Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, 6 studentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania przyznano stypendia za wybitne osiągnięcia.

Oprócz WSIiZ, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, w żadnej innej uczelni na Podkarpaciu nie przyznano tych prestiżowych stypendiów.

Na liście wybranych znaleźli się:
Daniel Dereniowski – student 1 roku studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja, członek Koła Naukowego Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem,
Aleksandra Flis – studentka 3 roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia, działa w Kole Naukowym CHEMIKOS,
Karolina Moll – studentka 2 roku studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja, studiuje również Archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim,
Katarzyna Pikul – studentka 3 roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia, członkini Koła Naukowego CHEMIKOS,
Paweł Skoczowski – student 1 roku studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja, przewodniczący Koła Naukowego Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem,
Daniel Szeligowski – student 2 roku studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia, uczestnik Forum Inicjatyw Europejskich.

Decyzja o przyznaniu stypendiów Ministra zapadła 7 grudnia 2012 roku, w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym. Podczas oceniania wzięto pod uwagę zarówno osiągnięcia naukowe, artystyczne, jak i sportowe oraz średnią ocen. Łączna liczba wniosków, które napłynęły do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to 4 532. W tym roku rozdanych zostało 969 studenckich nagród pieniężnych.

Na Podkarpaciu to stypendium otrzymało w sumie 22 studentów. Jedenaście stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia przyznano żakom z Uniwersytetu Rzeszowskiego, sześć nagród trafiło do rąk studentów WSIiZ, kolejne 4 zdobyli studenci Politechniki Rzeszowskiej, zaś ostatnie – student Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Nasza uczelnia lokuje się więc na drugi miejscu na Podkarpaciu, pod względem liczby stypendiów Ministra przyznanych na rok akademicki 2012/2013. Dzięki temu wynikowi Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała pozycję lidera wśród uczelni niepublicznych w Polsce południowo-wschodniej, gdyż jest jedyną uczelnią prywatną w naszym regionie, której studentom przyznano te zaszczytne nagrody.

Stypendia, w kwocie 14 000 zł na rok, wypłacone zostaną jednorazowo jeszcze w grudniu 2012 roku. Nagroda Ministra nie przysługuje tym, którzy po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuują naukę na drugim kierunku.

Wśród uhonorowanych stypendiami uczelni niepublicznych, na pierwszym miejscu w Polsce, pod względem ilości stypendiów, znalazła się Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, która wraz z WSIiZ tworzy Konsorcjum Akademickie. WSIiZ jest więc drugą niepaństwową uczelnią w Polsce, biorąc pod uwagę otrzymane stypendia Ministra.

Na stronie MNiSW widnieje pełna lista studentów, którzy otrzymają stypendia Ministra na rok akademicki 2012/2013.
Kliknij tutaj, jeśli chcesz ją zobaczyć

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!