Regulamin Studiów 

REGULAMIN STUDIÓW Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie obowiązujący studentów oraz pracowników Uczelni w roku akademickim 2017/2018 znajduje się tutaj.

REGULAMIN STUDIÓW Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie obowiązujący studentów oraz pracowników Uczelni w roku akademickim 2018/2019 znajduje się tutaj.