Filologia angielska

KOLEGIUM: Mediów i Komunikacji Społecznej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 lub 7 semestrów

Chcesz wybrać studia filologiczne i planujesz karierę zawodową wymagającą znajomości języków obcych? Studiuj Filologię w międzynarodowym gronie!

Filologia angielska w WSIiZ ukierunkowana jest głównie na sektor biznesowy i jego międzynarodowy charakter oraz wynikające z tego zapotrzebowanie na umiejętności językowe – zarówno w zakresie bezpośrednich kontaktów biznesowych, jak i wykonywania tłumaczeń. Jedyny taki kierunek na Podkarpaciu!

Oferujemy unikalne specjalizacje ukierunkowane na pracę w biznesie. Kładziemy duży nacisk na aktywne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznych i multimedialnych.

Na studiach możesz:

 • skorzystać z uzupełniającego kursujęzyka angielskiego;
 • doskonalić wymowę w cyfrowym laboratorium językowym;
 • opanować nie jeden, a dwa języki obce;
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;

PARTNERZY KIERUNKU

Partnerzy biznesowi zapewniają udział swoich specjalistów przy konsultowaniu i opiniowaniu programu studiów, a także udostępniają nam informacje o nowych wymaganiach i trendach na rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

Przedmioty realizowane są przez nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz profesjonalnych tłumaczy posiadających dorobek w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych.

Jeśli zdecydujesz się na wybór tego kierunku studiów, po jego ukończeniu będziesz posiadać znajomość nie jednego, ale dwóch języków obcych – języka angielskiego na poziomie C1 oraz drugiego języka: niemieckiego lub rosyjskiego. Wymiar godzinowy lektoratu z drugiego, wybranego języka obcego jest kilkakrotnie wyższy w porównaniu ze standardowym lektoratem z języka obcego na innych kierunkach.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Międzynarodowe korporacje oraz mniejsze regionalne firmy, inwestujące na rynkach zagranicznych poszukują osób z biegłą znajomością języków obcych.

Podczas studiów m.in.:

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu językoznawstwa, historii języka, translatoryki, teorii literatury oraz historii, kultury i literatury krajów wybranego obszaru językowego,
 • nauczysz się rozróżniać rejestry i style językowe różnych rodzajów tekstów oraz właściwie interpretować, przygotowywać i tłumaczyć teksty zgodnie z ich funkcją i specyfiką odbiorcy,
 • zdobędziesz kompetencje niezbędne do twórczego rozwiązywania problemów komunikacyjnych, często będących przeszkodą w efektywnej realizacji przedsięwzięcia.

Jako biegły użytkownik dwóch języków obcych, nauczysz się sprawnie posługiwać słownictwem specjalistycznym z różnych dziedzin. Znajomość zasad komunikacji międzykulturowej pozwoli Ci nabyć kompetencje konieczne do pracy w wielokulturowym zespole.

Cyfrowe Laboratorium Językowe

Zajęcia, m. in. Phonetics, Listening & Speaking oraz Translation, w WSIiZ prowadzone są w Cyfrowym Laboratorium Językowym, gdzie studenci ćwiczą za pomocą specjalnego oprogramowania fonetykę, korygują własne błędy, a także wykonują zadania językowe ważne w zawodzie tłumacza.

Po ukończeniu Filologii angielskiej, niezależnie od wybranej specjalizacji, zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie w międzynarodowym zespole. Twoją „kartą przetargową” na rozmowie kwalifikacyjnej będzie umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym.

Już na studiach nawiążesz międzynarodowe kontakty, które pozytywnie wpłyną na kształtowanie Twojej ścieżki kariery zawodowej. Znacznie podniesiesz poziom znajomości dwóch języków bez dodatkowych opłat za uczestnictwo w kursach językowych. To wszystko osiągniesz, kształcąc się przez trzy lata pod okiem wykwalifikowanej, międzynarodowej kardy dydaktycznej.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • Lektorem
 • Nauczycielem
 • Pracownikiem firmy lub instytucji działającej na rynku europejskim lub międzynarodowym

Możesz znaleźć pracę w:

 • Szkole języków obcych
 • Biurze tłumaczeń
 • Biznesie
 • Korporacji międzynarodowej
 • Edukacji
 • Administracji publicznej

Zgodnie z najnowszymi danymi ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych) sektor nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnia w Polsce ponad 150 tys. specjalistów. Do 2020 roku prognozowana liczba miejsc pracy wzrośnie o kolejne 100 tys.

Poszukiwani są głównie absolwenci ze znajomością języków obcych (z językiem angielskim, niemieckim, francuskim oraz językami skandynawskimi, przynajmniej na poziomie B2) oraz specjaliści, którzy będą prowadzić zaawansowane międzynarodowe procesy z zakresu finansów, księgowości, obsługi klienta, IT czy HR.

Miasto Rzeszów w 2015 roku otrzymało nagrodę główną w kategorii „Wschodząca Gwiazda Outsourcingu w Polsce 2015″.Konsekwentnie wdraża strategię promocji gospodarczej, dedykowaną firmom z sektora BPO (business proces outsourcing – centra usług biznesowych) oraz SSC (shared services centers – centra usług wspólnych), czego efektem jest np. utworzenie Centrum Usług Wspólnych dla Europy Środkowej przez firmę Deloitte.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu intensywnie rozwija się w Polsce, co w najbliższych latach będzie mieć również duży wpływ na rozwój naszego regionu.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska - Biuro Karier WSIiZ

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Międzynarodowe korporacje oraz mniejsze regionalne firmy, inwestujące na rynkach zagranicznych poszukują osób z biegłą znajomością języków obcych. Język angielski w chwili obecnej jest podstawowym językiem komunikacji międzynarodowej, dlatego połączenie studiów filologicznych np. z wiedzą ekonomiczną gwarantuje sukces zawodowy.

Z kolei znajomość mniej powszechnych języków, np. chińskiego, jest odpowiedzią na zapotrzebowania rynku pracy, rośnie bowiem liczba ofert zatrudnienia dla osób odpowiedzialnych za kontakty biznesowe z rynkiem chińskim.

Rozwijająca się Europa importuje towary z rynku dalekowschodniego stąd konieczność znajomości tego języka. Wyniki badań potwierdzają, że osoby znające język chiński, osiągają najwyższe wynagrodzenie wśród pracowników znających języki obce.

ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (realizowana  od 1. semestru studiów)

TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM 

SPECJALNOŚĆI

Specjalizacja realizowana od 4 semestru studiów.

Specjalizacja ta pozwoli Ci poznać teorię, strategie i specjalistyczne słownictwo z zakresu komunikacji międzykulturowej i komunikacji w biznesie. Intensywna nauka języków, zintegrowana z blokiem zajęć dotyczących komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji i zarządzania w biznesie, pozwoli Ci na zdobycie doskonałej orientacji w obszarach dotyczących zarówno stosunków międzynarodowych, jak i europeistyki.

Nauczysz się, jak skutecznie zastosować zdobytą wiedzę w codziennym funkcjonowaniu firmy oraz w wyspecjalizowanych działach (PR, reklama).

W programie studiów m.in.:

 • Biznes międzynarodowy,
 • Komunikacja w biznesie,
 • Komunikacja polityczna,
 • Język perswazji i reklamy,
 • Język tekstów ekonomicznych i handlowych.

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalizacji będziesz przygotowany do rozpoczęcia pracy jako menedżer, konsultant biznesowy ds. współpracy międzynarodowej, specjalista ds. handlu zagranicznego, specjalista w dziedzinie języka biznesu i członek menedżmentu firm działających na rynkach międzynarodowych. Znajdziesz również zatrudnienie jako specjalista ds. współpracy międzynarodowej w urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych i gminnych.

Specjalizacja realizowana od 4 semestru studiów.

Wybierając specjalność translatoryczną poznasz kulturę i historię danego obszaru językowego oraz różne teorie i techniki przekładu pisemnego i ustnego. Nabędziesz także umiejętności wykorzystywania specjalistycznego słownictwa z wybranych dziedzin oraz nabędziesz kompetencje komunikacyjne konieczne do pracy w środowisku międzynarodowym.

W trakcie zajęć zapoznasz się m.in. z zastosowaniem komputerów w pracy tłumacza i redaktora, współczesnymi uwarunkowaniami zawodu tłumacza oraz podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi współpracy z rynkiem wydawniczym.

W programie studiów m.in.:

 • Domeny tłumacza,
 • Ekwiwalencja w tłumaczeniu,
 • Tłumaczenie tekstów użytkowych formalnych,
 • Tłumaczenie tekstów ogólnoużytkowych,
 • Przekład ustny.

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalizacji będziesz przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego, redaktora i publicysty. Znajdziesz również zatrudnienie w branży konsultingowej, Human Resources oraz wydawnictwach obcojęzycznych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020