Podczas konferencji młodzi naukowcy z całej Polski będą prezentować wyniki swoich badań oraz wymieniać poglądy i opinie na płaszczyźnie naukowej. Będzie to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów i wniesienia realnego wkładu w rozwój polskiej nauki, a także szansa na integrację z środowiskiem akademickim.

Zakres tematyczny konferencji:

  • INNOWACJE W EKONOMII, FINANSACH I ZARZĄDZANIU
  • INNOWACJE W TURYSTYCE I EKOLOGII
  • ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, REHABILITACJA – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
  • BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA
  • ROZWÓJ INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH I IT
  • DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA
  • BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA
  • SESSION IN ENGLISH

W ramach konferencji zorganizowane będą również bezpłatne warsztaty biznesowe w Samsung Inkubator, podczas których zostaną poruszone tematy m. in. z zakresu tworzenia modeli biznesowych, komercjalizacji badań i wyceny własności intelektualnej. Warsztaty odbędą się w czwartek, 30 maja o godzinie 16.00 w siedzibie Samsung Inkubator (Rzeszów, ul. Akademicka 6). Najciekawsze projekty mogą liczyć na współpracę z Samsung Inkubator przy realizacji projektów badawczych. Zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegółowe informacje o wydarzeniu.

Tegoroczna edycja konferencji, podobnie jak w roku ubiegłym, uzyskała wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Nieprzerwanie od 2009 roku patronat honorowy nad wydarzeniem obejmuje Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”, która wspiera rozwój uzdolnionych uczniów, studentów i absolwentów.

Partnerem Głównym konferencji została firma PCI – Podkarpackie Centrum Innowacji, a partnerem technologicznym: HugeTECH.

Szczegółowe informacje o konferencji

 

PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI:

 

PARTNER TECHNOLOGICZNY:

 

PATRONAT HONOROWY:

 

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” – zadanie finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.