Fizjoterapia

KOLEGIUM: Medyczny
FORMA STUDIÓW: niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Trwa nabór na semestr letni

Fizjoterapia we WSIiZ jest kierunkiem medycznym, umożliwiającym zdobycie wykształcenia na poziomie europejskim. Fizjoterapia to jednak nie tylko fizyczny kontakt z pacjentem, lecz także zarządzanie i kierowanie procesem rehabilitacji. Dlatego też znaczna część zajęć poświęcona jest planowaniu i kontroli jego efektywności.

PARTNER KIERUNKU

Wiedza i umiejętności uzyskane na studiach są niezbędne do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności i wydolności osobom w różnym wieku, utraconych lub obniżonych w wyniku chorób lub urazów.
Studia II stopnia znacznie poszerzają wiedzę na temat budowy i funkcjonowania poszczególnych układów człowieka, umiejętności prowadzenia specjalistycznych metod postępowania terapeutycznego w szczególności w zakresie usprawniania, a także umiejętności kształtowania i popularyzowania zachowań prozdrowotnych – bycia animatorem zdrowego stylu życia.

Praca w UE dzięki partnerom WSIiZ

Wysoka jakość realizowanego we WSIiZ kształcenia znalazła potwierdzenie ze strony specjalistów. Wynikiem konsekwentnie realizowanej polityki projakościowej na kierunku Fizjoterapia jest umowa z działającą na rynku niemieckim agencją rekrutacyjną EuroJob24 oraz Centrum Edukacyjnym Idea,  renomowanym pośrednik pracy specjalizujący się w ofertach z branży medycznej, która specjalizuje się  w ofertach na rynku niemieckim i szwajcarskim.  Obie agencje poszukują kompetentnych i dobrze wykształconych pracowników.
Dzięki porozumieniom zawartym przez WSIiZ studenci i absolwenci kierunku Fizjoterapia będą mogli odbywać praktyki i staże oraz znaleźć zatrudnienie w zawodzie nie tylko w Polsce ale również atrakcyjnych krajach Unii Europejskiej.

Na tym kierunku możesz:

 • kształcić się praktycznie – 600 godzin praktyk
 • odbywać praktyki i staże oraz znaleźć zatrudnienie w zawodzie nie tylko w Polsce ale również innych krajach Unii Europejskiej;
 • skorzystać z programu MASTER;
 • zdobyć certyfikaty;
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;
 • skorzystać ze specjalnego systemu nauczania języków obcych;

Fizjoterapia II stopnia we WSIiZ – praktyczny profil studiów

Fizjoterapia wymaga wykształcenia praktycznego, dlatego ogromny nacisk kładziemy na praktyki – 600 godzin.

W trakcie studiów:

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej i interpretacji jej wyników;
 • nauczysz się wykorzystać neurofizjologiczne metody postępowania fizjoterapeutycznego w różnych jednostkach chorobowych m. in. w ortopedii, neurologii, reumatologii, kardiologii;
 • zdobędziesz umiejętności planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej dzięki wykorzystaniu badań czynnościowych dla potrzeb fizjoterapii;
 • będziesz potrafił zaplanować całokształt procesu rehabilitacji, począwszy od badania funkcjonalnego pacjenta, poprzez odpowiednio dobraną fizjoterapię, metody specjalistyczne, pomoce ortopedyczne i inne wyroby medyczne, a skończywszy na kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku (zarówno dorosłych jak i dzieci).

W programie studiów m.in.:

 • metody specjalne fizjoterapii – terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu;
 • metody specjalne fizjoterapii w rehabilitacji neurologicznej;
 • diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji;
 • metody specjalne fizjoterapii – usprawnianie dzieci i gimnastyka korekcyjno -kompensacyjna;
 • metody specjalne fizjoterapii – rehabilitacja ambulatoryjna i środowiskowa;
 • medycyna fizykalna i balneoklimatologia;
 • protetyka i ortotyka – inżynieria w rehabilitacji;
 • aktywna rehabilitacja – sport osób niepełnosprawnych;
 • diagnostyka i fizjoterapia w kardiologii;
 • fizjoterapia w medycynie sportowej;
 • masaż limfatyczny i terapia przeciwobrzękowa;
 • kontraktowanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej;
 • rehabilitacja sanatoryjna i uzdrowiskowa;
 • zooterapia w rehabilitacji dzieci;
 • sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne.

Dlaczego warto?

Fizjoterapia II stopnia to kierunek perspektywiczny, prozdrowotny i prospołeczny. Dodatkowo, wpisuję się w nurt realizowanej polityki senioralnej i opiekuńczej. Fizjoterapia to obecnie ważna dziedzina medyczna, ale również element współczesnego sportu, odnowy biologicznej, czy profilaktyki zdrowotnej.W skrócie – ludzie żyją co raz dłużej i chcą cieszyć się tym faktem – stąd zapotrzebowanie na fizjoterapeutów będzie rosło.

Sama fizjoterapia to ciekawy, interdyscyplinarny kierunek, który łączy w sobie wiele aspektów ludzkiej fizyczności, ale nie tylko – od dawna wiadomo przecież, że w zdrowym ciele zdrowy duch.

Fizjoterapia – praktyczny profil studiów

Łączymy specjalistyczną wiedzę teoretyczną, jaką nabędziesz, z przygotowaniem praktycznym. Uzyskasz wszechstronną wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz pokrewnych dyscyplin medycznych, co umożliwia przygotowanie do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej i współpracy w zespole terapeutycznym.

Zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe) odbywają się w specjalistycznych laboratoriach oraz w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem prowadzących zajęcia praktyczne i opiekunów praktyk zawodowych. Praktyczny profil studiów bazuje na praktykach zawodowych prowadzonych w każdym roku akademickim.

Na uwagę zasługuje własna baza naukowo-dydaktyczna – Centrum Turystyki i Rekreacji  w Kielnarowej – w skład, której wchodzą: budynki dydaktyczne, laboratoria specjalistyczne, sale ćwiczeniowe, zespół budynków do zajęć rekreacyjno – sportowych, Centrum Zooterapii, zaplecze do odnowy biologicznej (Spa & Wellness), tereny turystyczne, boiska i hale sportowe.

Posiadanie własnego Centrum rehabilitacyjno – medycznego REH-MEDIQ w Tyczynie, umożliwia Ci odbywanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych z przedmiotów kierunkowych.

Od wielu lat współpracujemy ze szpitalami w Rzeszowie i okolicznymi placówkami ochrony zdrowia, gabinetami rehabilitacyjnymi oraz Uzdrowiskiem Rymanów Zdrój i Uzdrowiskiem Horyniec, w których nasi studenci odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Dużym atutem jest współpraca z Agencjami Pośrednictwa Pracy za granicą, oferującymi naszym studentom ciekawe oferty praktyk, staży oraz dobre warunki pracy w zawodzie fizjoterapeuty w krajach Unii Europejskiej.

Ponadto programy studiów zostały wzbogacone lektoratem z języka obcego w wymiarze gwarantującym  znajomość języka niezbędną do wykonywania zawodu. Gwarantujemy zainteresowanym studentom możliwość odbywania praktyk zawodowych w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym w Ustce w formie turnusów rehabilitacyjnych, co wzbogaca umiejętności pracy z pacjentami. Ponadto współpraca z naszymi interesariuszami zewnętrznymi i przedstawicielami środowiska biznesu gwarantuje naszym studentom możliwość uczestnictwa w dodatkowych bezpłatnych wykładach otwartych, znacznie pogłębiających tematykę przedmiotów, wynikających z planów studiów.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

W maju 2016 roku weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (nowa ustawa z września 2015 roku). Co z tego wynika?

Zawód fizjoterapeuty stał się zawodem regulowanym. Ustawa określa m.in. jakie warunki należy spełnić, aby wykonywać zawód fizjoterapeuty. Jednym z warunków jest ukończenie studiów na kierunku Fizjoterapia, przy czym pełne kompetencje do wykonywania zawodu mają wyłącznie absolwenci studiów magisterskich. Posiadanie jedynie tytuł zawodowego licencjata znacznie ogranicza kompetencje i możliwości zawodowe.

Dodatkowo od roku akademickiego 2017/18 roku studia na kierunku Fizjoterapia będą prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie.  Jeśli więc chcesz mieć pełne kwalifikacje i możliwość wykonywania zawodu, to nie ma na co czekać. Magister z fizjoterapii to klucz do kariery – Twoja lepsza przyszłość.

Rządowe inwestycje sprzyjają absolwentom

Demografia wyznacza dziś ścieżki rozwoju wielu branż. Społeczeństwo starzeje się. Zauważył to rząd, ogłaszając program budowy tysięcy domów dziennej opieki. To rynek pracy, który rośnie w niespotykanym tempie. Rynek, który będzie potrzebował profesjonalnie przygotowanej kadry.

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ i ma im zapewnić odpowiednią do wieku i stanu zdrowia ofertę opiekuńczą, edukacyjną, kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną.

Planuje się, że przez 6 lat funkcjonowania programu powinno powstać ok. 1200 placówek. Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł. To realne miejsca pracy dla absolwentów fizjoterapii.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Wraz ze wzrostem liczby osób niepełnosprawnych oraz ze względu na starzenie się społeczeństw rośnie popyt na całym świecie na usługi z zakresu fizjoterapii.

7.01.2020 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, kserokopię suplementu do dyplomu, opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia), średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym – skierowanie na badania należy pobrać w Dziale Rekrutacji).
  Studenci kierunków medycznych (m.in. Fizjoterapia) mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat i złóż wymagane dokumenty

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Czekamy na Ciebie w Dziale Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) w godz. 8:00-16:00

31.03.2020 r. – Zakończenie rekrutacji

Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w kwietniu 2020!

Centrum Rehabilitacyjno-Medycznym REH-MEDIQ

WSIiZ dysponuje własnym centrum spa & wellness oraz Centrum Rehabilitacyjno-Medycznym REH-MEDIQ, w których będziesz mógł sprawdzić konkretne rozwiązania w praktyce – ćwiczyć, rozwijać się pod okiem doświadczonych praktyków oraz zdobywać nowe umiejętności.

REH-MEDIQ to nie tylko placówka dydaktyczna, to przede wszystkim usługi komercyjne. Możesz mieć więc gwarancję, że po studiach odnalezienie się w pracy nie będzie dla Ciebie problemem.

Centrum wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. W pracowni kinezyterapii pacjenci mogą korzystać z pierwszej na Podkarpaciu i drugiej w Polsce nowoczesnej platformy wibracyjnej BMS. Pracownia zaopatrzona jest też w system oceny funkcjonalnej FMS i Y-balance test (określanie ryzyka urazu u sportowców), kolumnę omega do ćwiczeń funkcjonalnych, salę ćwiczeń równowagi, kontroli nerwowo-mięśniowej i sensomotoryki.

Popularność zawodu fizjoterapeuty stale wzrasta. Wpływają na to zmiany zachodzące w społeczeństwie, związane z jego starzeniem się i coraz większą świadomością prowadzenia zdrowego stylu życia.

Ukończenie kierunku Fizjoterapia II stopnia daje duże możliwości zatrudnienia. Wieloletnie badania prowadzone na absolwentach WSIiZ pokazują następującą tendencję: ci z nich, którzy ukończyli studia I i II stopnia znacznie lepiej radzą sobie na rynku pracy niż ich koleżanki i koledzy, którzy mają za sobą tylko studia I stopnia.


Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Wprowadzona przez rząd ustawa o zawodzie fizjoterapeuty sprawia, że staje się on samodzielnym zawodem medycznym. Ustawa ta określa m.in. niezbędne kwalifikacje, zasady wykonywania zawodu oraz zasady kształcenia i odpowiedzialności zawodowej. Po studiach II stopnia zdobędziesz takie uprawnienia. W oparciu o zapisy ustawy przygotujemy Cię do pracy i zdobycia odpowiednich uprawnień, kładąc nacisk na najwyższą jakość kształcenia praktycznego.


Ze względu na starzenie się społeczeństw rośnie popyt na całym świecie na usługi z zakresu fizjoterapii. Sytuacja demograficzna nie tylko Polski, ale i całej Europy sprawia, że wykwalifikowana kadra zajmująca się opieką i rehabilitacją jest coraz bardziej potrzebna. Także osoby młode, spędzające długie godziny przed komputerami w nienaturalnych pozycjach coraz częściej wymagają opieki fizjoterapeuty.

Szacuje się, że w 2050 roku połowa ludności naszego kontynentu osiągnie wiek emerytalny, co spowoduje, że na rynku pracy zabraknie ponad 160 milionów pracowników. Wg danych Eurostatu pracownicy z branży usług medycznych i fizjoterapeutycznych poszukiwani będą szczególnie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Austrii oraz Szwajcarii. Państwa zachodnie zmagają się z na tyle znaczącym deficytem pracowników sektora medycznego, że oferują bardzo dogodne warunki pracy. Problem bariery językowej jest również coraz mniej istotny. Agencje rekrutujące do pracy zagranicą oferują również kursy językowe ze naciskiem na specjalistyczne słownictwo medyczne.

Średnie miesięczne wynagrodzenie fizjoterapeuty w krajach Unii Europejskiej to ponad 11.000 zł. Już teraz brakuje ich w wielu zagranicznych szpitalach, domach opieki społecznej czy wreszcie przy indywidualnych klientach, z reguły osobach starszych. Według raportu Ministerstwa Zdrowia „około roku 2026, można spodziewać się braków fizjoterapeutów w Polsce”


Jako absolwent tego kierunku będziesz przygotowany do podjęcia pracy:

 • w placówkach służby zdrowia, takich jak: szpitale o różnym profilu;
 • w placówkach oświatowych (np. międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej, ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne);
 • w klubach sportowych;
 • w zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej;
 • w organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • w gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, klubach fitness oraz klinikach zdrowia i urody.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Wraz ze wzrostem liczby osób niepełnosprawnych oraz ze względu na starzenie się społeczeństw rośnie popyt na całym świecie na usługi z zakresu fizjoterapii.

Szacuje się, że w 2050 roku połowa ludności naszego kontynentu osiągnie wiek emerytalny, co spowoduje, że na rynku pracy zabraknie ponad 160 milionów pracowników. Wg danych Eurostatu pracownicy z branży usług medycznych i fizjoterapeutycznych poszukiwani będą szczególnie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Austrii oraz Szwajcarii.

Średnie miesięczne wynagrodzenie fizjoterapeuty w krajach Unii Europejskiej to ponad 11.000 zł. Już teraz brakuje ich w wielu zagranicznych szpitalach, domach opieki społecznej czy wreszcie przy indywidualnych klientach, z reguły osobach starszych. 

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Fizjoterapia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły kierunek Fizjoterapia oraz absolwenci WSIiZ kierunku Zdrowie publiczne ze specjalnością Promocja zdrowia z fizjoterapią.

Kandydaci powinni posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie – wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności; zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym (skierowanie na badania należy pobrać w Dziale Rekrutacji),
 • studenci kierunków medycznych (m.in. Fizjoterapia) mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł) do końca terminu rekrutacji. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci na studia otrzymają zwrot wpisowego, pod warunkiem zwrotu oryginału dowodu wpłaty.

** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020