Organizacje studenckie 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przyciąga ludzi z pasją. Zapraszamy do zaangażowania się w działalność licznych organizacji studenckich, które mają swoją siedzibę naszej Uczelni. Bardzo cenimy studentów aktywnych społecznie i naukowo.Od lat budujemy akademicki klimat WSIiZ. Znaczną rolę w tych działaniach odgrywają nasi studenci, których zaangażowanie przyczynia się do licznych sukcesów Uczelni. A pole działalności jest naprawdę duże. Na wszystkich chętnych czekają: Samorząd Studentów WSIiZ, Klub Absolwenta WSIiZ, Akademicki Związek Sportowy, INTRO.MEDIA, Chór Vox Coelestis, Forum Inicjatyw Europejskich i Duszpasterstwo.

Studenci w akcji

Zdolni do działania:

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie to ludzie, którym zależy nie tylko na zdobyciu dyplomu. Wiedzą, że oprócz niego niezbędne są także doświadczenie, umiejętności i zaangażowanie. A te zdobyć można jedynie poprzez aktywne działanie.

Zdolni do ciężkiej pracy:


Studenci WSIiZ wiedzą, że sukces wymaga ciężkiej pracy. Dzięki niej działając w organizacjach studenckich osiągają sukcesy, zdobywają doświadczenie i nawiązują cenne znajomości i przyjaźnie.

Zdolni do wszystkiego:


Studenci WSIiZ to ludzie pełni pasji i zaangażowania. Mają interesujące pomysły, wiedzę i są zaangażowani w podejmowane inicjatywy. To ludzie gotowi na wyrzeczenia, by osiągnąć zamierzone cele. To ludzie, którzy uczą się nie znać pojęcia "nie da się". To ludzie zdolni do wszystkiego.