Niemal 100% pracodawców jest zadowolonych z praktykantów z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Z kolei wśród studentów satysfakcję ze zrealizowanych praktyk deklaruje 98% studentów. Te oceny przekładają się na konkretne działania. Aż 49% studentów uzyskało propozycję dalszej współpracy ze strony pracodawcy. Takie dane wynikają z najnowszego raportu opracowanego przez Zespół ds. Analiz i Badań Edukacyjnych WSIiZ.

W okresie październik 2019 – luty 2020 opiekunowie praktyk zebrali od studentów studiów siedmiosemestralnych (Fizjoterapii, Logistyki i Informatyki) 330 dzienniczków praktyk, które następnie zostały poddane analizie.

Jak się okazało, pracodawcy najwyżej ocenili praktykantów studiujących na kierunku Logistyka (100% ankietowanych zadeklarowało bardzo duże zadowolenie). Wysoki stopień zadowolenia jest także wśród pracodawców, którzy na swoje praktyki przyjęli studentów kierunku Informatyka (98%). Niewiele słabsze
noty uzyskali studenci z kierunku Fizjoterapia (97% pracodawców deklaruje bardzo duże zadowolenie).

Wielu pracodawców zapytanych o najważniejsze cechy praktykantów wskazywało:
• punktualność, sumienność, rzetelność i dokładność;
• szybkość adaptacji do miejsca pracy oraz zaangażowanie w wypełnianiu swoich obowiązków;
• umiejętność pracy w zespole i samodzielność.

Kolejną zmienną, która została przeanalizowana przez Biuro Karier, była satysfakcja z realizowanych praktyk. Aż 86% studentów zadeklarowało zadowolenie z praktyk: „w bardzo dużym stopniu”, 13% „w dużym stopniu” i 1% wskazało „trudno powiedzieć”. Studenci najwyżej ocenili atmosferę współpracy w zakładzie praktyk oraz współpracę z opiekunem ze strony firmy – poziom 98-99% ocen bardzo dobrych i dobrych. Pozostałe kategorie tj. możliwość zdobywania umiejętności praktycznych, czy użyteczność zdobytej na studiach wiedzy do realizowanych zadań, również kształtowały się na wysokim poziomie od 90% (oceny bardzo dobre i dobre).

Wśród głównych korzyści płynących z praktyk studenci podkreślali m.in.:
• doświadczenie zawodowe;
• bezpośredni kontakt z klientem/pacjentem;
• nabycie umiejętności praktycznych;
• poznanie struktury firmy, dokumentacji, zasad organizacji.

Po ukończonych praktykach, 49% praktykantów wskazało, że otrzymało propozycję dalszej współpracy ze strony pracodawcy. Zdecydowana większość propozycji dotyczyła studentów Logistyki (na tym kierunku aż 75% studentów odbywających praktykę otrzymało taką propozycję).