Zarządzanie

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Myślisz o założeniu dobrze zarządzanej firmy? Planujesz pracę w korporacji? A może po prostu chcesz być w przyszłości dobrym szefem i liderem? Wybierz Zarządzanie we WSIiZ.

WSIiZ ma doświadczenie w zarządzaniu i chce się nim dzielić. Co nas wyróżnia? Każdemu studentowi, który ma pomysł, pomożemy założyć firmę. Wiele już założyliśmy wspólnie z naszymi studentami i dobrze sobie radzą na rynku.

PARTNERZY KIERUNKU

Przychody komercyjne z usług świadczonych na rzecz gospodarki (biznesu) sytuują nas w ścisłej czołówce polskich uczelni i są zdecydowanie najwyższe spośród uczelni niepublicznych (stanowią ponad 50% przychodów).

Dzięki współpracy z firmami studenci mają szanse na: staże, praktyki, pracę.

Założyliśmy wiele firm, mamy własny fundusz inwestycyjny i pożyczkowy, i, przede wszystkim, kontakty z zewnętrznymi źródłami finansowania. Zatem tych, którzy myślą o własnej firmie jesteśmy w stanie dobrze wykształcić i przygotować do założenia firmy, zarówno od strony merytorycznej jak i finansowej. Po prostu – kształcimy praktycznie.

Poprzez realizacje programu studiów będziesz mógł zrozumieć zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, warunki determinujące ich rozwój  oraz kształtować swoją  kreatywność. Twoja kreatywność i przedsiębiorczość w połączeniu z  solidnym warsztatem zdobytym podczas studiów będą stanowić  doskonałą podstawę do profesjonalnej kariery w biznesie.

Na tym kierunku możesz:

 • skorzystać z warsztatów biznesowych,
 • wziąć udział w Szkole Giełdowej, jedynej w województwie podkarpackim i otrzymać certyfikat wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • skorzystać z systemu płatnych praktyk, realizowanych w ciekawych miejscach
 • uzyskać wsparcie od Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • zdobyć certyfikaty,
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Po kilkuletnim nasyceniu się rynku specjalistami ds. zarządzania, przedsiębiorstwa ponownie poszukują pracowników z określonymi kompetencjami i przygotowaniem merytorycznym.

W programie studiów m.in.:

 • kierowanie zespołami ludzkimi,
 • zarządzanie strategiczne,
 • marketing,
 • zarządzanie jakością,
 • myślenie projektowe,
 • zarządzanie finansami publicznymi,
 • finanse przedsiębiorstw.

Zarządzanie w WSIiZ – praktyczny profil studiów

Studenci w procesie kształcenia realizują szereg przedmiotów, które mają charakter praktyczny a prowadzone są przez osoby posiadające doświadczenie praktyczne.

Korzyści dla studentów:

 • na zajęciach z kierowania zespołami ludzkimi nauczysz się jak dobierać osoby do zespołów i jak skutecznie kierować zespołem pracowniczym;
 • na zajęciach z marketingu nauczysz się jak przygotować plan marketingowy przedsięwzięcia biznesowego oraz jak optymalizować portfel produktowy przedsiębiorstwa;
 • na zajęciach z finansów przedsiębiorstw nauczysz się jak optymalizować procesy inwestycyjne oraz  przeprowadzać badania sposobów finansowania przedsiębiorstw o określonej charakterystyce finansowej;
 • na zajęciach z rachunkowości nauczysz się w jaki sposób należy prowadzić ewidencje operacji gospodarczych  w przedsiębiorstwie;
 • na zajęciach z komunikacji interpersonalnej nauczysz się jak skutecznie formułować komunikaty w formie werbalnej i niewerbalnej oraz jak wykorzystywać różne kanały komunikacyjne w praktyce;
 • na zajęciach z zarządzania strategicznego nauczysz się w jaki sposób oceniać zasoby, otoczenie przedsiębiorstwa oraz ustalać kierunki jego rozwoju;
 • na zajęciach z gry kierowniczej nauczysz się wyliczania zasobów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji maksymalizujących wyniki przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, swoje umiejętności i kompetencje studenci doskonalą w ramach praktyk zawodowych . Miejscami odbywania praktyk są podmioty prowadzące działalność gospodarczą tj. przedsiębiorstwa, banki, fundusze i towarzystwa leasingowe, biura maklerskie, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ważne! Ponadto studenci kierunku uczestniczą w ponadprogramowych spotkaniach z praktykami, organizowanymi kilkakrotnie podczas semestru. Szerokie spektrum oferowanych w czasie studiów certyfikatów da Ci formalne, akceptowane i pożądane przez pracodawców i partnerów biznesowych potwierdzenie posiadanych kwalifikacji.


 

Certyfikaty możliwe do uzyskania na Zarządzaniu:


 

Z punktu widzenia rynku pracy certyfikaty to:

 • Wyróżnienie się na rynku pracy,
 • Potwierdzenie swoich kompetencji zawodowych przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne,
 • Możliwość szybkiego awansu zawodowego (dla wielu osób certyfikat był bezpośrednią przyczyną awansu),
 • Ceniony atut przez duże przedsiębiorstwa logistyczne i produkcyjne,
 • Przyspieszenie procesu rekrutacyjnego – wiele firm dla osób z certyfikatem stosuje uproszczony proces rekrutacji.

Co o Zarządzaniu sądzą specjaliści i praktycy biznesu?

Krzysztof Kwiecień
Deloitte Central Europe Lead HR Director

Zatrudniamy wielu studentów i absolwentów WSIiZ. Wykazują się oni bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i świetnie odnajdują się w międzynarodowym środowisku naszej firmy. Mają wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umieją pracować samodzielnie i w zespole. A przede wszystkim po studiach we WSIiZ dysponują umiejętnościami praktycznymi, które cenimy najbardziej.

Krzysztof Witkowski
Prezes Zarzadu
Universe-IBS sp. z o.o.

W praktyce zarządzania niezbędna jest wiedza z wielu obszarów. Kluczowe kompetencje dotyczą oczywiście doboru i zarządzania personelem, ale podejmowanie decyzji gospodarczych wymaga również znajomości podstaw prawa, ekonomii czy marketingu. Dynamika zmian otoczenia gospodarczego wymaga również szybkiego dostosowywania przedsiębiorstwa, co bardzo często realizowane jest poprzez projekty. Studia na kierunku Zarządzanie z nikogo nie uczynią Menedżera, ale na pewno przyszłym menedżerom ułatwią pracę i zwiększą trafność podejmowanych decyzji.

Janusz Maksymowicz
z-ca dyr.ds. sprzedaży TUV NORD Polska, sp.  z o.o.

Zarządzanie to wciąż jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce, również z punktu widzenia pracodawców. Coraz częściej oczekuje się że nowo zatrudnieni absolwenci będą charakteryzować się szeroko rozumianą wiedzą ekonomiczną z zakresu finansów, zarządzania personelem, projektami czy jakością. Dzięki takiemu wykształceniu mogą pracować oraz szybko i łatwo przechodzić do innych działów firmy dostosowując się do potrzeb rynku. Kompetencje menedżerskie połączone z wiedzą o różnych aspektach gospodarki są nieocenione podczas prac w zespołach projektowych, gdy trzeba scalić wiedzę finansową, inżynierską, prawną. Osoba która posiada wielostronną, uniwersalną wiedzę ekonomiczną jest atrakcyjnym pracownikiem w działach zarządzania jakością. 

Jako absolwent kierunku Zarządzanie, wyposażony w realną wiedzę i umiejętności praktyczne, będziesz mógł kierować zespołami, projektami, czy wdrażać innowacyjne rozwiązania w już istniejących firmach.

Co ważniejsze – będziesz potrafił zarządzać sobą – swoim czasem i kapitałem – po to, by już na studiach zacząć budować przyszły sukces. W opinii ekspertów (ekonomiści współpracujący z WSIiZ są najczęściej cytowanymi ekspertami), specjaliści w obszarze zarządzania są niezbędni współczesnej gospodarce.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • niezależnym przedsiębiorcą,
 • specjalistą ds. marketingu i sprzedaży,
 • specjalistą ds. zarzadzania jakością,
 • specjalistą ds. zarządzania finansami w przedsiębiorstwie,
 • specjalistą ds. zarządzania projektami,
 • specjalistą ds. zarządzania  bezpieczeństwem (w różnego typu organizacjach),
 • menedżerem marki,
 • specjalistą ds. zarządzania zasobami ludzkimi.
 

Zgodnie z najnowszymi danymi ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych) sektor nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnia w Polsce ponad 150 tys. specjalistów. Do 2020 roku prognozowana liczba miejsc pracy wzrośnie o kolejne 100 tys.

Poszukiwani są głównie absolwenci ze znajomością języków obcych (z językiem angielskim, niemieckim, francuskim oraz językami skandynawskimi, przynajmniej na poziomie B2) oraz specjaliści, którzy będą prowadzić zaawansowane międzynarodowe procesy z zakresu finansów, księgowości, obsługi klienta, IT czy HR.

Miasto Rzeszów w 2015 roku otrzymało nagrodę główną w kategorii „Wschodząca Gwiazda Outsourcingu w Polsce 2015“. Konsekwentnie wdraża strategię promocji gospodarczej, dedykowaną firmom z sektora BPO (business proces outsourcing – centra usług biznesowych) oraz SSC (shared services centers – centra usług wspólnych), czego efektem jest np. utworzenie Centrum Usług Wspólnych dla Europy Środkowej przez firmę Deloitte.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu intensywnie rozwija się w Polsce, co w najbliższych latach będzie mieć również duży wpływ na rozwój naszego regionu.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska - Biuro Karier WSIiZ

Ewa Podgórska
Kierownik Biura Karier WSIiZ

Absolwenci Zarządzania są cenionymi pracownikami zarówno w obszarze technicznym, jak i nakierowanym na organizację pracy i kierowanie przedsięwzięciami w sektorze przedsiębiorstw i administracji publicznej. W ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze zarządzania projektami informatycznymi, w grupie tzw. zawodów internetowych oraz e-marketingu. Rozkwit prognozowany jest również dla szeroko pojętej branży handlowej (specjaliści zarządzający działaniami marketingowymi i finansowymi).

Zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania ciągle rośnie. W Polsce zawód ten nabrał znaczenia szczególnie w latach 90-tych, kiedy nastąpiły zmiany systemowe i gospodarcze. Po kilkuletnim nasyceniu się rynku specjalistami z tego obszaru, przedsiębiorstwa ponownie poszukują pracowników z określonymi kompetencjami i przygotowaniem merytorycznym.

Wg badań ofert pracy napływających do agencji zatrudnienia prowadzonej przez Biuro Karier WSIiZ wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem m.in. w sektorze finansowym, usługowym, produkcyjnym i informatycznym. W roku 2014 agencja pozyskała oferty na około 1000 miejsc pracy, w których wymogiem było posiadanie przygotowania i kompetencji i w zakresie zarządzania.

Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje. Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich.

Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, optymalnie rozwiniesz swoje zdolności.

ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (realizowana  od 1. semestru studiów)

Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

SPECJALNOŚĆI

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.


Myślisz o założeniu dobrze zarządzanej firmy? Planujesz pracę w korporacji? Chcesz stanąć na czele przedsiębiorstwa?  Jeśli tak, ta specjalność jest dla Ciebie.

 • Będziesz posiadać wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania.
 • Nauczysz się rozwiązywać problemy współczesnych przedsiębiorstw.
 • Będziesz umieć tworzyć i realizować strategie działania firmy.
 • Będziesz przygotowany do podejmowania decyzji gospodarczych w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji.

W programie studiów m. in:

 • organizacja obsługi klienta,
 • przedsiębiorczość i innowacje,
 • zarządzanie międzynarodowe,
 • zarządzanie produkcją i usługami

PARTNERZY KIERUNKU

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do podjęcia pracy w międzynarodowych korporacjach, firmach zajmujących się handlem na skalę światową, światowych instytucjach oraz będziesz potrafił założyć własną firmę (Warsztaty biznesowe), która będzie działać na rynku międzynarodowym.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.


W trakcie studiów pokażemy Ci jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Nauczysz się kreować własne koncepcje biznesowe i przekładać je na strategie firmy.
Poznasz podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Opanujesz sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą. Nauczysz się kierować zespołami ludzkimi oraz chronić własność intelektualną.

W programie studiów:

 • Kreowanie koncepcji biznesowych
 • Podstawy prawne działalności gospodarczej
 • Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • Współczesne strategie biznesowe
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Ochrona własności intelektualnej

A co po studiach

Jako absolwent tej specjalności będziesz mógł założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować na stanowisku menedżera w przedsiębiorstwach.
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku ZARZĄDZANIE.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.


Sprzedaż i marketing budują podstawy sukcesu każdej firmy. Studia pozwolą Ci nabyć umiejętności z zakresu zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu, a także nauczą swobodnego poruszania się nie tylko w tradycyjnych, ale i wirtualnych kanałach sprzedaży.

W programie studiów m.in.:

 • Sprzedaż i marketing w strategii firmy,
 • Komunikacja interpersonalna w zespole,
 • Narzędzia komunikacji marketingowej,
 • Narzędzia kontaktów sprzedażowych,
 • Budowanie zespołu – rekrutacja i selekcja,
 • Negocjacje sprzedażowe i zarządcze,
 • e-marketing i e-sprzedaż.

A co po studiach?

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, będziesz mógł starać się o pracę w wielu przedsiębiorstwach, a w szczególności w działach marketingu i public relations.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

 
Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:
 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).
 
Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:
 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020