Motywacyjny System Bezpłatnych Miejsc to unikatowe rozwiązanie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które zapewnia stypendium w wysokości 100 lub 50 procent czesnego już od pierwszego semestru. 5 sierpnia do testu kwalifikacyjnego do SBM przystąpi ostatnia grupa kandydatów na studia w WSIiZ.

– Do testu kwalifikacyjnego do Systemu Bezpłatnych Miejsc mogą przystąpić kandydaci, którzy do 30 lipca złożyli dokumenty na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (z wyjątkiem studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka i ścieżce Programowanie, które prowadzone są w ramach "kierunków zamawianych") – wyjaśnia Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

W piątek 5 sierpnia o godzinie 11:00 do holu głównego siedziby WSIiZ, przy ul. Sucharskiego 2 zapraszamy kandydatów na studia stacjonarne, a na godzinę 14:00 kandydatów na studia niestacjonarne.

W ubiegłym roku ok. 70 procent kandydatów zaliczyło test pozytywnie i rozpoczęło bezpłatne lub tylko częściowo płatne studia. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat promuje zdolnych i ambitnych studentów. Uczelnia od początku swej działalności przyznawała z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W jednym semestrze WSIiZ przyznaje nawet kilka tysięcy różnych stypendiów. Studenci pobierają stypendia dwu i trzykrotnie wyższe od opłaty za czesne. SBM działa od roku 2003.

– Jesteśmy liderem jeśli chodzi o ilość i wysokość przyznawanych stypendiów. Obalamy mit, że w uczelni niepublicznej nie można studiować za darmo i pokazujemy, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców – mówi Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek.

Studenci WSIiZ kształcą się też całkowicie bezpłatnie na kierunku Informatyka. Uczelnia wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na „kierunki zamawiane”.

– Jako jedna z pięciu wyższych szkół niepublicznych w Polsce prowadzimy takie studia na kierunku informatyka. Studenci studiów stacjonarnych I stopnia informatyki otrzymują stypendia pokrywające 100 procent czesnego przez cały okres trwania studiów pod warunkiem utrzymania odpowiedniej średniej. Liczba miejsc jest ograniczona, wynosi 90 osób – informuje Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyzszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Test kwalifikacyjny do SBM odbędzie się 5 sierpnia. W tym terminie do testu przystąpią kandydaci którzy złożyli dokumenty do 30 lipca. Szczegółowe informacje na stronie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.

Urszula Pasieczna