Osiągnięcia Studentów i Absolwentów 

Jesteśmy dumni z naszych studentów i absolwentów!

Dzięki swej pracy i zaangażowaniu oraz możliwościom, które stwarza Uczelnia studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie osiągają liczne sukcesy.

Zapraszamy do zapoznania się z osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi i zawodowymi, z których dumni są nie tylko nasi studenci, ale także cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Poznaj wybrane sukcesy: