Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania przyzna w tym roku aż 1000 „stypendiów od początku studiów” dla studentów I roku studiów I i II stopnia.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studenci I i II stopnia mogą studiować za darmo już od pierwszego semestru.

“Stypendium od początku studiów” to unikatowy system motywacyjny WSIiZ, który zapewnia studentom studiów stacjonarnych I i II stopnia stypendium pokrywające 100% lub 50% czesnego.

Za darmo na I stopniu

– Kandydaci na studia I stopnia, którzy złożą podania do 31 lipca, piszą test kwalifikujący do „Stypendium od początku studiów” w 2 turach: 5 lipca i 5 sierpnia – informuje Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Z kolei, na studiach niestacjonarnych I stopnia, można otrzymać stypendium pokrywające połowę czesnego, pod warunkiem uzyskania 200 pkt. w postępowaniu rekrutacyjnym.

Za darmo na II stopniu

– Kandydat na studia II stopnia może ubiegać się o przyznanie stypendium pokrywającego 100% lub 50% czesnego, jeśli uzyskał średnią z toku studiów przynajmniej 4,2. Pula stypendialna wynosi do 250 stypendiów. Stypendium trafi do osób z najwyższą średnią – zdradza szczegóły Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Wszystkie osoby, które złożą dokumenty na studia II stopnia w WSIiZ do 31 lipca 2013 roku nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej ani wpisowego.