22. uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 odbyła się 4 października w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie-Kielnarowej. Przedstawiciele braci studenckiej ze wszystkich wydziałów uczelni złożyli ślubowanie w obecności dyplomatów, naukowców, ludzi kultury, biznesu, polityków, wykładowców oraz studentów starszych roczników. W czasie uroczystości, po raz pierwszy w historii, wręczone zostały dyplomy doktorskie.Uroczystą Inaugurację otworzył dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który przywitał licznie zgromadzonych gości, pracowników, kadrę naukowo-dydaktyczną oraz absolwentów i studentów uczelni. Rektor wygłosił przemówienie oraz przybliżył najważniejsze informacje nt. rzeszowskiej WSIiZ [ZOBACZ FILM].

22. Inauguracja Roku Akademickiego we WSIiZ
(foto: Piotr Kordyś )

– Intelektualizacja natury zakłada, że człowiek uruchomi rozum, stawia pytania, docieka na wszelkie sposoby, chcąc dotrzeć prawdy istnienia i próbuje, m.in. odpowiedzieć na pytanie Leibniza: „Dlaczego istniej raczej coś, niż nic?” – powiedział Rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek.

WSIiZ odnotowała ponad 20% wzrost chętnych na studia. Dodatkowo czwarty rok z rzędu silnie rośnie liczba osób zainteresowanych studiami anglojęzycznymi, w stosunku do roku ubiegłego ich liczba wzrosła o ponad 50%. WSIiZ kolejny rok notuje silny spadek studentów rekrutowanych z Ukrainy.

 
 
 

Intelektualizacja natury zakłada, że człowiek uruchomi rozum, stawia pytania, docieka na wszelkie sposoby, chcąc dotrzeć prawdy istnienia i próbuje, m.in. odpowiedzieć na pytanie Leibniza: „Dlaczego istniej raczej coś, niż nic?”

Rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek.

– W roku akademickim 2017/2018 studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpocznie wraz ze słuchaczami podyplomowymi ponad 6000 studentów, w tym 1 750 studentów obcokrajowców z ponad 30 krajów świata. W ramach oferty polsko i anglojęzycznej, studenci kształcić się będą na 16 kierunkach studiów. Uczelnia prowadzi także kształcenie na seminarium doktoranckim z nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach – podkreślił Rektor Gołąbek.

Uczelnia w ciągu ostatnich 3 lat, zainwestowała w bazę laboratoryjną ponad 21 mln zł, z czego 2/3 stanowiły środki własne. WSIiZ w latach 2015-2017 zrealizował projekty na łączną kwotę ponad 15 mln zł – Sięgając po środki UE mamy na uwadze nie tylko rozwój uczelni, wsparcie studiujących u nas studentów, ale również rozwój regionu – zaznaczył dr Gołąbek.