolwent studiów I stopnia będziesz mógł kontynuować kształcenie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Na studiach magisterskich oferujemy do wyboru dwie odrębne ścieżki kształcenia – „Nowe media i public relations” oraz „Grafika multimedialna”.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

Aby działać efektywnie, dziennikarstwo i dziennikarze muszą szybko dopasowywać się do tempa przemian w mediach. Nowoczesne media potrzebują dziennikarzy, którzy z łatwością odnajdą się w świecie Internetu i mediów internetowych, a także będą w stanie pracować na najwyższych obrotach, dążąc do aktualności i skuteczności. Specjalność dedykowana tym, którzy chcą rozwinąć karierę jako twórcy w świecie mediów cyfrowych. Studia zapewniają specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z nowymi mediami i specyfiką komunikacji w Internecie.

W programie studiów m.in.:

 • Real – time journalism,
 • Kreatywne pisanie,
 • Storytelling,
 • Warsztat crossmedialny,
 • Social media,
 • Dziennikarstwo obywatelskie.

A co po studiach?

Osoby, które potrafią wyszukiwać i analizować informacje, a następnie przygotować je do publikacji w odpowiedniej formie, dopasowanej do konkretnych mediów, są niezwykle cenne na rynku pracy. Jako absolwent tej specjalności, będziesz mógł podjąć pracę m.in. w:

 • instytucjach branży medialnej, w tym w portalach internetowych;
 • działach marketingu/PR/promocji/reklamy/multimediów przedsiębiorstw, organizacji,
 • fundacji, stowarzyszeń, jednostek samorządowych, rządowych, partii politycznych, itp.;
 • firmach konsultingowych, doradczych ds. wizerunku i marketingu;
  biurach prasowych;
 • działach mediów społecznościowych przedsiębiorstw, organizacji, mediów;
 • agencjach reklamowych, kreatywnych, interaktywnych, eventowych, PR.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł)**.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji..
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020