Kontakt 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Siedziba Uczelni:
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
tel.: 17 866 11 11 (tutaj możesz poprosić o połączenie z poszczególnymi jednostkami oraz katedrami WSIiZ)
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl
NIP: 813-11-23-670

Biuro Prasowe:
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
pok.: 143
tel.: 17 866 1182
tel. kom.: 691 992 117
e-mail: biuroprasowe@wsiz.rzeszow.pl

Dział Rekrutacji:
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
tel: 17 866 11 88
e-mail: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl

Dziekanat:
Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
Dziekanat Wydziału Informatyki Stosowanej
Dziekanat Wydziału Medycznego

Lista jednostek organizacyjnych WSIiZ
Lista instytucji badawczych

Redaktor naczelny serwisu wsiz.rzeszow.pl

Szymon Taranda
staranda@wsiz.rzeszow.pl