Aż 150 osób zakwalifikowało się do programu realizowanego we WSIiZ „Bezpłatne studia dla najlepszych”. Studenci otrzymają stypendia pokrywające 100% lub 50% czesnego już od pierwszego miesiąca nauki.

„Bezpłatne Studia dla najlepszych” to stypendium przyznawane od pierwszego semestru studiów, wypłacane z własnego funduszu WSIiZ. Uczelnia od 17 lat przyznaje stypendia maturzystom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na maturze i złożyli dokumenty na studia w I turze rekrutacji.

– Program „Bezpłatne studia dla najlepszych” został stworzony z myślą o ambitnych kandydatach, którzy dzięki niemu będą mogli studiować na wymarzonym kierunku. Co roku pula przyznanych stypendiów obejmuje ponad 100 nowoprzyjętych studentów studiów I stopnia – wyjaśnia Aneta Rozborska, dyr. ds. Rekrutacji we WSIiZ. – Pod tym względem jesteśmy liderami w kraju, ponieważ zwykle uczelnie przyznają raptem kilka stypendiów na kierunek – np. w tym roku warszawski Uniwersytet SWPS zagwarantował darmowe studia 35 osobom. U nas liczba osób objęta stypendium od początku studiów jest ponad cztery razy większa.

Najwięcej stypendiów przyznano na kierunkach: Aviation Management, Informatyka, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz Filologia angielska.

Zasady przyznawania stypendiów

100% zniżki wczesnym przez pierwszy semestr przysługuje tym kandydatom, którzy wybrali studia stacjonarne (polskojęzyczne lub anglojęzyczne) i uzyskali przynajmniej 381 punktów z matury. Aby utrzymać zniżkę w kolejnym semestrze należy uzyskać średnią ocen co najmniej 4,75 oraz zdobyć przynajmniej 30 punktów w ramach aktywności studenckiej. Na 50% zniżkę w czesnym mogą zaś liczyć Ci kandydaci, którzy wybrali studia stacjonarne (polskojęzyczne lub angielskojęzyczne) lub niestacjonarne (tylko polskojęzyczne) i uzyskali z maturywięcej niż 321 punktów. Student skorzysta z ulgi również w drugim semestrze, jeśli wykaże się średnią co najmniej 4,0 i zdobędzie co najmniej15 punktów za aktywność studencką.

Otrzymane zniżki można łączyć ze stypendiami socjalnymi.

Stypendia również dla obcokrajowców

Bezpłatne studia dla najlepszych są przyznawane również obcokrajowcom. W tym roku co trzeci student z zagranicy będzie studiował na WSIiZ bezpłatnie lub częściowo odpłatnie.

– Do każdego studenta podchodzimy indywidualnie, dlatego kandydaci z różnych krajów mają inne zasady aplikowania do programu „Bezpłatne studia dla najlepszych”. Kandydat z Polski musi jedynie wejść na naszą stronę internetową i za pomocą kalkulatora stypendialnego sprawdzić jaką zniżkę może otrzymać w czesnym – tłumaczy Rozborska. – Im więcej punktów ze świadectwa maturalnego, tym większa szansa na bezpłatne studia. Inaczej jest w przypadku obcokrajowców. Tylko ci, którzy przekroczą odpowiedni próg punktów na świadectwie dojrzałości zostają zakwalifikowani do testu z wiedzy ogólnej. Najlepsi w teście otrzymają stypendia.

Ambitny Student

Stypendia to nie jedyne formy wsparcia jakie czekają na uzdolnionych i pracowitych studentów we WSIiZ. Uczelnia przygotowała także unikatowy w skali kraju projekt dydaktyczny – Studia Ambitnego Studenta (SAS), który funkcjonuje zarówno na studiach I, jak i II stopnia.. Dzięki niemu studenci korzystają z profesjonalnych warsztatów biznesowych, dodatkowych zajęć, zagranicznych wyjazdów studenckich oraz opieki tutora – czyli pracownika dydaktycznego, odpowiedzialnego za rozwój i sukces zawodowy studenta SAS.

– Programem zostaną objęci najlepsi studenci. Po II turze rekrutacji jury wyłoni osoby, które dostaną specjalne zaproszenie na indywidualne rozmowy (w tym gronie będą studenci zakwalifikowani do programu „Bezpłatne studia dla najlepszych”). Na jej podstawie rekruterzy podejmą decyzję o przyjęciu studenta do grupy najbardziej uzdolnionych studentów WSIiZ. Na I i II stopniu programem SAS zostanie objętych maksymalnie po 20 studentów – tłumaczy dr Konrad Szocik, koordynator SAS.

Więcej na temat programu można przeczytać na stronie Studia Ambitnego Studenta.