Z inicjatywy Prezydenta Tadeusza Pomianka oraz decyzją Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w dniu 10 maja br., odbędzie się uroczystość nadania Hali Sportowej WSIiZ imienia Stanisława Harpuli.

 

Podczas uroczystości odczytany zostanie tekst okolicznościowej Uchwały Senatu Uczelni oraz odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica.

W czasie spotkania, Rodzina, najbliżsi współpracownicy oraz Przyjaciele mgr. inż. Stanisłwa Harpuli będą mieli możliwość wpisania się do Księgi Pamiątkowej, w której każdy chętny będzie mógł oddać hołd Zmarłemu oraz podziękować za działalność na rzecz rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W czasie uroczystości nie zabraknie również wspomnień o Kanclerzu i podsumowania zasług dla rozwoju działalności sportowej Uczelni.

Stanisław Harpula pełnił funkcję Kanclerza WSIiZ w latach 2000-2018. Zmarł 25 grudnia 2018 r.

Program uroczystości

Kanclerza WSIiZ, Stanisława Harpulę wspominają Władze Uczelni oraz pracownicy Uczelni