System Opieki Studenckiej 

System Opieki Studenckiej (SOS) został stworzony w celu wspierania studentów ze Wschodu, wdrożenia ich w środowisko Uczelni, integracji z polskimi studentami oraz podniesienia kompetencji językowych.

W ramach Systemu Opieki Studenckiej funkcjonują:

1. Program „Buddy”
Studenci starszych roczników - „Opiekunowie” - pomagają studentom I roku studiów - „Podopiecznym” - w czasie ich procesu adaptacji. Do zadań opiekuna należy m.in. pomoc młodszym kolegom w załatwieniu formalności związanych z wyrobieniem ubezpieczenia, legalizacją pobytu na terytorium RP, otwarciem kont bankowych, a także informowanie o obowiązkach na uczelni i pomoc w rozwiązaniu problemów związanych ze studiowaniem. W trakcie roku akademickiego Opiekunowie składają raporty, na podstawie których ocenia się proces adaptacji nowych studentów oraz analizuje się najczęstsze problemy.

 2. System Samopomocy Studenckiej: 
  • Opiekunowie przedmiotów trudnych
Nierzadko studenci obcokrajowcy, ze względu na niski poziom znajomości języka polskiego, mają trudności ze zrozumieniem materiału omawianego na zajęciach. W ramach Programu “Opiekunowie przedmiotów trudnych” każdy student może liczyć na bezpłatne korepetycje prowadzone przez studentów starszych roczników. W tym celu student musi jedynie zgłosić się do koordynatorów programu w Samorządzie Studenckim i umówić się na spotkanie.
  • Opiekunowie prac dyplomowych
W ramach tego programu studenci starszych roczników pomagają studentom cudzoziemcom w koreckie językowej prac dyplomowych.

Każde z powyższych działań jest absolutnie darmowe!  
Studenci pełniący funkcję Opiekunów w ramach Programu „Buddy” oraz Programu Samopomocy Studenckiej mogą otrzymywać nawet 50 pkt. do stypendium  za działalność na rzecz Uczelni uwzględniane do stypendium, a także, m.in. 3 bezpłatne wejścia do SPA w CTiR, karnet do korzystania z siłowni w CTiR, podwojenie limitu wypożyczeń książek w Bibliotece WSIiZ itd. (więcej informacji można znaleźć w Regulaminie SOS).

3. Poradnia Adaptacyjna
Na uczelni funkcjonuje Poradnia Adaptacyjna, w ramach której student może liczyć na rozmowę na wszelkie interesujące go tematy. Co tydzień we wtorki od godz. 10.00 odbywają się dwugodzinne dyżury w pokoju RA4.

4. Dyskusyjny Klub Filmu Polskiego
W celu wzmocnienia procesu nauki języka polskiego, obok kursów języka polskiego, na Uczelni stworzono Dyskusyjny Klub Filmu Polskiego, w ramach którego studenci obcokrajowcy oglądają polskie filmy, tym samym wzbogacają  zapas polskich słów, uczą się poprawnej wymowy.

5. Spotkania z kulturą Polską
Dodatkowym działaniem skierowanym na szybszą adaptację studentów ze wschodu  są organizowane cyklicznie, przy współpracy z KN Nowe Media Spotkania z kulturą Polski, na którym studentom obcokrajowcom przybliża się kulturę i obyczaje Polski. Spotkanie tego typu daje z jednej strony możliwość pokazania studentom obcokrajowcom pewnych istniejących różnic kulturowych w porównaniu do ich rodzimych kultur, z drugiej zaś strony wskazuje podobieństwa, które mogą ułatwić ich proces adaptacji.PRZYDATNE MATERIAŁY DLA STUDENTÓW:

Regulamin SOS

1. Dla studentów I roku:
2. Ubezpieczenie zdrowotne:
3. Karta czasowego pobyt: 4. Cudzoziemiec w Polsce:
5. WAŻNE! Dla opiekunów z programu „Buddy”:
I –  do 10.11.2016 r.
II – do 23.01.2017 r.
III – do 23.03.2017 r.
IV – do 23.06.2017 r.
Raporty należy składać Ilonie Vybryk, pok. RA109.


Kontakt:
Oksana Banias
Pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. adaptacji studentów ze Wschodu

E-mail: obanias@wsiz.rzeszow.pl
Telefon:
 881 482 607
(17) 866 1297
Konsultacje:
wtorki 10.00-12.00
pok. RA227Program „Buddy”
Ilona Vybryk
E-mail: ivybryk@wsiz.rzeszow.pl
Telefon: 790 230 444
pok. RA109

Poradnia Adaptacyjna:
czwartki godz. 10.00-12.00  pok. RA109