Pierwsze koty za płoty. Pierwsi kandydaci na studia są już po teście kwalifikacyjnym do Systemu Bezpłatnych Miejsc. Przed egzaminem byli zestresowani i niepewni swego losu, ale po, kiedy blisko 70% przystępujących do niego osób dowiedziało się, że zdało, nastroje były iście szampańskie.

W końcu jest się z czego cieszyć. Stypendium w wysokości 50% lub 100% czesnego to naprawdę sporo. System Bezpłatnych Miejsc (SBM) to unikatowy program motywacyjny funkcjonujący w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na czym polega? Uczelnia przygotowała 750 miejsc dla osób, które po zdaniu testu kwalifikują się do systemu, dzięki czemu mogą studiować za darmo już od pierwszego semestru studiów – mówi Maciej Ulita, rzecznik prasowy WSIiZ.

Mówi się, że papier przyjmie wszystko i w wielu przypadkach tak jest. W tym jednak, są to fakty. – W tegorocznym teście wynik pozytywny uzyskało 70%. Wynik jest szczególnie dobry na studiach stacjonarnych, ponieważ zwolnienie z czesnego otrzyma 81% zdających. Warto pamiętać, że kwalifikacja do systemu trwa nadal. Kolejny egzamin odbędzie się 3 sierpnia 2009 roku.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat promuje zdolnych i ambitnych studentów. Szansę na bezpłatne studia nasi studenci otrzymali od Uczelni na długo przed decyzją o równym traktowaniu studentów uczelni publicznych i niepublicznych – czyli o przyznaniu tym drugim środków na stypendia z budżetu państwa. Uczelnia od początku swej działalności przyznawała z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Od 2003 roku działa SBM.

– Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem jeśli chodzi o ilość i wysokość przyznawanych stypendiów. Powyższe dane obalają mit, że w uczelni niepaństwowej nie można studiować za darmo i pokazują, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców – mówi Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek. WSIiZ, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce umożliwia całkowicie bezpłatne studia stacjonarne. Z okazji warto więc skorzystać.

Szczęśliwcom, którzy dostali się do SBM serdecznie gratulujemy, a tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na studia w WSIiZ przypominamy, że nie ma na co czekać. Rekrutacja kończy się 31 lipca 2009 roku, a termin testu kwalifikacyjnego do SBM ustalony został na 3 sierpnia. Czekamy na Was!

Dowiedz się więcej o SBM