Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie po raz dziewiętnasty zainauguruje rok akademicki. Uroczystość odbędzie się 6 października 2014 roku o godz. 11.00 w Centrum Edukacji Międzynarodowej, w kampusie uczelni w Kielnarowej.

WSIiZ istnieje od 18 lat. Uczelnia kształci obecnie na 14 kierunkach. Do tej pory rzeszowską szkołę wyższą ukończyło 34 tys. absolwentów. – W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania rok akademicki 2014/2015 rozpocznie ponad 7 tys. studentów, w tym ponad 2200 tys. studentów I roku – informuje Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Rzeszowska WSIiZ znana jest z wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w procesie dydaktycznym. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, uczelnia systematycznie zwiększa liczbę specjalistycznych laboratoriów. Obecnie ma ich ponad 70 (w tym m.in. laboratoria wysokich technologii teleinformatycznych, np. laboratorium grafiki 3D, automatyki i robotyki i jaskinia 3D, a także kryminalistyki, hodowli tkanek i komórek, kosmetologii i laboratorium finansowe). W specjalistycznych pracowniach z najnowszym sprzętem studenci kształcą umiejętności praktyczne, bardzo cenione przez pracodawców.

Studentów przyciąga też możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów, bardzo cenionych przez pracodawców. Do tej pory uczelnia wydała ok. 70 tys. międzynarodowych prestiżowych certyfikatów, głównie informatycznych, językowych i biznesowych. Dodatkowy atut to międzynarodowość. W WSIiZ studiuje ponad 1 500 studentów z zagranicy z kilkunastu państw z całego świata.

WSIiZ od lat zajmuje czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach. Uczelnię wyróżnia jakość i poziom kształcenia, znakomita baza dydaktyczna, rozwój naukowy i międzynarodowość oraz wykorzystanie grantów unijnych, a także harmonijne współdziałanie w 3 obszarach aktywności: dydaktyki, nauki i usług dla gospodarki, co zdaniem rektora Tadeusza Pomianka, daje gwarancję efektywnego kształcenia.
Oferowane przez WSIiZ kierunki tworzone są po dokładnych analizach zapotrzebowania rynku pracy. W Rankingu Szkół Wyższych tygodnika Wprost WSIiZ zajęła świetne 4. miejsce wśród niepublicznych uczelni, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców i 5. lokatę wśród szkół wyższych z tego sektora najbardziej cenionych przez pracodawców z całej Polski.

Uczelnia jako pierwsza w Polsce i czwarta w Europie uruchomiła anglojęzyczne studia Aviation Management (zarządzanie lotnictwem). W tym roku poszerzyła ofertę o kierunek dietetyka.
Możliwości rozwoju stwarzane przez uczelnię owocują sukcesami studentów w krajowych i międzynarodowych konkursach i światową karierą zawodową. Krzysztof Szczepański, absolwent informatyki, pracuje przy super produkcji Hobbit. Ostatnie sukcesy to m.in. czołowe lokaty studentów informatyki w konkursach programistycznych, w tym I miejsce w krajowym finale światowego konkursu technologicznego Microsoft „Imagine Cup 2014” i I lokata w międzynarodowym konkursie branżowym gier „Windows Phone 8 and Windows Store”. Studenci odnoszą taż sukcesy naukowe. Co roku kilka osób otrzymuje prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od początku istnienia konkursu Studencki Nobel, wśród laureatów rokrocznie są studenci WSIiZ. W tym roku to ważne wyróżnienie otrzymał Jakub Ochnio.

W uczelni pracuje wiele autorytetów w swoich dziedzinach, m. in. prof. Aleksander Hall, prof. Jan Winiecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Jan Woleński, laureat Polskiego Nobla 2013, a także profesorowie z USA i Europy Zachodniej. Uczelnia współpracuje z ks. prof. Michałem Hellerem, założycielem fundacji Centrum Kopernika.