Logistyka

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

Logistyka stanowi istotny element współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, surowców w toku produkcji, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego.

Sprawne systemy logistyczne, projektowane i zarządzane przez wykształconych inżynierów, stanowią niezbędny czynnik efektywnego gospodarowania, zarządzania, skrócenia czasu oczekiwań odbiorcy na dostawę, sprawności systemów produkcyjnych oraz niezakłóconego ruchu towarowego i pasażerskiego. Znajomość określonych metod i narzędzi organizacji przepływów oraz wsparcie tej wiedzy znajomością rozwiązań informatycznych to niezbędne cechy kompetencji kadr logistycznych.

W programie studiów m.in.:

  • projektowanie, rozpoznawanie, diagnozowanie i monitorowanie procesów logistycznych,
  • zarządzanie procesowe oraz zarządzanie efektywnymi i elastycznymi systemami wytwórczymi,
  • zarządzanie powierzchnią magazynową, logistyka dystrybucji i zaopatrzenia,
  • organizacja centrów spedycyjnych,
  • systemy transportu produkcyjnego i magazynowego,
  • warsztaty logistyczne z praktykami,
  • gry decyzyjne.

Na tym kierunku możesz:

  • zdobyć certyfikaty warte nawet 5 000 zł;
  • uczestniczyć w Logistycznej Szkole Letniej;
  • doskonalić się w ramach praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach sektora Transport-Spedycja-Logistyka, firmach z klastra Dolina Lotnicza oraz nowo powstającego Klastra Automotive;
  • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;

PARTNER KIERUNKU

Dzięki współpracy z OMEGA Pilzno możemy zaproponować Ci studia wyższej jakości. Program studiów omówiliśmy z partnerami biznesowymi, którzy kładą szczególny nacisk na biegłą znajomość języka angielskiego w praktyce funkcjonowania wielokulturowych zespołów. Kształcimy zatem zgodnie z potrzebami międzynarodowego rynku pracy, realizując w toku studiów kilka przedmiotów w języku angielskim, m.in. Warsztaty logistyczne, Zarządzanie projektami. Rozwijamy też program studenckich praktyk zawodowych oraz programy ułatwiające start zawodowy. We współpracy z firmami organizujemy też tematyczne seminaria, warsztaty i wykłady otwarte.


Maryla Rarus Ekspert Biura Karier WSIiZ

Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat liczba ofert w działach logistyki, transportu i spedycji oferowanych przez portale rekrutacyjne wzrosła blisko dwukrotnie.

Absolwenci Logistyki we WSIiZ zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich uczelni podkarpackich. Jako absolwent logistyki we WSIiZ najszybciej znajdziesz pracę etatową.

Dane w oparciu o wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych opublikowanego w 2019r. – ela.nauka.gov.pl

Są dwa ważne powody, dla których warto studiować logistykę. Pierwszy to dobre perspektywy pracy w efekcie stale rosnącego zapotrzebowania na logistyków w przedsiębiorstwach. Jednym z głównych wyzwań biznesu na dziś i na przyszłość jest bowiem zarządzanie łańcuchem dostaw, czyli jak najlepiej połączyć wysokie wymagania odbiorców w zakresie szybkości i niezawodności dostaw z zaopatrzeniem i wytwarzaniem, często ulokowanym w różnych miejscach na świecie. Nie da się tego robić bez udziału logistyków.

Powód drugi – logistyka to bardzo ciekawy, interdyscyplinarny kierunek studiów, dający okazję zdobyć wiedzę i umiejętności z inżynierii systemów, projektowania procesów, marketingu, zarządzania, ekonomii. Absolwenci logistyki mają więc znacznie lepsze rozeznanie w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, niż ci, którzy skończyli wąsko sprofilowane kierunki studiów.

dr Krzysztof Feret,
Katedra Inżynierii Procesowej

Przygotowanie do egzaminów certyfikujących odbywa się w trakcie studiów w ramach przedmiotów z programu studiów, zaś kończąc naukę, sam decydujesz o fakultatywnym skorzystaniu z oferty.

Studiuj Logistykę i w ramach studiów zdobądź certyfikat wart przynajmniej 5 tysięcy złotych

Czy wiesz, że studiując Logistykę we WSIiZ możesz zdobyć certyfikat Candidate European Senior Logistician? To ważne w branży potwierdzenie umiejętności menedżera logistyki.

Realizując program studiów i uzyskując na dyplomie ocenę co najmniej dobrą, zdobędziesz certyfikat, który poza WSIiZ kosztowałby Cię przynajmniej 5 tysięcy złotych nie licząc kursów przygotowawczych.

Certyfikat przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za planowanie, koordynację, kontrolę i rozwijanie logistyki w przedsiębiorstwach oraz doradztwo logistyczne. Potwierdza on wiedzę z zakresu m.in.: funkcjonowania łańcuchów dostaw, zarządzania zapasami, magazynem, transportem, zakupami i zaopatrzeniem oraz planowania produkcji itp.

Po zebraniu wymaganego doświadczenia zawodowego i pozytywnej jego kwalifikacji przez uprawnionych asesorów będziesz mieć możliwość zdobycia pełnego certyfikatu European Senior Logistician, także bez obowiązku zdawania egzaminów sprawdzających wiedzę wymaganą od menedżera logistyki. Świadectwem posiadania tej wiedzy będzie bowiem dyplom ukończenia studiów WSIiZ.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest trzecią uczelnią w Polsce (po Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu i Politechnice Poznańskiej), która pozytywnie przeszła audyt programu studiów z logistyki European Senior Logistician.

European Senior Logistician to międzynarodowy standard umiejętności logistycznych Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA). Jest on podstawą międzynarodowego certyfikowania kwalifikacji logistyków w 30 krajach, szczególnie w Unii Europejskiej.

Zdaniem eksperta

Certyfikat European Senior Logistician jest uznawanym w wielu krajach – w Europie i poza nią – świadectwem umiejętności menedżera logistyki co najmniej średniego szczebla. Aby zdobyć te uprawnienia, trzeba zdać sześć egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących m.in.: funkcjonowania łańcuchów dostaw, zarządzania zapasami, magazynem, transportem, zakupami i zaopatrzeniem, planowania produkcji itp. Należy także potwierdzić w specjalnej procedurze oceny co najmniej pięcioletnie doświadczenie jako menedżera logistyki lub konsultanta w projektach logistycznych. To dość spore wyzwanie, także finansowe. Większość osób płaci bowiem za kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów, a same egzaminy to wydatek blisko 5 tys. zł. Co najmniej tyle zyskuje zatem absolwent studiów, których program jest oficjalnie uznany za „ekwiwalent wiedzowy” wspomnianych egzaminów. Warto też podkreślić, że certyfikaty „European Senior Logistician” ma w Polsce kilkaset osób. To ciągle niewiele, więc każdy posiadacz tego dokumentu będzie miał szanse wyróżniać się na rynku pracy jeszcze dość długo.

dr inż. Krzysztof Feret,
certyfikowany European Senior Logistician
z Katedry Logistyki i Inżynierii Procesowej
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Logistyka w WSIiZ – praktyczny profil studiów

Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym i pod okiem praktyków.

Korzyści dla studentów:

  • na zajęciach z Zarządzania produkcją i usługami poznasz zasady projektowania i zarządzania systemami produkcyjnymi, nauczysz się metod, technik i narzędzi powszechnie stosowanych koncepcji organizacji i optymalizacji obszaru produkcji jak Lean Manufacturing, Kaizen, BPR, TQM. Zostaniesz przeszkolony w zakresie przygotowywania dokumentacji pracy standaryzowanej, identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa, rozwiązywania problemów jakościowych;
  • na zajęciach z Ekonomiki transportu poznasz teoretyczne i praktyczne uwarunkowania funkcjonowania branży TSL, wady i zalety poszczególnych gałęzi transportu. Nauczysz się wypełniać dokumenty transportowe i spedycyjne oraz wykorzystywać formułę INCOTERMS w praktyce. W ramach case study będziesz rozwiązywał problemy optymalizacji planowania tras przejazdu, prognozowania popytu i wyceniania kosztów usługi transportowej;
  • na zajęciach z Komputerowej symulacji procesów logistycznych nauczysz się projektować modele symulacyjne procesów produkcyjnych, transportowych, parametryzować te procesy, przygotowywać warianty rozwiązań optymalizacyjnych i wykonywać eksperymenty na utworzonych modelach, kształtując umiejętności modelowania, analizowania, szacowania ryzyka i podejmowania decyzji wraz z poznaniem ich konsekwencji;
  • w ramach Warsztatu logistycznego, którego wybrane moduły prowadzone będą w języku angielskim, poznasz różne obszary i aspekty sektora TSL „w praktyce”, m.in. logistykę zaopatrzenia, dystrybucji, logistykę produkcji, transportu i spedycji. W ramach case study nauczysz się rozwiązywać rzeczywiste problemy logistyczne, związane z zarządzaniem zapasami, planowaniem produkcji czy wyborem odpowiedniego środka transportu.
  • w ramach Gier decyzyjnych nauczysz się obsługiwać najpopularniejszą na rynku giełdę transportową TRANS, zarządzać flotą transportowa, zarządzać projektami produkcyjno – logistycznymi, optymalizować procesy zarządzania firmą produkcyjną,
  • dodatkowo, swoje umiejętności i kompetencje udoskonalisz w ramach praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach sektora Transport-Spedycja-Logistyka, firmach z klastra Dolina Lotnicza oraz nowo powstającego Klastra Automotive.

Ważne! Zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim stażem: logistycy, agenci celni, planiści, spedytorzy, analitycy procesowi, menedżerowie kaizen-lean, menedżerowie jakości.

W trakcie studiów będziesz realizować kilka przedmiotów ogólnoakademickich. Dadzą Ci one szerszą perspektywę w spojrzeniu na zagadnienia z Twojego kierunku studiów. Wyposażą Cię one w wiedzę, dzięki której lepiej zrozumiesz pozostałe – praktyczne – przedmioty.Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia m.in. w WSIiZ na kierunku Zarządzanie na specjalności Logistyka i zarządzanie produkcją.

Logistyczna Szkoła Letnia

To 40 godzinny warsztat z zakresu symulacji systemów logistycznych za pomocą oprogramowania FlexSim i zarządzania firmą za pomocą systemu informatycznego SAP ERP, który jest prowadzony przez praktyków i ekspertów z dziedziny logistyki. Przewiduje się również wizytę w firmie logistycznej.
Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu logistyki.

Więcej informacji: Katedra Inżynierii Procesowej (tel. 17 866 15 26).

Laboratoria, z których będziesz korzystać

Podczas studiów będziesz mieć zajęcia m.in. w Laboratorium Optymalizacji Procesów, w którym realizowane są zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem programu FLEXSIM,  programu SAP, programu TRANS.EU oraz programu InterLAN SPEED.  Będziesz też uczyć się w laboratoriach komputerowych.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek właśnie u nas?

  •  Ścisły związek programu kształcenia z praktyką gospodarczą
  •  Aktywne metody dydaktyczne w toku kształcenia, umożliwiające rozwijanie u studentów umiejętności oczekiwanych przez pracodawców i przydatnych w zarządzaniu własną karierą przez absolwentów. 
  • Najlepsze  programy  szkoleniowe w procesie dydaktycznym, oferowane przez firmy sektora TSL
  • “Otwarte laboratoria specjalistyczne”, umożliwiające realizowanie indywidualnych i zespołowych projektów logistycznych i informatycznych
  • System wspierania kół naukowych i inicjatyw studenckich, umożliwiający m.in. udział w ogólnopolskich konkursach logistycznych, publikowanie artykułów (w monografiach, czasopismach, stronach internetowych) związanych z branżą logistyczną, udział w grantach ministerialnych, wspierający rozwój studentów w sferze innowacyjności i kreatywności w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. 

Kierunek a region – dlaczego Logistyka właśnie w Rzeszowie

  •  wzmożone zapotrzebowanie rynku podkarpackiego na usługi analizy danych i eksperymentów procesowych w związku z dynamicznym rozwojem sektora logistycznego
  • rosnące zapotrzebowanie rynku podkarpackiego na specjalistów z zakresu obsługi wysoko zaawansowanych systemów zarządzania podstawowymi funkcjami przedsiębiorstwa klasy ERP SAP
  • rosnąca otwartość przedsiębiorców z regionu Podkarpacia na współpracę z uczelniami w zakresie tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu logistyki
  • wzmożone  zapotrzebowanie  przedsiębiorców  z regionu Podkarpacia na usługi optymalizacji procesów wytwórczych firm wchodzących w skład Klastra Dolina Lotnicza
  • znaczny potencjał przyszłego wzrostu znaczenia zawodu logistyka na Ukrainie, Białorusi i w Kazachstanie

Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na kadry logistyczne w podkarpackich przedsiębiorstwach produkcyjnych, spedycyjnych, transportowych, magazynowych oraz wśród przewoźników drogowych i lotniczych.

Jako absolwent kierunku Logistyka otrzymasz tytuł zawodowy inżyniera. Uzyskasz wszechstronną wiedzę z zakresu procesów zarządzania, infrastruktury logistycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań informatycznych stosowanych zarówno w procesach produkcyjno-dystrybucyjnych, jak i w logistyce zewnętrznej: spedycji i transporcie.
Dzięki studiom z zakresu logistyki będziesz mógł zaplanować swoją karierę zawodową w strukturach firm zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji.

Pozyskana wiedza i umiejętności będą także nieodzowne w przypadku prowadzenia własnej firmy zajmującej się organizacją przedsięwzięć logistycznych natury biznesowej lub prywatnej.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

  • menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych,
  • menedżerem lean odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych w firmach oraz przy projektowaniu i organizacji procesów produkcji,
  • inżynierem jakości, standaryzacji i kontroli procesów,
  • inżynierem utrzymania ruchu,
  • pracownikiem jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem,
  • pracownikiem firm spedycyjnych, przy organizacji procesów spedycyjnych (controllingu, harmonogramowania, rozliczania, planowania przepływów),
  • inżynierem systemów informatycznych w centrach magazynowych,
  • kierownikiem magazynu,
  • inżynierem systemów telematycznych,
  • pracownikiem służb utrzymania ruchu lotniczego,
  • pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna, informatyczna, a także umiejętności organizatorskie i logicznego myślenia,
  • product managerem,
  • specjalistą ds. bezpieczeństwa i jakości,
  • specjalistą ds. organizacji produkcji.

 

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Maryla Rarus, Ekspert Biura Karier WSIiZ

Logistyk to zawód od kilku lat cieszący się coraz większą popularnością, dlatego coraz częściej młodzi ludzie stawiają na wykształcenie stricte logistyczne, które gwarantuje pracę nie tylko w firmach transportowych, ale również firmach produkcyjnych i centrach usługowych prowadzonych przez międzynarodowe korporacje.
Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat liczba ofert w działach logistyki, transportu i spedycji oferowanych przez portale rekrutacyjne wzrosła blisko dwukrotnie.
Specjaliści pracujący w tej branży powinni przede wszystkim znać język angielski oraz posiadać co najmniej podstawowe umiejętności obsługi i wykorzystywania w praktyce systemów optymalizacji procesów np. Flexim, oraz zintegrowanych systemów zarządzania np. SAP.

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Logistyka będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich.


Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje. Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

Wybierając tę specjalność, zostaniesz zapoznany przede wszystkim z praktycznymi aspektami organizowania i controllingu procesów spedycyjnych oraz ruchu transportowego.

Nabędziesz specjalistyczną wiedzę dotyczącą optymalnego wykorzystania dostępnej infrastruktury transportowej, a także z zakresu eksploatacji urządzeń transportowych. Zdobędziesz również umiejętności organizacyjne przydatne w firmach transportowych i usługowych kierujących działalnością logistyczną.

W programie studiów m.in.:

  • logistyka przedsiębiorstw transportowych,
  • procesy spedycyjne,
  • współczesne tendencje rozwoju transportu.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w dużych firmach międzynarodowych realizujących procesy zaopatrzenia, produkcji lub dystrybucji w kraju i za granicą, a także w regionalnych firmach spedycyjnych i spedycyjno-transportowych. Znajdziesz również zatrudnienie w urzędach i agencjach celnych, w firmach przewozowych (osób i towarów) oraz w firmach organizujących gospodarkę magazynową. Jako inżynier staniesz się także cenny dla firm produkcyjnych, polskich i zagranicznych, w których zastosowanie mają elastyczne systemy organizacji produkcji (np. z klastra Dolina Lotnicza).

Logistyka transportu i spedycji to swoisty krwiobieg procesów biznesowych. Postępujące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej rodzi konsekwencję zaprojektowania, wdrożenia i monitorowania sprawnych łańcuchów dostaw, w których główną rolę odgrywa funkcja transportowa i transportowo- spedycyjna.

Niezawodność przepływu, na czas i miejsce, w odpowiedniej ilości, jest podstawowym miernikiem sprawności funkcjonowania organizacji. Praca w środowisku, które cechuje dynamika, przepływ, zmiana, ruch, jest niezwykle motywującym i inspirującym zajęciem, w którym znajdują pasję zawodową nie tylko mężczyźni, ale coraz częściej kobiety, dla których przygotowanie techniczno-inżynierskie jest jednocześnie wyzwaniem i dumą.

dr Grzegorz Wróbel, ekspert ds. logistyki

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

W ramach specjalności zostaniesz zapoznany z możliwościami zastosowań nowoczesnych rozwiązań logistycznych wspomagających globalne procesy spedycyjne i transportowe.

Nabędziesz kompetencje pozwalające na odpowiednie zaprojektowanie i implementację strategii logistycznych w ujęciu międzynarodowym.

Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności organizacji systemów zaopatrzeniowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i prawno-ekonomicznych kształtujących procesy logistyczne w zakresie globalnym.

Umiejętności zdobyte w trakcie licznych praktyk i projektów studenckich podniosą Twoją wartość jako potencjalnego pracownika areny międzynarodowej.

W programie studiów m.in.:

  • transport międzynarodowy,
  • zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw,
  • handel zagraniczny.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie zarówno w dużych korporacjach międzynarodowych, jak i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, firmach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych, logistycznych centrach dystrybucji oraz rodzimych przedsiębiorstwach rozszerzających działalność na rynki zagraniczne.

Warto zaznaczyć, że ze względu na interdyscyplinarny charakter logistyki międzynarodowej, specjaliści z tego zakresu są poszukiwani przez szeroko rozumiany sektor biznesu międzynarodowego.

W dobie globalizacji, gdzie odległość przestaje mieć znaczenie, firmy coraz częściej poszukują zarówno surowców do produkcji jak i rynków zbytu poza granicami kraju. Międzynarodowe korporacje także coraz częściej lokują w Polsce swoje oddziały, co również wpływa na konieczność pracy w międzynarodowym środowisku. Logistyka międzynarodowa daje możliwość poznania i projektowania nowoczesnych rozwiązań logistycznych wspomagających zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw.

Przemysław Fugas, Kierownik Działu Dystrybucji, PEKAES S.A.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

W ramach specjalności zostaniesz zapoznany z możliwościami zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających procesy logistyczne.

Nabędziesz kompetencje pozwalające na odpowiednie zaprojektowanie i implementację systemów bezpieczeństwa sieciowego, użytkowania systemów eksperckich oraz aplikacji wspomagających sprawne funkcjonowanie magazynów.

Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w obsłudze zintegrowanych systemów zarządzania (SAP), oprogramowania symulacji procesów, systemów komunikacji korporacyjnej i przepływu informacji (Cisco WebEx) oraz wiedzę na temat zinformatyzowania przepływów produkcyjnych (Flow Management).

Będziesz mógł również poszerzyć swoją wiedzę związaną z szybko rozwijającym się handlem internetowym oraz wirtualną i fizyczną logistyką tej działalności.

W programie studiów m.in.:

  • komputerowa symulacja procesów logistycznych,
  • zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw,
  • logistyka handlu elektronicznego.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w firmach sektora IT oferujących systemowe i aplikacyjne rozwiązania informatyczne dla logistyki. Inżynierowie po tej specjalności są także poszukiwani w firmach stosujących nowoczesne technologie telematyczne i informatyczne w procesach logistycznych.

Warto zaznaczyć, że są to nie tylko firmy o charakterze spedycyjno-transportowym, ale także te, w których wprowadzono systemy elektronicznego obiegu informacji i komunikacji korporacyjnej.

Ponadto możesz znaleźć pracę jako projektant logistycznych rozwiązań dla e-biznesu (sklepów internetowych).

Współczesna logistyka bez informatyki nie jest możliwa. Liczące się firmy i organizacje wykorzystują nowoczesne narzędzia informatyczne, aby w sposób efektywny i racjonalny zarządzać swoimi zasobami informacyjnymi i materialnymi. Poza tym dynamika zmian procesów logistycznych wymaga projektowania i wdrażania kolejnych rozwiązań technologicznych dostosowujących się do zmieniającej rzeczywistości, szczególnie nadal wzrastającej ilości magazynowanych i przetwarzanych danych oraz informacji. Rozwiązywanie dużych problemów transportowych i logistycznych przy pomocy wydajnych metod i algorytmów komputerowych jest wciąż poważnym wyzwaniem, którym zajmują się specjaliści na całym świecie. Zapoznanie się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce daje możliwość twórczej i kreatywnej pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku, dając wiele satysfakcji z efektów działania wdrożonych rozwiązań IT.

dr inż. Krzysztof Pancerz, ekspert ds. nowoczesnych technologii informatycznych

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
  • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

  • język polski,
  • język obcy,
  • matematyka,
  • wybrany przedmiot (geografia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

  • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
  • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020