Instytut Badań i Analiz Finansowych, Katedra Finansów, Koło Naukowe FLOW: Bankowość & Inwestycje działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, zapraszają na warsztat otwarty„ABC inwestowania w opcje”.

Podczas warsztatu słuchacze zostaną zaznajomieni z opcjami – instrumentem pochodnym rynków finansowych. Warsztat składać się będzie z części: teoretycznej i części praktycznej.

Warsztat odbędzie się w środę 3 grudnia 2014 roku o godzinie 11:00 w sali RA101 w budynku głównym WSIiZ w Rzeszowie.

W programie warsztatu:

  • ABC Opcji
  • Zasady obrotu opcjami
  • Podstawowe sposoby inwestowania w Opcje
  • Praktyczne przykłady i analizy z inwestowania w Opcje

Warsztat poprowadzi Filip Duszczyk – animator opcji na parkietach giełd Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT) oraz Chicago Board Options Exchange (CBOE). Obecnie specjalista w Dziale Rynku Terminowego GPW w Warszawie.