120 małych studentów będzie się uczyć w Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Już po pierwszych 2 dniach rekrutacji zapisało się 60 uczniów. Limit miejsc został wyczerpany na kilka dni przed zakończeniem zapisów. Jednak, zgodnie z regulaminem, kandydaci wypełniali formularze do ostatniego dnia przyjęć. Studentów EUD wyłoniliśmy na drodze losowania. Lista została opublikowana na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl. Zawiadomienia zostaną również przesłane pocztą mailową – informuje Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Uczniowie, którzy nie zostali wylosowani do programu, są wpisani na listę osób rezerwowych. Zostaną przyjęci na uniwersytet w miejsce osób, które nie zgłoszą się na pierwsze zajęcia. Zgodnie z regulaminem jest to jednoznaczne z rezygnacją. Mają też pierwszeństwo do udziału w kolejnej edycji.

Rzeszów jest jednym z 7 polskich miast, które biorą udział w tej inicjatywie. Nabór na zajęcia EUD zakończył się w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Kielcach i Lublinie.

– Jedynie Warszawa i Rzeszów wyczerpały liczbę miejsc jeszcze przed zamknięciem naboru. Zgłaszały się do nas dzieci głownie z Rzeszowa i okolic, ale też z innych miast Podkarpacia, np. z Przemyśla, Krosna, Dębicy, Ustrzyk. Były też aplikacje z ościennych województw, np. z Tarnowa. – podkreśla Joanna Dudek, koordynator projektu z ramienia WSIiZ.

– Tak duże zainteresowanie Ekonomicznym Uniwersytetem Dziecięcym pokazuje, że mali ludzie i ich rodzice chcą pogłębiać wiedzę w ciekawy, niekonwencjonalny sposób. Dla nas jest to również kolejny, wyraźny sygnał, że mieszkańcy regionu darzą dużym zaufaniem uczelnię, postrzegają ją jako prestiżowy ośrodek akademicki, w którym chcą kształcić swoje dzieci już na poziomie edukacji szkolnej – nie kryje zadowolenia Urszula Pasieczna.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy powstał z inicjatywy Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Semestr obejmuje sześć spotkań trwających 2 godziny lekcyjne. Pierwsze zajęcia odbędą się pod koniec września.

Spotkania mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Rozpoczynają się wykładem z podstaw funkcjonowania gospodarki i zjawisk ekonomicznych. Kolejny element to warsztaty, w których dzieci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu. Zajęcia kończą się prezentacją efektów pracy warsztatowej. Semestr kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi.

Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci EUD mogą uczestniczyć w innych formach aktywności, realizowanych za pośrednictwem strony internetowej programu (www.uniwersytet-dzieciecy.pl). Mali eksperci EUD prowadzą blogi ekonomiczne, tworzą komiksy promujące przedsiębiorczość, biorą udział w konkursach edukacyjnych. Najlepsi są nagradzani. Mają też swoje pismo „Ekonopedia”.

W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw przedsiębiorczych.

Inicjatywie patronuje Narodowy Bank Polski, a Minister Edukacji Narodowej pełni nad przedsięwzięciem patronat honorowy.