Rankingi 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat zajmuje czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych.

Zapoznaj się z najnowszymi rankingami

Uczelnia Liderów 2017


Uczelnia Liderów 2017 - dobre studia w RzeszowieWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kształci absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, w umiejętny sposób współpracuje z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz zapewnia studentom dostęp do praktycznej, użytecznej wiedzy. Uczelnia cieszy się zasłużonym prestiżem i renomą, w kraju i zagranicą. Taką ocenę wystawiono WSIiZ w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” - 2017. Uczelnia w tym roku uzyskała wyjątkowy bo złoty certyfikat,  a także wyróżnienie specjalne "Najwyższa Jakość Studiów". Dowiedz się więcej
Ranking PERSPEKTYW 2017

Ranking Niepublicznych Uczelni Wyższych PERSPEKTYWY 2017 - dobre studia w RzeszowieNajnowszy Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich PERSPEKTYWY 2017 potwierdza, że WSIiZ jest najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce południowo-wschodniej, jak i całej Polsce Wschodniej. W zestawieniu z wynikami z ubiegłego roku uczelnia awansowała w najważniejszych z punktu widzenia kandydata na studia kategoriach – umiędzynarodowienie, warunki studiowania, siła naukowa oraz preferencje pracodawców.W kategorii „Umiędzynarodowienie” WSIiZ awansowała z lokaty 6 w 2016 r. na miejsce 4 w tegorocznym rankingu. W kategorii „Warunki kształcenia” awansowała z lokaty 22 w 2016 r. na miejsce 6 w tegorocznym rankingu. A w kategorii „Siła naukowa” WSIiZ awansowała z lokaty 10 w 2016 r. na miejsce 9 w tegorocznym rankingu. Dowiedz się więcej!


U-Multirank 2017

Międzynarodowy ranking U-Multirank po raz czwarty potwierdził wysoką pozycję Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnia uzyskała najwyższe noty – bardzo dobry „A” lub dobry „B” m.in. za liczbę absolwentów, którzy znajdują pracę po studiach, badania naukowe, liczbę firm współpracujących z uczelnią oraz za umiędzynarodowienie. WSIiZ to jedyna rzeszowska uczelnia, która poddała się ewaluacji w U-Multirank 2017.


Dowiedz się więcej


Ranking PERSPEKTYW 2016

WSIiZ wysoko w rankingu Perspektyw 2016 - dobre studia w Rzeszowie
Zajmując 10 miejsce na 70 badanych uczelni, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie utrzymuje pozycję lidera w Polsce południowo-wschodniej. 

Dzięki uprawnieniom doktorskim WSIiZ po raz pierwszy znalazła się w Rankingu Uczelni Akademickich 2016, przygotowanym przez „Perspektywy”. WSIiZ dostała wysokie oceny w kategoriach: umiędzynarodowienie (6 pozycja na 70 uczelni), warunki studiowania (7 pozycja) i siła naukowa (9 pozycja). Należy podkreślić, że pod względem działalności naukowej (publikacje, cytowania, współczynnik Hirscha) WSIiZ jest w pierwszej trójce ocenianych uczelni.
Dowiedz się więcej!

Uczelnia Liderów 2016

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie po raz piąty z rzędu uzyskała certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywając najwyższą liczbę punktów rankingowych. Uczelnię nagrodzono też wyróżnieniem specjalnym za największy progres w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Dowiedz się więcej!


Ranking PERSPEKTYW 2016


WSIiZ wysoko w rankingu Perspektyw 2016 - dobre studia w Rzeszowie
Zajmując 10 miejsce na 70 badanych uczelni, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie utrzymuje pozycję lidera w Polsce południowo-wschodniej. 

Dzięki uprawnieniom doktorskim WSIiZ po raz pierwszy znalazła się w Rankingu Uczelni Akademickich 2016, przygotowanym przez „Perspektywy”. WSIiZ dostała wysokie oceny w kategoriach: umiędzynarodowienie (6 pozycja na 70 uczelni), warunki studiowania (7 pozycja) i siła naukowa (9 pozycja). Należy podkreślić, że pod względem działalności naukowej (publikacje, cytowania, współczynnik Hirscha) WSIiZ jest w pierwszej trójce ocenianych uczelni.
Dowiedz się więcej!


Uczelnia Liderów 2016

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie po raz piąty z rzędu uzyskała certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywając najwyższą liczbę punktów rankingowych. Uczelnię nagrodzono też wyróżnieniem specjalnym za największy progres w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Dowiedz się więcej!


U-Multirank 2016

Trzecia edycja rankingu U-Multirank potwierdziła wysoką pozycję WSIiZ. Uczelnia uzyskała najwyższe noty – bardzo dobry „A” lub dobry „B” – aż w 18 podkategoriach.Dowiedz się więcejGUS: WSIiZ uczelnią z najwyższym przyrostem studentów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie miała najwyższy wśród uczelni podkarpackich przyrost studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w latach 2013-2015 – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dowiedz się więcej!U-Multirank 2015

Badania naukowe, transfer wiedzy i umiędzynarodowienie – to kategorie, w których Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przyznano czołowe miejsca w globalnym rankingu uniwersytetów U-Multirank. Ranking porównuje uczelnie z całego świata - 1200 szkół wyższych, 1800 wydziałów i 7500 programów studiów z 80 krajów. Polskę reprezentuje 41 uczelni.Najwyższe noty, czyli ocenę „A – bardzo dobry” i „B – dobry” WSIiZ otrzymała łącznie aż w 17 kategoriach („A” w 9 kategoriach, „B” w 8 kategoriach) – doceniono przede wszystkim badania naukowe, wykorzystywanie osiągnięć naukowych w praktyce, liczbę cytowań uczelnianej kadry czy przychody zewnętrzne z badań. Wysoko oceniono też programy studiów w języku angielskim zarówno na I, jak i II stopniu, zagraniczną kadrę naukową czy jakość przekazywania wiedzy.

Dowiedz się więcej


Ranking WPROST 2015

WSIiZ wśród uczelni najbardziej cenionych przez pracodawców – wynika z najnowszego Rankingu Szkół Wyższych tygodnika WPROST. To dobra informacja nie tylko dla studentów, ale i kandydatów na studia w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.WSIiZ znalazła się w gronie 10 najbardziej cenionych przez pracodawców uczelni niepublicznych w Polsce (na ponad 320 uczelni). Co istotne, przed WSIiZ znalazły się jedynie uczelnie warszawskie oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. W Polsce południowo-wschodniej żadna inna uczelnia niepubliczna nie znalazła się w gronie wyróżnionych szkół wyższych.

Ranking Szkół Wyższych został opublikowany 23 marca 2015 roku. Jak powstał? Redakcja WPROST przeprowadziła badania ankietowe wśród 500 największych pracodawców. Zapytani zostali m.in. o to jaką szkołę wyższą powinien skończyć wymarzony kandydat, jaki kierunek studiów powinien wybrać oraz czy ma studiować prywatnie czy na państwowej uczelni? Na pytania odpowiadali prezesi, szefowie działów zatrudnienia, eksperci od headhuntingu największych polskich firm.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie po raz kolejny znajduje się w czołówce rankingu WPROST, potwierdzając prestiż i zaufanie wśród pracodawców znaczących firm. - Lepiej więc patrzeć na to, czego oczekuje rynek pracy, a nie na jaki kierunek studiów najłatwiej się dostać – czytamy w artykule podsumowującym ranking WPROST.

Ten ranking to podpowiedź dla przyszłych studentów, jaką szkołę wyższą wybrać, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Wyboru dokonali bowiem ci, od których zatrudnienie zależy.Dowiedz się więcej


Ranking PERSPEKTYW 2015


Ranking Szkół Wyższych - PERSPEKTYWYKolejny ranking niepublicznych uczelni magisterskich potwierdza pozycję WSIiZ. Uczelnia konsekwentnie buduje swoją siłę w oparciu o solidne filary, będące wynikiem przemyślanej strategii rozwoju i polityki projakościowej.


Innowacyjność

Od początku istnienia priorytetem władz WSIiZ było wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Nie chodzi tylko o rozwiązania techniczne, ale również o pozyskiwanie i wykorzystywanie środków na badania i rozwój. W tej kategorii Uczelnia plasuje się na III miejscu w Polsce.

Umiędzynarodowienie

W WSIiZ kształci się 5% obcokrajowców studiujących w Polsce. Lepszym wynikiem mogą pochwalić się jedynie UJ i UW. Obecnie 400 osób studiuje na ścieżkach anglojęzycznych. Wzrosła liczba nauczycieli akademickich z zagranicy oraz liczba studentów wyjeżdżających na wymiany. Tym sposobem WSIiZ realizuje zalecenia unijne dotyczące mobilności studentów i kadry. Kapituła rankingu ponownie doceniła wielokulturowość środowiska akademickiego WSIiZ.

Nauka

2015 rok to w WSIiZ znaczny wzrost potencjału naukowego. Osiągnięcie to było możliwe dzięki aktywizacji kadry własnej. Kilku młodych pracowników nauki uzyskało stopień dr hab. Ilość publikacji naukowych wzrosła niemal dwukrotnie. Skontrolowane kierunki otrzymały wysokie oceny – wszystkie wydziały w WSIiZ mają kategorię B.

Ranking „PERSPEKTYW” po raz kolejny dowodzi, że WSIiZ to uczelnia dla ludzi, którzy chcą się kształcić nowocześnie i praktycznie w międzynarodowym otoczeniu z dbałością o meritum.

Dowiedz się więcej


Ranking PERSPEKTYW 2014

Jak wynika z raportu „Uczelnie niepubliczne magisterskie w Polsce 2014”, opublikowanego przez Perspektywy, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest najlepszą uczelnią w Polsce południowo-wschodniej i dziewiątą w kraju (na 80 uczelni sklasyfikowanych w zestawieniu). To dokładnie taki sam wynik jak rok temu.

– Ten świetny wynik potwierdza, że nasza uczelnia od lat utrzymuje stabilną pozycję na rynku edukacyjnym i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni niepublicznych w kraju – podkreśla z dumą prof. Tadeusz Pomianek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W tym roku WSIiZ została uznana za najlepszą w Polsce w kategorii „Programy studiów prowadzone całkowicie w językach obcych” - Nasza oferta studiów obcojęzycznych jest szczególnie bogata. Kandydaci na studia mogą wybrać z siedmiu kierunków w całości prowadzonych w języku angielskim. W zeszłym roku ogromnym zainteresowaniem cieszyło się Aviation Management oraz Logistics. Młodzi ludzie wiedzą, że studia w języku obcym to gwarancja dobrej pracy nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, dlatego je chętnie wybierają – podkreśla Joanna Molter, kierownik Działu Rekrutacji WSIiZ.

Drudzy w kraju pod względem umiędzynarodowienia
Zestawienie Perspektyw ukazuje, że w kluczowej dla Uczelni kategorii „Innowacyjność”, w podkategorii „Pozyskiwanie środków z programów UE”, WSIiZ uplasowała się na trzecim miejscu wśród uczelni niepublicznych z całej Polski.

Doceniono też zaangażowanie Uczelni w kształceniu na szeroką skalę studentów z zagranicy WSIiZ zajęła drugie miejsce w Polsce pod względem liczby studentów-obcokrajowców. W uczelni studiuje ponad 1400 osób z 20 krajów świata. To stwarza polskim studentom wyjątkowe możliwości poznania prawideł prowadzenia biznesu w zglobalizowanym, wielokulturowym świecie. – Takie umiejętności stanowią ważny fundament do dynamicznej i udanej kariery zawodowej – podkreśla kierownik Tokarz.

Kadra WSIiZ rośnie w siłę
Twórcy rankingu doceniają działalność naukową kadry Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W kategorii „Rozwój kadry własnej” Uczelnia notuje wzrost o 23 pozycje w stosunku do poprzedniego roku.W ramach wspomagania rozwoju naukowego istnieją: system grantów wewnętrznych, system organizowania i dofinansowania udziału w konferencjach oraz system stypendialny. Warto również podkreślić, że ważnym elementem wsparcia polityki naukowo-dydaktycznej Uczelni jest wprowadzenie systemu, polegającego na powiązaniu warunków zatrudnienia z wynikami aktywności naukowej. Ważnym wskaźnikiem jakości badań prowadzonych przez naukowców jest również ilość cytowań publikacji z lat2009 - 2013 – w tej kategorii WSIiZ zajmuje 11 miejsce w Polsce.

Inwestują w udogodnienia dla studenta
WSIiZ zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „własna baza dydaktyczna”. Uczelnia ma 3 kampusy: w Rzeszowie, Tyczynie i największy w Kielnarowej, który jest miejscem głównych inwestycji WSIiZ. W Kielnarowej mieści się akademik, jedna z największych hal sportowych w Polsce, gdzie m.in. trenują siatkarze z całego świata i kilkadziesiąt laboratoriów wykorzystujących najnowsze rozwiązania informatyczne. W kampusie jest też hotel z sauną i spa, stadnina, park linowy i stylizowana na staropolską „Taberna”, miejsce spotkań i szkoleń. Kilka miesięcy temu w kampusie powstało też Centrum Zooterapii, które swoim pacjentom oferuje indywidualne zajęcia z alpakoterapii, hipoterapii, dogotepaii, felinoterapii oraz apiterapii.

Kapituła rankingu bardzo wysoko oceniła w WSIiZ także warunki studiowania, do których zaliczyła: możliwości rozwijania zainteresowań naukowych, warunki korzystania z biblioteki i jej zbiory drukowane.

Ranking WPROST 2014

Tygodnik WPROST opublikował w 2014 roku Ranking Szkół Wyższych. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 4. miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców i 5. lokatę wśród uczelni z tego sektora najbardziej cenionych przez pracodawców.

Ranking Szkół Wyższych został opublikowany 1 kwietnia. W marcu 2014 roku redakcja WPROST przeprowadziła badania ankietowe wśród prezesów i wiceprezesów 500 największych pod względem przychodów polskich firm. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie po raz kolejny utrzymuje się w czołówce rankingu, potwierdzając prestiż i zaufanie wśród pracodawców znaczących firm.

- Ranking podaje listę szkół wyższych, które w oczach szefów firm kształcą najlepiej, by pomóc im w podjęciu trafnej decyzji lub zmniejszyć ryzyko błędu. Łatwiej zaufać certyfikatowi wydanemu przez uczelnię o uznanej marce. To również podpowiedź dla przyszłych studentów, jaką szkołę wyższą wybrać, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy – podsumowuje ranking redaktor Rafał Pisera z Tygodnika WPROST.

Awans w kategorii poszukiwanych absolwentów
Na podstawie wyników badania została stworzona kategoria „Niepubliczne szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców”, w której WSIiZ utrzymał wysoką 5. pozycję w kraju. - Sukces jest tym większy, że wyżej w zestawieniu znalazły się jedynie uczelnie warszawskie i szkoły bankowe – podkreśla z dumą prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ.

Z kolei w kategorii „Szkół Wyższych, Których Absolwenci Są Najbardziej Poszukiwani Przez Pracodawców” rzeszowska uczelnia zajmuje świetną 4 lokatę wśród uczelni niepublicznych, awansując tym samym o jedno miejsce w górę, w porównaniu do roku ubiegłego! Ogółem zajmuje 45 miejsce na ponad 450 polskich szkół wyższych.

Ranking tworzony przez pracodawców
Autorzy rankingu podkreślają przy tym, że zdecydowana większość badanych firm prowadzi działalność przemysłową, stąd przewaga szkół technicznych w końcowych wynikach.

– Ranking Wprost jest jedynym, który opiera się na opinii pracodawców. Jest to dla nas zatem jednoznaczny sygnał od szefów największych firm w Polsce, że dobrze przygotowujemy młodzież do pracy zawodowej. Kładziemy duży nacisk na współpracę z biznesem i kształcenie praktyczne. Efekty są widoczne – zaznacza Rektor Pomianek.

- Zmiany w zestawieniu w stosunku do ubiegłego roku są nieznaczne. Dobrą opinię w branży edukacyjnej nie sposób zdobyć w ciągu kilkunastu miesięcy i nie da się ad hoc stworzyć dobrej uczelni – podkreśla Rafał Pisera.

Dziennikarz Wprost, w komentarzu do rankingu, podkreśla, że „młodzi ludzie traktują naukę na poziomie wyższym jak inwestycję we własną przyszłość”. WSIiZ od dawna wsłuchuje się w potrzeby firm i starannie przygotowuje ofertę edukacyjną. Wprowadza nowe kierunki i specjalności, które stanowią niszę na rynku pracy. Wśród nich wymienić należy anglojęzyczne ścieżki kształcenia m.in. Aviation Management, prowadzone we współpracy z Lufthansą, Information Technology, gdzie partnerem jest CISCO czy Finance and Accounting pod patronatem światowego potentata usług finansowych UBS. Równie dobrze przemyślana jest oferta polskojęzyczna z praktyczną Fizjoterapią i cywilizacyjnie potrzebną Dietetyką. Od lat WSIiZ kładzie nacisk na kształcenie praktyczne – oprócz wykładów, studenci podczas zajęć i warsztatów praktycznych, uczą się od ekspertów i wieloletnich praktyków. Ponadto mogą uczestniczyć w darmowych, międzykierunkowych wykładach wybitnych wykładowców.


WSIiZ w gronie uczelni, które kształcą najwięcej obcokrajowców w Polsce


Raport Perspektyw „Studenci zagraniczni w Polsce 2014” donosi, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 3. miejsce w Polsce wśród uczelni, w których studiuje najwięcej studentów zagranicznych. WSIiZ nieznacznie wyprzedziły tylko Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zestawieniu „Czołowe uczelnie polskie pod względem liczby studentów zagranicznych 2014”, które uwzględniało liczbę studentów w roku akademickim 2013/2014 zajęła trzecie miejsce z wynikiem 1535 studentów. Na drugim miejsce uplasował się Uniwersytet Jagielloński - 1556 studentów (21 studentów więcej niż WSIiZ), na pierwszym zaś -  Uniwersytet Warszawski - 1690 studentów. W rankingu 50 szkół WSIiZ jest jedyną uwzględnioną uczelnią z południowo – wschodniej Polski.

Obcokrajowcy najchętniej studiują Informatykę i Ekonomię
Raport Perspektyw zawiera również zestawienie studentów zagranicznych w rozbiciu na konkretne kierunki studiów. WSIiZ zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby obcokrajowców studiujących na kierunku Informatyka – 328 studentów (druga jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie z liczbą 196 studentów). WSIiZ jest również liderem w zestawieniu studentów na kierunku Turystyka i rekreacja - 319 obcokrajowców, kolejne miejsce zajmuje Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (241) a trzecie miejsce Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie z liczbą 212 studentów. Ekonomię studiuje 321 studentów, co daje rzeszowskiej uczelni trzecie miejsce w Polsce, na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet w Białymstoku z wynikiem 332, natomiast pierwsze miejsce przypadło Uczelni Łazarskiego z 333 studentami.

Najwięcej obcokrajowców na Podkarpaciu
Raport Perspektyw donosi również, że w województwie podkarpackim WSIiZ nie ma konkurencji. W roku akademickim 2013/2014 kształciło się tu 1535 obcokrajowców. Druga uczelnia, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu miała ich 160, Uniwersytet Rzeszowski - 118, a Politechnika Rzeszowska - 84.

Dowiedz się więcej.

Więcej informacji o osiągnięciach Uczelni
Więcej informacji o osiągnięciach Studentów