Akredytacje 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 1996 roku i jest wpisana do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją 81.


Decyzją ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego WSIiZ w Rzeszowie posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na następujących kierunkach studiów:

Wydział

Kierunek

Poziom kształcenia

Data decyzji

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Administracja

studia licencjackie

21 grudnia 1996

studia magisterskie

22 czerwca 2009

Bezpieczeństwo wewnętrzne

studia licencjackie

28 listopada 2008

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia licencjackie

24 lipca 2001

studia magisterskie

20 listopada 2007

Filologia (angielska)

studia licencjackie

29 kwietnia 2011

Grafika i produkcja multimedialna

studia licencjackie

22 października 2014

Gospodarka i administracja publiczna

studia licencjackie

6 kwietnia 2016

Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa

studia licencjackie

11 lutego 2016

Psychologia w zarządzaniu

studia licencjackie

28 września 2015

Wydział Ekonomiczny

Ekonomia

studia licencjackie

8 marca 1996

studia magisterskie

6 października 1999

Finanse i rachunkowość

studia licencjackie

12 kwietnia 2011

Logistyka

studia inżynierskie

30 czerwca 2010

Zarządzanie

studia licencjackie

3 czerwca 2015

Wydział Informatyki Stosowanej

Informatyka

studia inżynierskie studia licencjackie

24 marca 2004

studia magisterskie

25 czerwca 2007

Informatyka i ekonometria

studia licencjackie

8 marca 1996

Wydział Medyczny

Dietetyka

studia licencjackie

4 lutego 2014

Fizjoterapia

studia licencjackie

3 stycznia 2012

studia magisterskie

23 czerwca 2015

Kosmetologia

studia licencjackie

12 stycznia 2010

studia magisterskie

29 grudnia 2016

Turystyka i rekreacja

studia licencjackie

4 sierpnia 1998

Zdrowie publiczne

studia magisterskie

6 kwietnia 2009Kontrole Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją, działającą w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. PKA przeprowadza w poszczególnych uczelniach obligatoryjne oceny jakości kształcenia oraz przekazuje ich wyniki do ministra właściwego dla spraw szkolnictwa wyższego. Negatywna ocena PKA oznacza cofnięcie lub zawieszenie uprawnień do prowadzenia kształcenia na danym kierunku studiów.

W WSIiZ w Rzeszowie wszystkie kierunki studiów skontrolowane do tej pory przez PKA otrzymały ocenę pozytywną:

 • 2016 rok - ocena pozytywna dla kierunku Zdrowie publiczne 
 • 2015 rok - ocena pozytywna dla kierunku Logistyka
 • 2015 rok - ocena pozytywna dla kierunku Informatyka 
 • 2013 rok - ocena pozytywna dla kierunku Administracja 
 • 2013 rok - ocena pozytywna dla kierunku Ekonomia
 • 2012 rok - ocena pozytywna dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • 2011 rok - ocena pozytywna dla kierunku Turystyka i rekreacja
 • 2010 rok - ocena pozytywna dla kierunku Ekonomia
 • 2009 rok - ocena pozytywna dla kierunku Zdrowie publiczne 
 • 2009 rok - ocena pozytywna dla kierunku Informatyka 
 • 2008 rok - ocena pozytywna dla kierunku Informatyka i ekonometria 
 • 2007 rok - ocena pozytywna dla kierunku Administracja 
 • 2006 rok - ocena pozytywna dla kierunku Ekonomia 
 • 2006 rok - ocena pozytywna dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • 2004 rok - ocena pozytywna dla kierunku Turystyka i rekreacja