8 marca 1996 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej powołana została Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 20 lat po tym, 8 marca 2016 roku, w murach uczelni odbędzie się uroczyste Posiedzenie Senatu i Konwentu, które będzie okazją na podsumowanie dwóch dekad działalności jednej z największych niepublicznych szkół wyższych w Polsce, spotkanie z absolwentami pierwszego rocznika i przekazanie przesłania przyszłym pokoleniom studentów WSIiZ.

Od samego początku swojego istnienia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kładła nacisk na to, by być uczelnią nowoczesną. To właśnie inwestycje w rozwój technologiczny oraz otwartość na świat pozwoliły stworzyć szkołę wyższą, która w skali ogólnopolskiej wyróżnia się innowacyjnością i jest w czołówce pod względem międzynarodowości. Obecnie we WSIiZ kształci się blisko 6000 studentów, w tym około 1800 studentów z zagranicy pochodzących z ponad 20 krajów świata. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia naszej Uczelni są m.in. czołowe lokaty w wielu rankingach, m.in. U-Multirank 2015, Perspektyw czy Uczelni Liderów.

Doskonałym uwieńczeniem 20-letniej sumiennej pracy było przyznanie w tym roku uczelni uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o mediach. WSIiZ jest jedyną uczelnią niepubliczną i jedną z czterech w Polsce, która może prowadzić seminaria doktorskie z tej dziedziny.

Na Jubileuszowym Posiedzeniu Senat i Konwent podejmą kilka uchwał uroczystych, m.in. w sprawie 20. rocznicy powołania uczelni, przyznania tytułów profesorów honorowych WSIiZ i medali osobom zasłużonym dla uczelni. Na uroczystość zawita również przedstawiciel pierwszego rocznika absolwentów WSIiZ. Rzeczywistość uczelnianą sprzed 20 lat będzie można poznać nie tylko z jego opowieści, ale też na wernisażu wystawy jubileuszowej „20 lat WSIiZ – Wystawa fotografii ze zbiorów WSIiZ”.

Kolejnym punktem programu uroczystości będzie wmurowanie w holu głównym WSIiZ kapsuły czasu z przesłaniem społeczności akademickiej z roku 2016 do tych, którzy będą gościć w murach uczelni w 2046 roku, czyli na 50-lecie WSIiZ. Uroczystości Jubileuszu zakończą się koncertem chóru akademickiego VOX COELESTIS pod dyrekcją Agnieszki Tomaszek-Bankiet.

W ciągu dwóch dekad działalności WSIiZ stworzyła bogatą sieć współpracy z wieloma wiodącymi ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami, nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. W efekcie tych działań WSIiZ od lat zajmuje miejsce w czołówce polskich uczelni w zakresie dywersyfikacji źródeł przychodów. Warto podkreślić, iż obecnie już ponad 60% przychodów uczelni stanowią przychody z działalności pozadydaktycznej. Z jednej strony daje to stabilność, a z drugiej ogromne doświadczenie we współpracy ze sferą gospodarczą i społeczną, co jest konieczne, żeby praktycznie i efektywnie kształcić teraz i w przyszłości.