Pracownicy naukowo-dydaktyczni 

Uczelnia zatrudnia obecnie 380 nauczycieli akademickich, przy czym 208
w ramach  stosunku pracy.  Aktualnie w Uczelni na etacie pracuje 54 profesorów i doktorów habilitowanych, 82 doktorów, 78 asystentów, asystentów stażystów, wykładowców, starszych wykładowców. Kadra Uczelni to nie tylko naukowcy. Obok nich zatrudniamy szerokie grono praktyków, dzięki którym studenci zdobywają wiedzę praktyczną.


WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński (strona WWW
•    prof. dr hab. Josip Los (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski
•    dr Anna Martens (strona WWW)
•    dr Łukasz Błąd (strona WWW)
•    dr Iwona Leonowicz-Bukała (strona WWW)
•    mgr Inessa Tkachenko (strona WWW)
•    mgr Oksana Banias
•    mgr Kamil Olechowski
•    mgr Olesia Iefremova
•    mgr Róża Klimczak (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Anna Dudzińska (strona WWW)
•    mgr inż. Anna Tomczyk
•    mgr Marta Wójtowicz-Błąd


Zakład Komunikacji Marketingowej
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk - Kierownik Zakładu (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr Tomasz Soliński


Katedra Grafiki Komputerowej

prof. zw. Andrzej Głowacki - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    mgr Marika Wato (strona WWW)
•    mgr Jakub Ochnio (strona WWW)
•    mgr Mikołaj Birek (strona WWW)
•    mgr Maciej Kisała

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Oskar Kaczorowski
 

Katedra Wzornictwa Przemysłowego


prof. nadzw. dr hab. Mark Bannatyne - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    mgr Łukasz Bis (strona WWW)
•    mgr Gabriela Piechnik (strona WWW)
•    mgr Łukasz Szubart

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr Krzysztof Groń 

Katedra Nauk o Administracji


prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska - Gomułka  - Kierownik Katedry (strona WWW)

Zakład Prawa Administracyjnego

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę

•    prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo (strona WWW) - kierownik zakładu
•    prof. dr hab. Stanisław Waltoś (strona WWW)
•    dr Małgorzata Paszkowska (strona WWW)
•    mgr Aleksndra Kędzior (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr Wacław Mendys (strona WWW)    
•    dr Stanisław Wieczorek (strona WWW)
•    mgr Paweł Krawczyk    
•    mgr Bronisław Trala

Zakład Nauk o Państwie i Administracji Publicznej

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę

•    prof. nadzw. dr hab. Rafał Matyja (strona WWW) - kierownik zakładu
•    dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
•    dr Kamilla Kurczewska (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Skowronek (strona WWW)
•    mgr Sylwia Banaś (strona WWW)

Katedra Teorii Prawa i Badań nad Materialnymi Źródłami Prawa

prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Andrzej Kiebała (strona WWW)
•    mgr Dobrochna Minich (strona WWW)


Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

dr inż. Maciej Milczanowski (strona WWW)   -  Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Tomasz Bąk (strona WWW)
•    dr Leszek Baran (strona WWW)
•    dr Tomasz Wójtowicz (strona WWW)
•    mgr Józef Kubas (strona WWW)   
•    mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz (strona WWW)
•    mgr Sławomir Adamczyk

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr  Jan Swół
•    dr inż. Bogdan Kołcz


Katedra Nauk Społecznychprof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Aleksander Hall (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk (strona WWW)
•    dr Elżbieta Inglot-Brzęk (strona WWW)
•    dr Wergiliusz Gołąbek (strona WWW)
•    dr Barbara Przywara (strona WWW)
•    dr Mateusz Stopa (strona WWW)
•    dr Konrad Szocik (strona WWW)
•    dr Monika Struck-Peregończyk (strona WWW)   
•    mgr Zofia Sawicka (strona WWW
•    mgr Sylwia Mazur (strona WWW)
•    dr Andrzej Dąbrowski (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie  umowy cywilnoprawnej
•    mgr Helena Grad
 
Zakład Kognitywistyki


dr Andrew Schumann - Kierownik Zakładu (strona WWW)  

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę 

•     dr Andrzej Dąbrowski (strona WWW)
•     dr Konrad Szocik (strona WWW)
•     dr Magdalena Hoły-Łuczaj


Samodzielny Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym

dr Andrzej Rozmus - Kierownik Zakładu (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Olga Kurek-Ochmańska (strona WWW)  
•    mgr Agnieszka Sęk (strona WWW)
•    mgr Dominika Maj-Solarz (strona WWW)

Katedra Filologii

prof. dr hab. Andrzej Łyda (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Roman Wisz   (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab.  Grzegorz Maziarczyk 
•    mgr Agnieszka Gernand (strona WWW)
•    mgr Alicja Mazurkiewicz  (strona WWW)  
•    mgr Anna Popławska (strona WWW)
•    mgr Kinga Bajorek  (strona WWW)
•    mgr Sylwia Śnieżek (strona WWW)
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawne
o    Leonard Beadle (strona WWW)
o    mgr Marta Nowacka (strona WWW)
o    mgr Helena Jakubowska (strona WWW)
o    mgr Paweł Kaptur (strona WWW)
o    mgr Katarzyna Strzyżowska (strona WWW)
o    mgr Joanna Urbanik  (strona WWW)
o    mgr Grażyna Lebiedź-Wisz  (strona WWW)
o    mgr Ewelina Jemioło (strona WWW)
o    Yun Zhen Deng 
o    Qinghua Zhang-Żyradzka
 
WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ

Katedra Zastosowań Matematyki , Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych

dr Andrzej Szelc -  Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. dr hab. Roman Bazylevych (strona WWW)
•    dr Urlich Desel (strona WWW)
•    dr Bolesław Jaskuła (strona WWW
•    dr inż. Barbara Fryc (strona WWW)  
•    mgr Zofia Machnicka (strona WWW)
•    mgr Michał Nędza (strona WWW)
•    dr Joanna Wójcik (strona WWW)
•    dr Sunil Kumar Jha
•    mgr Serhiy Hontaruk  

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński (strona WWW)
•    dr inż. Władysław Czajka (strona WWW
•    dr  Ehmer Hansjochen
•    dr inż. Jacek Jakieła
•    dr Arkadiusz Lisak (strona WWW)
•    dr Piotr Pusz
•    mgr Piotr Bąk
•    mgr Aleksander Burek
•    mgr Wojciech Pitura (strona WWW)  
•    mgr Tomasz Słodziński
•    mgr Piotr Siłka (strona WWW)
 
Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji

prof. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grzymała-Busse (strona WWW)
•    dr inż. Teresa Mroczek (strona WWW
•    dr inż. Mariusz Wrzesień (strona WWW)
•    dr Łukasz Piątek (strona WWW)
•    mgr inż. Paweł Cudek (strona WWW)  
•    mgr inż.  Rafał Niemiec (strona WWW)
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    dr inż. Maksymilian Knap
•    dr inż. Wiesław Paja

Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych
 
prof. nadzw. dr hab. Janusz Starzyk - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Arkadiusz Lewicki (strona WWW) - Zastępca Kierownika
•    prof. zw. Jerzy Seidler (strona WWW)
•    dr Marek Jaszuk (strona WWW
•    dr inż. Leszek Puzio (strona WWW)   
•    dr inż. Leszek Gajecki (strona WWW)
•    mgr inż. Jarosław Szkoła (strona WWW)
•    mgr inż Ewa Żesławska (strona WWW)
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Jerzy Chmieliński
•    mgr Paweł Grzebyk
•    mgr Tomasz Marek

Katedra Elektroniki i Telekomunikacji

prof. dr hab. Bogdan Wilamowski (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Janusz Korniak (strona WWW)  - Zastępca Kierownika  
•    dr inż. Mirosław Hajder (strona WWW)
•    dr inż. Janusz Kolbusz (strona WWW)   
•    dr inż. Paweł Różycki (strona WWW)
•    dr inż. Władysław Czajka (strona WWW)
•    dr Andrzej Kruk (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr inż. Marcin Jagieła
•    mgr inż  Lucjan Hajder
•    mgr inż. Jacek Jamiński (strona WWW)
•    mgr Łukasz Sabo
•    mgr inż Roman Korostenskyi (strona WWW)
•    mgr inż. Artur Skoczylas
•    mgr inż. Wiesław Stręciwilk
•    mgr inż. Paweł Trznadel
•    mgr inż. Paweł Głowacki

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

Katedra Ekonomii

dr  Robert Pater (strona WWW) -  Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę

•    prof. nadzw. dr hab. Anna Nowakowska -  Kierownik Katedry (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz (strona WWW)  
•    prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Kamiński (strona WWW)
•    dr Second Bwanakare (strona WWW
•    dr Kazimierz Tarchalski (strona WWW)
•    mgr Łukasz Cywiński (strona WWW)
•    mgr Elżbieta Szczepaniak (strona WWW)
•    lic. Ilona Vybryk (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej

•    mgr Katarzyna Pomianek (strona WWW)
•    mgr Małgorzata Janiec (strona WWW)


Katedra Finansów

dr Agata Gemzik-Salwach (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę 

•  prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Kowerski (strona WWW)
•  prof. dr hab. Krzysztof Opolski (strona WWW)
•  dr Tomasz Skica (strona WWW)
•  dr Jacek Rodzinka (strona WWW)
•  prof. nadzw. dr hab. Wojciech Misiąg (strona WWW)
•  mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba (strona WWW)
•  mgr Joanna Podgórska (Hady) (strona WWW)
•  mgr Aleksandra Wojnarowska-Dygdoń (strona WWW)
•  mgr Artur Chmaj
•  lic. Karolina Palimąka (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    prof. dr hab. Janusz Ostaszewski


Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

 prof. nadzw. dr hab. Waldemar Karwowski (strona WWW) -   Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf (strona WWW)
•    dr Grzegorz Wróbel (strona WWW)  - z-ca Kierownika
•    dr Krzysztof Feret (strona WWW)   
•    dr Jan Andreasik (strona WWW)
•    dr Piotr Kozik (strona WWW)
•    mgr Tomasz Krypel (strona WWW)
•    mgr Kateryna Lysenko-Ryba (strona WWW)
•    mgr inż. Maria Laciuga
•    mgr inż. Alicja Wróbel
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr inż. Grzegorz Trychta


Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii

prof. nadzw. dr hab. Marcin Kozak (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr inż. Andrzej Mantaj (strona WWW)
•    dr inż. Izabela Cichocka (strona WWW)  
•    dr Kamil Wais (strona WWW)
•    mgr inż. Tomasz Słodziński (strona WWW)
•    mgr Tomasz Pisarek (strona WWW)

Katedra Zarządzania

prof. nadzw. dr hab. Stefan Markowski - Kierownik Katedry (strona WWW)   
 
Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę

•    prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Józef  Maciuszek
•    dr inż. Agata Szmulik (strona WWW)
•    dr Robert Góra (strona WWW)
•    mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz (strona WWW)
•    mgr  Wojciech Pitura (strona WWW)
•    mgr Natalia Białek (strona WWW)
•    mgr Joanna Świętoniowska (strona WWW)
•    mgr Anna Lewandowska (strona WWW)
•    mgr Janusz Maksymowicz

 Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Dominik Łazarz (strona WWW)

WYDZIAŁ MEDYCZNY

Katedra Turystyki i Rekreacji

prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    dr Jacek Biliński (strona WWW)
•    dr Daria Sawaryn (strona WWW)
•    dr Iwona Tabaczek-Bejster (strona WWW
•    mgr Beata Dec (strona WWW)  
•    mgr Marek Gwóźdź (strona WWW)  
•    mgr Damian Liśkiewicz (strona WWW)  
•    mgr Łukasz Stokłosa (strona WWW)
•    mgr Piotr Grabowski (strona WWW)
•    mgr Artur Szymański (strona WWW)
•    mgr Piotr Majcher
•    mgr Magdalena Skała (strona WWW)


Katedra Geografii

prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. nadzw. dr hab. Helmut Wachowiak (strona WWW)
•    dr Krzysztof Szpara (strona WWW)


Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych

prof. dr hab. Jan Gmiński - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof dr hab. Wojciech Sodolski (strona WWW)
•    prof. dr hab. Janusz Solski (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Oleh Pinyazhko (strona WWW)
•    dr Ryszard Palczak  (strona WWW)
•    dr Zbigniew Kozdronkiewicz (strona WWW)
•    dr Przemysław Szetela (strona WWW)
•    dr Barbara Piekło (strona WWW)
•    dr inż. Konrad Szychowski (strona WWW)
•    mgr Urszula Binduga (strona WWW
•    mgr Marcin Leja (strona WWW)
•    mgr Blanka Kaszuba (strona WWW)
•    mgr Ewa Fatyga
•    mgr Ewa Pietrucha

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej  
•    dr Ewa Janeczko
•    dr Leokadia Drobnica
•    mgr Urszula Kąkol
•    mgr Ilona Kruk

Katedra Kosmetologii

prof. dr hab. Zofia Olszowy - Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę

•    prof. dr hab. Kazimierz Głowniak (strona WWW)
•    dr Dalia Chrzanowska (strona WWW)
•    dr Joanna Bartosińska (strona WWW)
•    dr Maryta Sztukowska (strona WWW)
•    dr Zofia Nizioł-Łukaszewska (strona WWW)
•    dr Aleksandra Filipowicz (strona WWW)
•    dr Beata Antosiewicz (strona WWW)
•    dr Katarzyna Gaweł-Bęben (strona WWW)
•    mgr Edyta Szmuc (strona WWW)
•    mgr inż. Paweł Osika (strona WWW)
•    mgr Aneta Tyczyńska (strona WWW)
•    mgr  Joanna Ziarno-Buda (strona WWW)
•    mgr Urszula Kąkol (strona WWW)
•    mgr Viktoriya Yelnytska (strona WWW)
 
Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
 
•    dr hab. inż. Tomasz Wasilewski
•    dr Monika Dudra-Jastrzębska
•    dr Paweł Subik
•    lek. med. Barbara Mach
•    mgr Elżbieta Sadlik
•    mgr Aleksandra Ziemba
•    mgr Tomasz Bujak
•    mgr Maria Jarząbek-Waleń

 
Katedra Fizjoterapii

dr Helena Bartyzel-Lechforowicz -  Kierownik Katedry (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. dr hab. Yevhen Dzis (strona WWW)
•    prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kleinrok
•    dr Marlena Krawczyk-Suszek
•    dr Tadeusz Nowosad (strona WWW)
•    dr Rafał Sapuła (strona WWW)
•    dr Lucyna Sitarz (strona WWW)
•    dr Piotr Kudyba
•    mgr Weronika Cyganik (strona WWW)
•    mgr Maciej Kochman (strona WWW)
•    mgr Marzena Mańdziuk (strona WWW)

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Uczelnią na podstawie umowy cywilnoprawnej
•    mgr Dorota Bać
•    mgr Beata Bajek
•    mgr Sylwia Biel
•    mgr Elżbieta Bonowicz
•    mgr Ewa Bożymowska
•    mgr Magdalena Brzozowska
•    mgr Sabina Cetnarska
•    mgr Michał Idzikowski
•    mgr Agnieszka Januszczak
•    mgr Anita Kędzior
•    mgr Marta Klimkowicz
•    mgr Monika Krzanowska
•    mgr Agata Kuźniar
•    mgr Ewa Maziarz
•    mgr Katarzyna Mazurkiewicz
•    mgr Justyna Penar
•    mgr Natalia Penar
•    mgr Dominik Pikuła
•    mgr Sylwia Rogowska
•    mgr Katarzyna Sobczak
•    mgr Mirosław Stawiarski
•    mgr Agnieszka Kaczyńska
•    mgr Łukasz Szurlej
•    mgr Mirosław Bobowski
•    mgr Beata Dudek
•    mgr Marcin Jonkisz
•    mgr Agnieszka Kaliszak
•    mgr Mateusz Kątek
•    mgr Elżbieta Kędzior
•    mgr Katarzyna Kędzior 
•    mgr Ewa Oberc
•    mgr Dominik Ożóg
•    mgr Agata Prajsnar
•    mgr Katarzyna Rogowska-Michna
•    mgr Łukasz Strzępek
•    mgr Katarzyna Kubicka
•    mgr Paulina Kret
•    mgr Monika Gąsior
•    dr Jędrzej Płocki
•    mgr Anna Wilk
•    mgr Paweł Sitarz

Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych

prof. nadzw. dr hab. Lucyna Kapka - Skrzypczak (strona WWW) - Kierownik Katedry

Nauczyciele akademiccy pracujący na podstawie umowy o pracę
•    prof. dr hab. Marcin Kruszewski (strona WWW)
•    mgr Dominika Furman-Toczek (strona WWW)
•    mgr Martyna Zagórska-Dziok (strona WWW)


INSTYTUTY MIĘDZYWYDZIAŁOWE

INSTYTUT GOSPODARKI

mgr Tomasz Pulewski    Dyrektor
mgr Tomasz Krypel    Zastępca Dyrektora
dr Anna Lewandowska    etat administracyjny

INSTYTUT BADAŃ NAD CYWILIZACJAMI
prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski    Dyrektor
dr Anna Siewierska-Chmaj    Wicedyrektor
mgr Zofia Sawicka    
mgr Sylwia Mazur    

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH
prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg    Dyrektor Generalny
dr Tomasz Skica    Dyrektor ds. Badań i Nauki IBiAF
dr  Jacek Rodzinka    Dyrektor ds. Rozwoju Komercji IBiAF
mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba    Sekretarz
mgr M. Leśniowska    
mgr Joanna Podgórska (Hady)    
mgr Aleksandra Wojnarowska-Dygdoń    

CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Artur Chmaj    Dyrektor
mgr Daniel Dereniowski    kierownik biura
dr Agata Gemzik-Salwach    
mgr Wojciech Pitura    

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
dr inż. Władysław Czajka    Dyrektor
mgr Justyna Bednarz     

AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Wioletta Choma     Kierownik

INSTYTUT STUDIÓW NAD TERRORYZMEM
dr inż. Tomasz Bąk    Dyrektor
dr Kazimierz Kraj    
mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz    
dr Magdalena El Ghamari    

INSTYTUT ZARZĄDZANIA LOTNICTWEM
dr inż. Urlich Desel    dyrektor

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH (STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH)


Dyrektor
dr Roman Wisz

Zastępca Dyrektora
Alicja Mazurkiewicz

Zastępca Kierownika
Anna Popławska

Pracownicy biura Centrum Języków Obcych/Studium Języków Obcych:
Kamila Błaszczyk
Judyta Czech-Bocheńska
Bernadeta Majda

Lektorzy języków obcych:
Babiarz Mariusz
Bajorek Kinga
Buzynar Larysa
Cyrek Grzegorz
Czech-Rogoyska Agnieszka
Czyżowska Aleksandra
Czyżowski Jerzy
Erazmus Ewa
Głowacka-Perłowska Ewa
Gut Magdalena
Jakubowska Helena
Jemioło Ewelina
Kot Alicja
Lawrence John
Lebiedź - Wisz Grażyna
Mazurkiewicz Alicja
Motyl Magdalena
Motyl Michał
Nowacka Marta
Polak Joanna
Rżysko Justyna
Rzeczyca Joanna
Sowa Łukasz
Struck-Peregończyk Monika
Śnieżek Sylwia
Urbanik Joanna
Wołk Jacek
Wójcik Marta


CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zarząd:
Dyrektor Generalny - mgr Marta Cisek-Babiarz
Z-ca Dyrektora - mgr Bartłomiej Cieszyński