Nie była to typowa uroczystość jubileuszowa. Jej charakter zaskoczył przybyłych gości. Były to piękne wspomnienia przyprawione odrobiną humoru i nowoczesnych technologii. 19 maja 2011 roku w auli nowego Centrum Edukacji Międzynarodowej odbyła się uroczysta Gala 15-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Uroczystość poprowadził Adam Głaczyński, redaktor Polskiego Radia Rzeszów oraz wykładowca WSIiZ. Podczas jej trwania odwoływał się do książki z psychologii, omawiającej rozwój dzieci i młodzieży i odczytywał fragmenty poświęcone cechom piętnastolatka, zestawiając je z cechami WSIiZ.

Gala rozpoczęła się od przemówienie Rektora, prof. Tadeusza Pomianka, który przypomniał pokrótce najważniejsze osiągnięcia Uczelni – m.in. fakt, iż większość kadry dydaktycznej pracuje na uczelni na pierwszym etacie oraz że 40% przychodów pochodzi ze źródeł pozadydaktycznych. To ważny komunikat dla studentów, których uczy kadra mająca dla nich czas i która równocześnie z prowadzeniem dydaktyki realizuje w praktyce rozmaite badania i projekty. – Mam prawo powiedzieć, że wiele nam się udało, ale to jest nasz wspólny sukces. Dziękuję – zakończył swoje przemówienie Rektor.

Chwilę później Profesor Pomianek podpisał „Dziennik Budowy”, który z tą chwilą stał się księgą pamiątkową. Redaktor Głaczyński powołał w tej sprawie Strażnika Księgi. W tej roli wystąpił Szymon Taranda. Strażnik zadbał o to, by podczas uroczystości goście mogli do tej księgi się wpisać. W trakcie trwania gali odczytywał też niektóre wpisy.

Widzowie zobaczyli podczas gali cztery filmy. Pierwszy, zatytułowany ”5-10-15” zaprezentował historię WSIiZ podzieloną na pięcioletnie okresy. W drugim można było zobaczyć te znakomitości ze świata nauki, kultury, mediów i polityki, które w ciągu 15 lat odwiedziły Uczelnię. Film kolejny, będący dziełem studentów specjalności Grafika komputerowa w mediach, to znana już ze wszystkich telewizji w Polsce i obejrzana w Internecie przez ponad 300 000 użytkowników wędrówka słynnego rzeszowskiego pomnika z centrum miasta na patio WSIiZ. Ostatnia kreacja to „Film rekrutacyjny 2013/2014”, która w humorystyczny sposób przedstawiła przyszłość WSIiZ. Ale – jak podkreślali goście – jeśli Uczelnia nadal będzie się tak rozwijać film, ten wcale nie musi być jedynie wizją, a stanie się rzeczywistością.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć akcentów związanych z najmłodszą inwestycją medialną Uczelni, czyli z radioeter.fm. Goście wysłuchali m.in. miksu wypowiedzi polityków, którzy wypowiadali się o Centrum Edukacji Międzynarodowej – niekoniecznie mających świadomość, że mówią właśnie o CEM.

Takie uroczystości są też doskonałą okazją, by wręczyć nagrody. Otrzymali je Wiesław Pajda za wkład w rozwój Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej oraz perfekcyjne prowadzenie Zespołu Konferencyjno-Rekreacyjnego „Gościnne Wzgórza”, Irena Janeczko i Józef Dubiel za wieloletni wkład w budowanie pozycji Uczelni w regionie i wyróżniające się zaangażowanie w działalność promocyjną i rekrutacyjną oraz Władysław Ortyl, Urszula Pomianek, Konrad Łoboda, Maria Smołka, Lidia Mach, Wojciech Staszkiewicz i Jacek Pięta za zaangażowanie w powstanie Centrum Edukacji Międzynarodowej.

Nieodłącznym elementem uroczystości były co jakiś czas powracające „Liczby WSIiZ”. Widzowie odgadywali, co kryje się pod prezentowanymi liczbami. Nie było to wcale łatwe zadanie. No bo skąd można wiedzieć, że 2 190 000 to liczba filiżanek kawy wypitych przez 15 lat przez pracowników WSIiZ? Albo że 8008 to liczba wszystkich krzeseł na Uczelni, a 5 106 252 to liczba frytek wydanych w uczelnianej sieci zdrowego żywienia. Uczestnicy zgadywali też liczby podpisanych przez WSIiZ umów międzynarodowych, publikacji naukowych pracowników czy studentów z zagranicy.

Podczas Gali rozstrzygnięto też konkurs na grafikę 15-lecia. Prof. Andrzej Głowacki, który był przewodniczącym Jury na scenie opowiedział o wysokim poziomie prac i trudnością z wyborem 12 kreacji, które zostały nagrodzone i będą umieszczone w kalendarzu WSIiZ na rok 2012. Przedstawił też zwycięzcę, którym okazał się Stanislav Semenov. Dostał on profesjonalny tablet do komputera. Cała dwunastka wygrała ponadto umorzenie jednej raty czesnego. Prof. Głowacki przygotował też niespodziankę dla Władz Uczelni – portrety dla Rektora, Prorektorów i Kanclerza, w nieco humorystycznym ujęciu.

Gala była udanym połączeniem barwnej historii z nowoczesnymi technologiami. Uroczystość przygotowali i zrealizowali Andrzej Rozmus, Łukasz Błąd, Mariola Pikor i Oskar Kaczorowski, a także zespoły Działów Administracji, Komunikacji Multimedialnej i Promocji.

Więcej zdjęć z Gali

Film z Gali

Zdjęcia: Adam Janusz