Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego wybrało najlepsze uczelnie w Polsce w ramach konkursu na „kierunki zamawiane”. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znalazła się w gronie 5 uczelni niepublicznych w kraju, które dostaną pieniądze na stypendia dla studentów.

Studia zamawiane to takie kierunki studiów, na których już teraz brakuje absolwentów lub według prognoz w najbliższym czasie zabraknie, a dla funkcjonowania gospodarki mają kluczowe znaczenie. Dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało się dofinansować studia, by zachęcić młodzież do wyboru właśnie tych możliwości kształcenia. W WSIiZ kierunkiem z zakresu „studiów zamawianych” jest Informatyka. Program ma ruszyć w 2010 roku, ale uczelnia uzyskała zgodę MNiSW, by program stypendialny uruchomić już w październiku 2009 roku.

– Już od naboru na rok 2009/2010 nawet 50% studentów przyjętych na stacjonarną Informatykę I stopnia będzie u nas otrzymywać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. – wyjaśnia dr inż. Mariusz Wrzesień, prodziekan wydziału Administracyjno-Informatycznego WSIiZ. Ze względu na długoterminowy plan realizacji, program MNiSW obejmie wszystkie lata studiów trzech kolejnych roczników.

Zwycięstwo w konkursie MNiSW potwierdza, że Informatyka w WSIiZ to jedna z najlepszych propozycji edukacyjnych w kraju. Jest to z pewnością zasługa międzynarodowej kadry dydaktycznej, nowoczesnych technologii oraz umiejętnego zarządzania uczelnią.

Ministerialne wsparcie będzie się mogło łączyć z innymi stypendiami, na przykład naukowymi i socjalnymi, więc łączna pula miesięcznego stypendium może przekroczyć nawet 2000 zł. Warto się więc starać i wybrać Informatykę w WSIiZ, jednak nie tylko ze względu na stypendium.

Studenci WSIiZ objęci programem, będą mogli liczyć na kursy z zakresu matematyki, fizyki, elektrotechniki oraz szereg dodatkowych materiałów dydaktycznych opracowanych przez specjalistów w dziedzinie informatyki, które podniosą ich kompetencje. Nie trzeba się więc obawiać porażki. Jeśli pojawią się jakieś kłopoty, wspomniane kursy, materiały dydaktyczne oraz pomoc nauczycieli akademickich z pewnością pomogą w rozwiązaniu jakichkolwiek problemów. Najlepsi mogą także liczyć na płatne staże i praktyki w największych firmach informatycznych na Podkarpaciu.

Łącznie w kraju studia zamawiane będzie prowadzić jedynie 42 uczelnie, w tym 5 niepublicznych.

Dowiedz się więcej o studiach zamawianych w WSIiZ