W ramach obchodów 15 lecia Centrum Egzaminacyjnego telc Rzeszów 23 października 2014 roku odbędzie się konferencja telc „Nowe egzaminy telc i trendy w nauczaniu języków obcych”, pod Honorowym Patronatem JM Rektora WSIiZ prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusza Pomianka z udziałem pani dr. Sibylle Plassmann Zastępcy Dyrektora telc GmbH Frankfurt oraz Przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w RP.

Celem konferencji jest przede wszystkim integracja przedstawicieli instytucji członkowskich, szkół wyższych i uniwersytetów realizujących egzaminy telc za pośrednictwem Centrum Egzaminacyjnego The European Languages Certficates telc Rzeszów.

Wśród prelegentów znajdują się przedstawiciele telc GmbH Frankfurt oraz związani z ośrodkami egzaminacyjnymi specjaliści:

  • Dr. Sibylle Plassmann, zastępca Dyrektora telc GmbH Frankfurt,
  • Sandra Bluhm, Kierownik Zespołu telc ds. komunikacji i dystrybucji,
  • Mareike Wantia, Referent telc ds. komunikacji i dystrybucji,
  • Roman Wisz, Dyrektor Centrum Egzaminacyjne telc Rzeszów,
  • Agnieszka Gernand, sekretarz Katedry Filologii WSIiZ,
  • Kamil Jamroży, Prezes Zarządu primeMotion Sp. z o.o.
  • Magdalena Motyl, anglistka i trener szkoleń dla egzaminatorów telc,
  • Andrzej Obstawski, anglista i trener szkoleń dla egzaminatorów telc,
  • Anna Popławska, zastępca kierownika Studium Języków Obcych WSIiZ.

Program konferencji składać się będzie z dwóch części. W pierwszej zaplanowane są obrady plenarne, a w drugiej spotkania i rozmowy na tematy dotyczące doświadczeń oraz rozwoju współpracy w przyszłości. Przewidywane są również dyskusje i warsztaty w sekcjach językowych: polskiej/angielskiej.
Więcej szczegółów o konferencji http://telc.net.pl/konferencja