Informatyka

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

Szukasz pasjonującego, dobrze płatnego zawodu? Chciałbyś stać się częścią świata nowoczesnych technologii? Wybierz Informatykę!

To kierunek, który nie tylko spełni Twoje oczekiwania, ale zaskoczy Cię bogatą ofertą
i możliwościami. Zdobędziesz wiedzę i opanujesz umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki stosowanej oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i opanujesz umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki teoretycznej oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych.

Niezależnie od wybranej specjalności, zdobędziesz umiejętności praktyczne oraz wiedzę dzięki licznym projektom i szkoleniom z obszaru najnowszych technologii, wdrażanych przez wiodące firmy branży informatycznej, w tym Cisco, Microsoft i inne.

Wykorzystujemy do kształcenia praktycznych umiejętności najlepsze programy szkoleniowe, oferowane przez potentatów IT, takich jak: Adobe, Apple, Cisco, Microsoft, WMware, Oracle. Programy te przygotowują do międzynarodowych certyfikatów, które można zdobywać poprzez zdawanie egzaminów w naszych centrach egzaminacyjnych Pearson VUE i Prometric.

Na tym kierunku możesz:

 • korzystać z programów szkoleniowych, oferowanych m.in przez: Adobe, Apple, Cisco, Microsoft, WMware, Oracle;
 • zdobyć międzynarodowe certyfikaty;
 • korzystać z nowoczesnych laboratoriów i sprzętu komputerowego;
 • uczestniczyć w projektach komercyjnych prowadzonych przez Uczelnię i jej partnerów;
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Badania rynku pracy pokazują, że w ciągu najbliższych kilku lat największe zapotrzebowanie na nowych pracowników będzie występowało wśród szeroko rozumianych informatyków, zwłaszcza na programistów.

Absolwenci Informatyki we WSIiZ najszybciej znajdują pracę po studiach (w porównaniu do absolwentów Informatyki innych podkarpackich uczelni).

Dane w oparciu o wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych opublikowanego w 2019r. – ela.nauka.gov.pl

PARTNERZY KIERUNKU

Studia Informatyka - Partnerzy

Poznasz zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Nabędziesz umiejętność programowania i poznasz zasady inżynierii oprogramowania.

Treści części przedmiotów są zgodne z treściami potrzebnymi do uzyskania certyfikatów informatycznych wiodących firm branży IT, natomiast wybrane przedmioty specjalnościowe realizowane są przez praktyków – pracowników wiodących firm informatycznych z naszego regionu, m.in. BMM, DMT Softwarehouse, IDEO, PGS Software, Partner in Progres, CI Games, RES.PL, Software Mind, Vegacom oraz NajlepszeFoto.pl, .  


 W programie studiów m.in.:

 • Routing i przełączanie w sieciach (Cisco) ,
 • Inżynieria gier komputerowych,
 • Języki internetowe,
 • Programowanie dla systemów iOS/Android,
 • Technologie Internetu rzeczy (Cisco).

Certyfikaty, jakie możesz zdobyć podczas studiów:

Studenci w trakcie studiów realizują wiele przedmiotów o profilu praktycznym i pod okiem praktyków. Oznacza to, że główny nacisk kształcenia związany jest ze zdobywaniem umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania określonego zawodu.

Kierunek Informatyka pozwala zdobyć kompetencje informatyka specjalizującego się w kilku głównych obszarach IT: programowaniu, technologii internetowych i mobilnych, inżynierii gier komputerowych, sieci komputerowych i Internetu rzeczy.

Korzyści dla studentów:

 • Wybierając specjalność Programowanie student zrealizuje 4 szkolenia techniczne pozwalające na specjalizację jako programista w wybranych językach programowania;
 • Wybierając specjalność Technologie internetowe i mobilne student zrealizuje przedmioty pozwalające mu nauczyć się tworzenia aplikacji internetowych zarówno na urządzenia stacjonarne jak i mobilne;
 • Wybierając specjalność Inżynieria gier komputerowych student pozna arkana tworzenia gier komputerowych obejmujące projektowanie, tworzenie grafiki 2 i 3D, oraz wykorzystanie silników graficznych+;
 • Wybierając specjalność technologie Internetu rzeczy – Cisco student zrealizuje wszystkie moduły szkolenia Cisco CCNA oraz przedmioty związane z sieciami sensorowymi i inteligentnymi budynkami;
 • Przedmioty kierunkowe pozwalają nabyć umiejętności potrzebne każdemu informatykowi z zakresu programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, grafiki komputerowej i innych;
 • Dzięki kadrze praktyków: inżynierowie z firm współpracujących z WSIiZ, instruktorzy Cisco, inżynierowie Microsoft i Oracle oraz doświadczony personel działu IT Uczelni, studenci poznają arkana wykonywania zawodu;
 • Studenci mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania oraz specjalistycznych laboratoriów, dzięki czemu uczą się w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistych w miejscu pracy;
 • Studenci mają możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych dzięki programom największych firm IT (Cisco, Microsoft, Oracle, Adobe, WMware);
 • Dzięki praktycznemu kształceniu już podczas studiów możesz uczestniczyć w projektach komercyjnych prowadzonych przez Uczelnię i jej partnerów.

Nowoczesne laboratoria i sprzęt komputerowy

 • Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Telekomunikacyjnymi (w tym sprzęt dla niepełnosprawnych),
 • Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej,
 • Laboratorium Technik Odzyskiwania Danych,
 • Laboratorium Projektowania Sieci Komputerowych i Teleinformatycznych,
 • Laboratorium Technologii Bezprzewodowych,
 • Laboratorium Zaawansowanych Technologii Sieciowych,
 • Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki,
 • Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Wirtualnej Rzeczywistości,
 • Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki,
 • Laboratorium Architektury Przetwarzania Równoległego i Programowania Równoległego,
 • Laboratorium Inżynierii Oprogramowania,
 • Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektowych Technologiach Informatycznych,
 • Laboratorium Fizyki, Optoelektroniki i Miernictwa Telekomunikacyjnego,
 • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej,
 • Laboratorium Diagnostyki Obrazów (Inteligentne Systemy Informacyjne).

Oprócz tego zajęcia realizowane są w laboratoriach komputerowych:

 • CISCO SYSTEMS, umożliwiający kształcenie na poziomie CCNA; laboratorium CISCO SYSTEMS, umożliwiającym kształcenie na poziomie CCNP (jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią oferującą studentom kształcenie na tym poziomie),
 • APPLE
 • ADOBE
 • ORACLE
 • WMware
 • MICROSOFT

Będziesz mógł podjąć pracę jako informatyk lub programista w dowolnej firmie oraz inżynier gier komputerowych w intensywnie rozwijającym się sektorze rozrywki cyfrowej.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • konstruktorem specjalistycznych systemów komputerowych i oprogramowania,
 • projektantem,
 • specjalistą ds. testowania (np. tester oprogramowania),
 • konsultantem,
 • kierownikiem zespołu,
 • kierownikiem projektu,
 • analitykiem systemowym,
 • administratorem serwerów,
 • programistą (C/C++, Java, .Net),
 • programistą serwisów internetowych (Web developer),
 • specjalistą ds. rozwoju oprogramowania,
 • inżynierem ds. produkcji oprogramowania (C/C++, Java, .Net),
 • projektantem systemów internetowych i prezentacji multimedialnych,
 • grafikiem komputerowym,
 • projektantem gier komputerowych,
 • administratorem/operatorem sieci teleinformatycznych,
 • administratorem bezpieczeństwa informacji,
 • programistą i specjalistą ds. systemów mobilnych,
 • specjalistą hurtowni danych,
 • projektantem/administratorem/programatorem baz danych,
 • administratorem stron internetowych,
 • specjalistą ds. pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych.
W 2017 roku Biuro Karier WSIiZ oferowało każdemu
absolwentowi Informatyki 3 unikatowe oferty pracy.

Zgodnie z najnowszymi danymi ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych) sektor nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnia w Polsce ponad 150 tys. specjalistów. Do 2020 roku prognozowana liczba miejsc pracy wzrośnie o kolejne 100 tys.

Poszukiwani są głównie absolwenci ze znajomością języków obcych (z językiem angielskim, niemieckim, francuskim oraz językami skandynawskimi, przynajmniej na poziomie B2) oraz specjaliści, którzy będą prowadzić zaawansowane międzynarodowe procesy z zakresu finansów, księgowości, obsługi klienta, IT czy HR.

Miasto Rzeszów w 2015 roku otrzymało nagrodę główną w kategorii „Wschodząca Gwiazda Outsourcingu w Polsce 2015“. Konsekwentnie wdraża strategię promocji gospodarczej, dedykowaną firmom z sektora BPO (business proces outsourcing – centra usług biznesowych) oraz SSC (shared services centers – centra usług wspólnych), czego efektem jest np. utworzenie Centrum Usług Wspólnych dla Europy Środkowej przez firmę Deloitte.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu intensywnie rozwija się w Polsce, co w najbliższych latach będzie mieć również duży wpływ na rozwój naszego regionu.

Dane z rynku pracy

 • Komisja Europejska ocenia, że do 2020 r. w UE powstanie blisko milion miejsc pracy dla pracowników/specjalistów związanych z branżą IT i telekomunikacyjną.
 • Według zestawienia Pracuj.pl, zapotrzebowanie na specjalistów IT wzrosło o 15% (porównując rok 2015 i 2016) – w 2016 roku w Polsce poszukiwano blisko 40 000 pracowników – specjalistów tej branży.
 • Według raportu Future Work Skills 2020, opracowanego przez kalifornijski Institute for the Future na zlecenie Uniwersytetu w Phoenix , na globalnym rynku zetkniemy się z niekontrolowanym przepływem danych i wszystko będzie „programowalne” dlatego zapotrzebowanie na programistów będzie nadal wzrastać.
 • Według raportu płacowego firmy Sedlak&Sedlak z 2017 roku, wynagrodzenie programistów w Polsce sięga do 13 500 zł brutto miesięcznie – pozostając najwyższym wynagrodzeniem w branży IT. Raport wskazuje, że programiści aplikacji są najbardziej poszukiwaną grupą specjalistów w branży informatycznej.
 • Według analiz firmy ContractIQ, w Stanach Zjednoczonych od 2014 r. systematycznie wzrasta zapotrzebowanie firm na programistów aplikacji: od 23% w 2014 r. do 32% firm w 2016 r.
 • Specjaliści ds. Big Data, czyli ogromnych ilości nieuporządkowanych danych są wskazywani przez raport Pracuj w IT 2017 jako jeden z zawodów, w którym znalezienie dobrego specjalisty będzie bardzo trudne.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Branża IT okazała się jedną z najbardziej odpornych na światowy krach gospodarczy. Badania rynku pracy pokazują, że w ciągu najbliższych kilku lat największe zapotrzebowanie na nowych pracowników będzie występowało wśród szeroko rozumianych informatyków, w tym zwłaszcza na programistów. Szacuje się, że już za pięć lat deficyt pracowników w tej branży może wynieść na polskim rynku pracy nawet 30%.

Agencje zatrudnienia notują od dłuższego czasu zwiększoną ilość ofert pracy na stanowiska informatyczne, wymagające wiedzy informatycznej (np. koordynator projektu IT) oraz dla programistów (JAVA i php). Od kilku lat rynek pracy IT jest rynkiem pracownika, ta tendencja na pewno szybko się nie zmieni.

Trendy w branży informatycznej są zmienne, ale na pewno warto zwrócić uwagę na aplikacje mobilne oraz systemy wbudowane.

CV powinno być także stale wzbogacane o dodatkowe kursy, szkolenia, certyfikaty.

O znaczeniu certyfikatów świadczą również wyniki amerykańskich badań przeprowadzonych w 2011 roku przez Global Knowledge oraz TechRepublic. Niemal 1/3 pracodawców postrzega certyfikaty jako ważne lub bardzo ważne przy zatrudnianiu pracowników.

ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (realizowana na studiach stacjonarnych od 1. semestru)

Programowanie

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Informatyka są podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wybór.

Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju. Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, zgodne ze swoimi zainteresowaniami, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy.

Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.u przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich. Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje.

Specjalności

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach I stopnia.

W ramach tej specjalności zapoznasz się z technologiami Internetu rzeczy (ang. Internet of Things) i nauczysz się jak projektować i implementować takie systemy. Specjalność jest odpowiedzią na trendy technologiczne informatyki i powiązanych dyscyplin oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu.

Program specjalności obejmuje między innymi projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi, stanowiące fundament Internetu, bezpieczeństwo sieci i systemów IoT, sieci sensorowe, rozwiązania inteligentnych budynków i miast (ang. Smart City) oraz elementy analityki i Big Data.

W programie studiów

W ramach specjalności realizowana będzie grupa przedmiotów, dzięki którym nabędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów IoT.

 • Podstawy Internetu Rzeczy,
 • Analityka i Big Data,
 • Technologie programistyczne dla IoT (Python),
 • Infrastruktura sieci IoT,
 • Skalowanie sieci IoT,
 • Bezpieczeństwo w sieciach IoT.

W ramach przedmiotów realizowanych na specjalności prowadzone będą autoryzowane kursy Cisco z zakresu sieci komputerowych, cyberbezpieczeństwa i Internetu rzeczy.

A co po studiach:

Jako absolwent będziesz przygotowany do projektowania i budowania systemów Internetu rzeczy. Ponadto twoje umiejętności związane są z zarządzaniem i eksploatacją nowoczesnych sieci obejmujących infrastrukturę Internetu rzeczy. Możesz również rozwijać się w programowaniu inteligentnych systemów, analityce danych IoT i ich przetwarzaniu.

Po tej specjalności możesz znaleźć zatrudnienie w firmach projektujących i wdrażających inteligentne systemy informatyczne, utrzymujących sieci komputerowe ale również możesz założyć swoją firmę biorąc przykład z absolwentów kierunku Informatyka, którzy założyli firmę i zdobyli środki na realizację swoich pomysłów.

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach I stopnia.
 
W ramach tej specjalności zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi języków, technik, narzędzi
i metodologii tworzenia aplikacji i systemów internetowych, począwszy od tworzenia stron, portali, serwisów internetowych, poprzez projektowanie i implementację internetowych systemów bazodanowych, systemów hipermedialnych oraz zaawansowanych aplikacji sieciowych.
 
Zdobędziesz umiejętność tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych i aplikacji e-biznesowych,
a także poznasz prawne aspekty Internetu oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną danych w sieci.
 
Studiując na tej specjalności, opanujesz również umiejętności z zakresu projektowania, implementacji, wdrażania i eksploatacji aplikacji i systemów internetowych.

W programie studiów m.in.:

 • aplikacje bazodanowe,
 • języki internetowe,
 • pozycjonowanie,
 • projektowanie serwisów internetowych,
 • technologie internetowe.

Zajęcia specjalnościowe prowadzone są wg programów konsultowanych z partnerami kierunku oraz przez praktyków – inżynierów zatrudnionych w firmach informatycznych w naszym regionie.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych projektujących i wdrażających aplikacje i systemy internetowe, firmach działających w obszarze handlu elektronicznego i e-usług, działach zajmujących się promocją i marketingiem firm
w internecie oraz instytucjach i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów
i petentów.

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach niestacjonarnych I stopnia.
 
 W ramach tej specjalności wprowadzony zostaniesz w tajniki programowania, począwszy od zagadnień podstawowych, takich jak teoria kompilacji, syntaktyka i semantyka języków programowania, poprzez programowanie na poziomie systemu operacyjnego, aż do tworzenia rozbudowanych aplikacji biznesowych w środowisku sieciowym.

Szczególnie silny nacisk kładziony jest tu na umiejętność rozwiązywania problemów w ramach projektów grupowych.

W ramach zajęć będziesz również realizować szkolenia techniczne z nowoczesnych języków
i środowisk programowania, prowadzone w oparciu o programy szkoleniowe takich firm jak Microsoft czy Oracle.

W programie studiów m.in.:

 • programowanie obiektowe,
 • przechowywanie i przetwarzanie danych
 • szkolenie techniczne (wybrany język programowania),
 • zaawansowane technologie programowania.

Zajęcia specjalnościowe prowadzone są wg programów konsultowanych z partnerami kierunku oraz przez praktyków – inżynierów zatrudnionych w firmach informatycznych w naszym regionie.

A co po studiach?

Jako absolwent znajdziesz pracę przy: tworzeniu i rozwoju istniejących systemów informatycznych, tworzeniu oprogramowania i dokumentacji, nadzorowaniu jakości produktów informatycznych czy też tworzeniu i utrzymaniu standardów kodu źródłowego i dokumentacji

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach I stopnia.

Proces produkcji gry komputerowej jest skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy
z wielu dziedzin. Dlatego specjalność obejmuje szeroki zakres zagadnień składających się na cykl produkcyjny gry.

Będziesz miał okazję dowiedzieć się w jaki sposób projektuje się rozgrywkę, jak powstaje grafika oraz jakich technologii używa się do tworzenia poziomów gier i oprogramowania logiki gry.

Omawiane są także zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzanie procesem produkcyjnym.

W trakcie zajęć wykorzystywane jest profesjonalne oprogramowanie takie jak Adobe Photoshop, Illustrator, 3ds Max, Unreal Engine, CRYENGINE. Zajęcia są prowadzone zarówno przez wykwalifikowanych pracowników uczelni, jak również przez specjalistów ze znanych firm z branży gier.

PARTNER SPECJALNOŚCI


 W programie studiów m.in.:

 • grafika komputerowa w grach,
 • projektowanie gier komputerowych,
 • zarządzanie produkcją gier,
 • technologie programistyczne w produkcji gier.

Zajęcia specjalnościowe prowadzone są wg programów konsultowanych z partnerami kierunku oraz przez praktyków – inżynierów zatrudnionych w firmach informatycznych w naszym regionie. Studenci mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w produkcji gier.

 A co po studiach?

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie przede wszystkim na dynamicznie rozwijającym się rynku gier komputerowych. W tego typu firmach poszukiwani są specjaliści tacy jak: projektanci rozgrywki, graficy, animatorzy, programiści. Pracę możesz znaleźć także w wielu pokrewnych branżach związanych z tworzeniem przestrzeni wirtualnych i symulacji dla celów prototypowych
i edukacyjnych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji. 
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (informatyka lub fizyka z astronomią).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020