Logotypy WSIiZ 

Zapraszamy do pobrania paczki z różnymi wariantami logotypów WSIiZ zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. Przed ich zastosowaniem warto zapoznać się z "Księgą znaku", opisującą zasady ich stosowania.

Pobierz logotypy WSIiZ i "Księgę Znaku"
Biuro Prasowe:

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
pok.: 143
tel.: 17 866 11 82
e-mail: biuroprasowe@wsiz.rzeszow.pl