Nagrody 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to Uczelnia, która uhonorowana została wieloma nagrodami. Potwierdzają one, że swoje wykształcenie warto powierzyć właśnie tej Uczelni.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest Uczelnią wysoko cenioną nie tylko przez studentów, ale także różnorodne organizacje. Wśród nich są kapituły przyznające nagrody i certyfikaty. WSIiZ w swojej historii otrzymała ich bardzo dużo. Poniżej zamieszczamy zaledwie kilka przykładów nagród otrzymanych przez WSIiZ:


UCZELNIA LIDERÓW (2012, 2013, 2014, 2015)

Certyfikat „Uczelnia Liderów” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymała czterokrotnie, w roku 2012, 2013, 2014 oraz 2015 Certyfikatem tym uhonorowano szkoły wyższe kształcące absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, inwestujących we współpracę międzynarodową, osiągających sukcesy w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne.

– Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznajemy szkołom, które podejmują wysiłki, by kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, kreatywnych, innowacyjnych i twórczych. Nasz certyfikat potwierdza, że uczelnia stara się łączyć dbałość o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów, akcentując potrzebę prowadzenia studiów w taki sposób, by jak najpełniej przygotowywały one absolwentów do przyszłej pracy i kariery zawodowej w zjednoczonej Europie – wyjaśnia Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która jest organizatorem konkursu.

AWANS 2010 "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw"

Na uroczystej gali wręczenia nagród w Warszawie Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie reprezentował prof. Jerzy Chłopecki, prorektor ds. nauki. W imieniu Władz Uczelni prof. Chłopecki odebrał 2 prestiżowe wyróżnienia.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymała specjalną nagrodę „Awans 2010” w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich, za największy postęp osiągnięty przez uczelnię, co przełożyło się na nienotowany dotąd skok w zestawieniu, podczas ostatniego roku. WSIiZ awansowała z 14 pozycji na 5!

Kolejny dyplom otrzymaliśmy właśnie za 5 lokatę. To ogromne wyróżnienie i dowód uznania, tym bardziej że w rankingu wyprzedziliśmy aż 91 innych niepublicznych szkół wyższych z całej Polski, zdobywając maksymalną liczbę punktów w kilku kategoriach, m.in. za innowacyjność i programy studiów prowadzone w językach obcych. O wadze i prestiżu rankingu świadczy również fakt, że nad przygotowaniem czuwała niezależna kapituła pod honorowym przewodnictwem prof. Marka Safjana, w skład której wchodzili znani i szanowani przedstawiciele świata nauki, gospodarki i mediów.

Złoty Indeks WPROST

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie najlepsza w kraju. Zdobyliśmy 1 miejsce wśród najlepszych polskich uczelni.

Tygodnik WPROST, jak co roku, opublikował „Ranking szkół wyższych”. W roku 2007 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie objęła pozycję lidera plasując się na I miejscu w zestawieniu ogólnym wśród niepaństwowych szkół niebiznesowych z całej Polski. Rzeszowska Uczelnia otrzymała 91,5 pkt na 100 możliwych. Żadna uczelnia w kraju nie osiągnęła lepszego wyniku.

Ranking obejmował następujące kryteria: ocenę zaplecza intelektualnego  (typy kształcenia, jakość wykładów i kierunków, osiągnięcia naukowe kadry, jakość pracy naukowej) ocenę procesu kształcenia (jakość programów nauczania, zaplecze informatyczno-biblioteczne, języki obce i programy w językach obcych) ocena szans kariery zawodowej  (popyt na absolwenta na rynku pracy, ocena absolwentów przez pracodawcę, ścieżki kariery, koszt kształcenia, system stypendiów i nagród).
Przyznając I miejsce doceniono także zaawansowane technologicznie rozwiązania oraz nowoczesne metody komunikacji. W tym samym rankingu pozycja uzyskana przez WSIiZ w kategorii Klasa Międzynarodowa 2007 zalicza nas do ścisłej czołówki uczelni liczących się w kraju i poza jego granicami.

Lider Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została laureatem konkursu „Lider Informatyki” w  kategorii Sektor Publiczny, za wzorcowe wykorzystanie rozwiązań informatycznych. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i liczących się nagród w branży IT  przyznawana corocznie przez tygodnik Computerworld. Podczas uroczystej gali wręczono nagrody najlepiej zinformatyzowanym firmom i instytucjom. WSIiZ  jako jedyna Uczelnia Wyższa  w Polsce została nagrodzona, wygrywając z Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Nasza uczelnia została nagrodzona m. in. za efektywne zastosowanie informatyki w codziennej pracy Uczelni, oraz za zastosowanie projektów w komunikacji oraz ulepszaniu zarządzania. Zostaliśmy uznani za jedną z tych instytucji, które są przykładem, jak należy tworzyć dobry klimat dla rozwoju gospodarki, czego rezultatem jest lepsza jakość życia mieszkańców.

Jury oceniało kandydatów według poniższych kryteriów:

1.  Funkcje przedsiębiorstwa lub organizacji, które technologia informatyczna polepsza, a w szczególności:
 • pozwala wykorzystać strategiczne szanse przez umożliwienie zmiany organizacyjnej;
 • kreuje nowe, efektywniejsze sposoby pracy;
 • umożliwia tworzenie nowych produktów lub usług;
 • umożliwia ekspansję na nowe rynki;
 • harmonizuje stosunki z partnerami;
 • pozwala usprawnić zarządzanie;
 • sprzyja podnoszeniu jakości wyrobów i usług;
 • wymusza oszczędność.

2.  Wymierny efekt ekonomiczny uzyskany dzięki zastosowaniu technologii informatycznej przejawiający się w:
 • zwiększeniu przychodów,
 • poprawie rentowności sprzedaży i majątku,
 • obniżeniu zapasów,
 • poprawie struktury kosztów, itp.

3.  Istotne problemy przedsiębiorstwa czy organizacji, które rozwiązano wykorzystując technologię informatyczną.

4.  Zakres współpracy i stopień zaufania pomiędzy ścisłym kierownictwem przedsiębiorstwa czy organizacji a szefami działów informatycznych.

Wdrażane projekty informatyczne są odpowiedzią na pojawiające się potrzeby, co jednocześnie przyczynia się do skuteczniejszego wyjścia naprzeciw oczekiwaniom naszych Studentów. Jednocześnie wprowadzane rozwiązania są przemyślane i dostosowane tak do działań Uczelni, aby ciągle wpływać na jej rozwój. Konkurs „Lider Informatyki” jest największym przedsięwzięciem tego typu, organizowanym przez tygodnik Computerworld i promuje osiągnięcia przedsiębiorstw oraz instytucji w dziedzinie informatyzacji. W dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział ponad 800 podmiotów.

Nagroda ECDL-F

Fundacja ECDL (ECDL-F) ogłosiła światowych zwycięzców ECDL Foundation Digital Literacy Awards 2005 (Nagród za wybitny wkład w edukację informatyczną ECDL 2005) podczas nagłośnionej międzynarodowej uroczystości wręczenia nagród w Zurychu 13 października 2005 roku.

W wydarzeniu tym uczestniczyli ministrowie rządów, przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponad 30 Towarzystw Komputerowych, licencjobiorcy ECDL oraz ICDL reprezentujący 140 państw z pięciu kontynentów, eksperci przemysłowi oraz światowej sławy naukowcy z zakresu edukacji informatycznej.

Fundacja ECDL to organizacja działająca nie dla zysku (not-for-profit), której celem jest zmniejszanie podziałów w edukacji informatycznej poprzez zapewnianie wszystkim dostępu do Społeczeństwa Informacyjnego; jest również wiodącym dostawcą certyfikatów umiejętności komputerowych dla użytkowników końcowych na całym świecie. ECDL-F to światowe ciało zarządzające oraz władza udzielająca licencji dla Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych(European Computer Driving Licence - ECDL) międzynarodowego standardu umiejętności komputerowych dla użytkowników końcowych.

Jako dodatek do ECDL, ECDL-F oferuje pełen zakres uznawanych na całym świecie certyfikatów obejmujących każdy poziom umiejętności użytkowania komputerów, od całkowitych nowicjuszy do ekspertów oraz użytkowników o wyspecjalizowanych zainteresowaniach.

Ponieważ fundacja ECDL jest organizacją promującą edukację informatyczna na całym świecie, ustanowiła  Nagrody Edukacji Cyfrowej, aby uznać i nagrodzić te osoby i organizacje z całego świata, które przysłużyły się do postępu w edukacji komputerowej. Każdego roku przyznawane  bedą trzy Nagrody w uznaniu nadzwyczajnych osiągnięć w tym obszarze.

Mówiąc o Nagrodach, dyrektor naczelny ECDL-F David Carpenter powiedział, “Nagrody Edukacji Cyfrowej Fundacji ECDL zostały ustanowione, aby nagradzać postawę innowacyjną, wizję oraz przywództwo okazane przez jednostki lub organizacje w promowaniu edukacji komputerowej. W ECDL-F naszą misją jest zmniejszanie podziałów w tym zakresie poprzez zapewnianie wszystkim dostępu do Społeczeństwa Informacyjnego. Wierzymy, że dostęp do Społeczeństwa Informacyjnego nie powinien być jedynie przywilejem dla nielicznych, ale prawem dla wszystkich.

W miarę jak wchodzimy głębiej w Wiek Informacji, edukacja komputerowa staje się kluczowym wyznacznikiem dostępu, a ostatecznie sukcesu dla wszystkich członków społeczeństwa. Jesteśmy zdecydowani działać w kierunku zmniejszania podziałów w zakresie edukacji komputerowej oraz ich ostatecznego wyeliminowania. Będzie to wykonane poprzez inicjatywy takie jak te, które świętujemy tutaj dziś wieczorem. Osoby oraz organizacje, które tu uhonorujemy przysłużyły się do postępu w dziedzinie edukacji komputerowej i pomogły tysiącom osób uczestniczyć i korzystać z pożytków Społeczeństwa Informacyjnego. Fundacja ECDL wyraża podziw wszystkim zwycięzcom tych Nagród oraz będzie nadal wspierać i pochwalać tych wszystkich, których  inicjatywy przybliżają nas do przyszłości, w której edukacja komputerowa będzie normą.”

Nagrody są przyznawane przez niezależne grono ekspertów, do których należą dr Don E. Detmer, prezydent i dyrektor naczelny American Medical Informatics Association; profesor Jane Grimson, prorektor Trinity College w Irlandii oraz profesor nauk komputerowych; ambasador Szwecji Astrid Dufborg, na stałej misji i specjalny doradca ONZ do spraw informatyki; oraz Kurt Gladh, były przewodniczący oraz prezes zarządu ECDL-F  i były dyrektor naczelny ECDL w Szwecji.

Pierwszym laureatem Nagród za wybitny wkład w edukację cyfrową ECDL 2005 została Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w uznaniu krzewienie kultury informatycznej w Polsce. W imieniu WSIiZ nagrodę odebrał dr Tomasz Pardela.

Drugim laureatem Nagród za wybitny wkład w edukację cyfrową ECDL 2005 został dr Balint Magyar, Minister Edukacji Węgier, który został uhonorowany za swój wkład w postępy edukacji cyfrowej w Republice Węgierskiej.

Trzecią laureatką Nagród za wybitny wkład w edukację cyfrową ECDL 2005 jest Ana Roglić Milovac, reprezentująca NGO MREŽA – w uznaniu za jej wkład w postępy edukacji informatycznej w Chorwacji.

SPMP Project Excellence Award Polska 2007

W dniu 18 czerwca 2007 r. odbył się XXI Światowy Kongres International Project Management Association (IPMA). Podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w Niepołomicach koło Krakowa, ogłoszono wyniki konkursów na najlepiej zarządzany projekt w świecie (IPMA International Project Excellence Award 2007) oraz w Polsce (Project Exellence Award Polska 2007).

W gronie ścisłych finalistów konkursu na najlepiej zarządzany projekt w Polsce (Project Exellence Award Polska 2007) znalazł się projekt System Wspierania Gron Przedsiębiorczości, realizowany przez zespół pracowników WSIiZ, pod kierunkiem Elżbiety Wojnickiej.

Prezentując laureatów, przewodniczący jury Konkursu, Otto Zieglemeier, podkreślił że sam fakt znalezienia się w finale jest dowodem wysokiej jakości zarządzania projektem z punktu widzenia kryteriów doskonałości (Project Exellence).

Na XXI Kongresie Project Managment finalistami konkursu światowego zostało 6 firm. Wśród najlepszych projektów na świecie znalazł się także projekt realizowany przez Polimex - Mostostal S.A. Zwycięzcą konkursu został projekt dotyczący produkcji kwasu solnego przy wykorzystaniu własnej, nowatorskiej i zaawansowanej technologii. Wysokiej jakości produkt końcowy powstaje przy niewielkich nakładach i jest bardzo konkurencyjny na rynku. Projekt zgłosiła firma Jiangsu Sopo (Group) Co., Ltd. z Chin. Drugie miejsce ex equo zajęły trzy projekty: dwa chińskie i polski.

Zwycięzcą, organizowanego po raz pierwszy, konkursu PE Award Polska 2007 został projekt firmy E-point dotyczący dystrybucji produktów Amwaya, z wykorzystaniem niezależnych sprzedawców i internetowego systemu komunikacji z klientami.

Na drugim miejscu uplasował się projekt Mittal Steel Poland SA dotyczący wdrożenia systemu informatycznego SAP, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

WSIiZ jest jedyną uczelnią, której projekt znalazł się w ścisłym finale.

Nagrody zwycięzcom i finalistom konkursów wręczyli członkowie międzynarodowego jury, wśród których byli Otto Zieglemeier Wiceprezydent IPMA oraz Stanisław Sroka, Prezes Stowarzyszenia Project Management Polska

Światowy Kongres Project Managment to największa w świecie impreza skupiająca w jednym miejscu praktyków i teoretyków zarządzania projektami. Dziedziny, która od kilkunastu lat rozwija się bardzo dynamicznie.

Zarządzanie projektami lub zarządzania przez projekty jest nową filozofią spojrzenia na przedsiębiorstwo. Pozwala zerwać z klasyczną hierarchiczną strukturą firmy, na rzecz organizacji elastycznej, gdzie dla każdego nowego pomysłu powołuje się zespoły złożone z przedstawicieli wielu działów firmy, którzy wspólnie muszą rozwiązać stawiane przed nimi problemy.

XXI Światowy Kongres Project Managment, który odbył się w dniach 18-20 czerwca w Krakowie zgromadził ponad 800 uczestników z blisko 50 krajów świata. Jak co roku Kongres zorganizowany został przez IPMA, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Projektami.

Główny nacisk tego kongresu, z tej racji, iż odbywa się on w Polsce, położony został na transformację ekonomiczną, projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz na sektor administracji publicznej.
Trzy dni kongresu to cykl wykładów i warsztatów związany z tą tematyką.

Poza niezwykle interesującymi prelekcjami, jednym z głównych wydarzeń Kongresu jest corocznie wręczenie Światowych Nagród w zakresie doskonałości w Zarządzaniu Projektami „Project Excellence Award”.

Ten Kongres był wyjątkowy, ponieważ oprócz wręczenia światowych nagród Project Excellence Award po raz pierwszy zorganizowano polski konkurs na Najlepszy Projekt Roku 2007 - Project Excellence Award Polska.

Głównym celem obu konkursów jest wyłonienie projektów, które stanowią doskonały przykład zarządzania projektami. Konkursy identyfikują zespoły projektowe, które odniosły sukcesy w sztuce zarządzania projektami i mogą stanowić jednocześnie przykład dla innych organizacji.

Udział w konkursie pozwala na poddanie się ocenie niezależnych asesorów. Jak twierdzą uczestnicy konkursu raport, jaki otrzymują na koniec jest dla nich źródłem wielu przemyśleń i stanowi dobrą podstawę do dalszego doskonalenia ich organizacji.

Finaliści i Zwycięzcy konkursu poza uznaniem i prestiżem otrzymują ponadto prawo do posługiwania się światowym lub krajowym logo konkursu w swoich materiałach promocyjnych i publikacjach.

Więcej o projekcie "System Wspierania Gron Przedsiębiorczości" na stronie www.ig.wsiz.edu.pl/grona