Jak zabezpieczać dowody na miejscu przestępstwa, jak pobierać odciski palców, jak analizować dane czy tworzyć portrety pamięciowe – między innymi takich umiejętności nabędą studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego dzięki Laboratorium Kryminalistyki, które uroczyście otwarto 15 lipca 2011 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest to 66 laboratorium Uczelni.

– Życzyłbym, żeby taki sprzęt, jaki dysponuje to laboratorium był na wyposażeniu miejskich i powiatowych komend policji – powiedział mł. insp. w st. spocz. Józef Kubas z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ, opowiadając o wyposażeniu laboratorium.

Dzięki nowoczesnym urządzeniom studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego będą uczyć się w nim technik kryminalistycznych. Poznają też tajniki informatyki śledczej. Nowa jednostka naukowo-badawcza będzie współpracować z policją.

– Powołane przez uczelnię Laboratorium Kryminalistyki to odpowiedź na potrzeby realizującej szerokie spektrum nauczania Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego – wyjaśnia gen. bryg. rez. dr Tomasz Bąk, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w WSIiZ, jeden z pomysłodawców nowej jednostki naukowo-badawczej – Takie laboratorium jest niezbędne do realizacji nowych przedmiotów: Kryminalistyka i Kryminologia, które wprowadziliśmy na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Kierunek ten prowadzony jest w całej Polsce na blisko 150 uczelniach. Ale rzeszowska propozycja ma dwa atuty, którymi nie może poszczycić się nikt inny. Pierwszy to otwarte dziś laboratorium. Drugim jest porozumienie podpisane przez uczelnię z Komendantem Głównym Policji o współpracy w zakresie kształcenia studentów. Nowe jednostka nawiązała już ścisłą współpracę z Laboratorium Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Laboratorium Kryminalistyki świetnie będzie się uzupełniać z możliwościami innego, oddanego niedawno laboratorium.

– Do dyspozycji studentów będzie Laboratorium Odzyskiwania i Analizy Danych WSIiZ wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, m.in. EnCase Forensic, najbardziej ceniony na świecie program z dziedziny informatyki śledczej. Korzystają z niego np. jednostki dochodzeniowe, a nawet wojsko i wywiad. EnCase Forensic pozwala na szybkie i jednoczesne poszukiwanie, odnajdywanie, analizowanie i zapisywanie dowodów elektronicznych. Specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie i umiejętności pozwalają odzyskiwać i analizować dane zgodnie ze „sztuką” informatyki śledczej, czyli tak jak w postępowaniu sądowym – wyjaśnia dr Mariusz Wrzesień, Prodziekan Wydziału Informatyki Stosowanej w WSIiZ.

Oprócz komputerów klasy PC, laboratorium wyposażone jest w trzy superkomputery: FRED, FRED DX, FRED SC wykorzystywane do skomplikowanych obliczeniowo i długotrwałych procesów analizy danych, a także przenośne zestawy do informatyki śledczej. Np. Tableau Super Kit uniemożliwia dokonywanie zmian w danych na dysku i wgrywanie nowych informacji. Zestaw XRY to z kolei najlepszy system do analiz śledczych przenośnych urządzeń: telefonów, PDA, nawigacji itp.. Używając go, można pozyskać np. listę połączeń, zdjęcia, wiadomości SMS, filmy itd. W nowym laboratorium można też odzyskać informacje z telefonów komórkowych oraz kart SIM. Naukowcy WSIiZ użyją do tego specjalistycznego oprogramowania i odpowiedniego zestawu okablowania, który pozwala na podpięcie ponad 4 tys. różnych urządzeń (telefonów, GPS-ów, padów itd.).

Laboratorium Kryminalistyki będzie wykorzystane nie tylko do celów dydaktycznych. Może również świadczyć usługi badawcze dla firm i instytucji zewnętrznych. Będzie to np. badanie dokumentów.

Zdjęcia: Adam Janusz