6 Międzynarodowa Konferencja Human System Interaction ponownie odbędzie się w Polsce. Organizatorami wydarzenia są: Wydział Informatyki Stosowanej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Haffner w Sopocie, w dniach od 6 do 8 czerwca 2013 roku.

Obecnie trwa konkurs na prace, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji, a także opublikowane w systemie IEEE Xplore Digital Library. Ponadto, autorzy wybranych prac będą mieli możliwość przygotowania rozszerzonej wersji, która ukaże się na łamach następujących czasopism (w zależności od tematyki referatu):

– Metrology and Measurement Systems, PAN Committee on Metrology and Scientific Instrumentation,
– Biocybernetics and Biomedical Engineering, PAN Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering.

Tradycyjnie też planowane jest wydanie publikacji wyróżnionych prac w formie rozdziałów w monografii z serii "Advances in Intelligent and Soft Computing" Wydawnictwa Springer.

Referaty zaprezentowane zostaną w ramach 6 głównych ścieżek naukowych:

– Artificial intelligence,
– Human machine interaction,
– Education and training,
– Telemedicine and e‐health,
– Cyber security,
– Sociological and psychological aspects of HIS,

a także 6 sesji specjalnych:

– Electronic systems aiding the blind in mobility and travel,
– Intelligent user interfaces for healthcare applications,
– Affective computing,
– Technologies enhancing wellbeing for Older People,
– Stochastic analysis: theory and real-world applications,
– Measuring and Understanding Biosignal.

Termin nadsyłania prac upływa 15 lutego 2013 roku.

Więcej informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji: http://hsi.wsiz.rzeszow.pl.

Konferencja współorganizowana jest przez IEEE Electronic Society oraz TC on Industrial Informatics and Human Factors.