Absolwenci 4 kierunków odebrali dyplomy ukończenia studiów podczas Graduacji, która odbyła się 16 maja 2015 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnia zaprosiła ich do współpracy biznesowej. Wręczono też nagrody dla najlepszych absolwentów.

Dyplomy z rąk Prorektora WSIiZ ds. Rozwoju i Współpracy dra Wergiliusza Gołąbka, Prorektora WSIiZ ds. Nauczania dra Andrzeja Rozmusa, a także dziekanów i prodziekanów odebrali absolwenci studiów I stopnia na kierunkach informatyka, logistyka, kosmetologia oraz zdrowie publiczne.

Radość z dyplomów i nagród
– Na studiach bywało różnie. Oprócz radości był też chwile ciężkie. Ale bez względu czy podczas nauki mieliście Państwo jakieś poprawki, trudne egzaminy, czy odbieracie dziś nagrody dla najlepszych absolwentów, dziś osiągacie Państwo sukces. Niewątpliwie tak trzeba nazwać ukończenie studiów w naszej uczelni – powiedział dr Wergiliusz Gołąbek.

Szczególnie uroczystym momentem Graduacji było wręczenie najzdolniejszym absolwentom WSIiZ nagród „Absolwent Roku”. Aby zdobyć tytuł „Absolwenta Roku”, w czasie studiów trzeba było m.in. osiągać ponadprzeciętne wyniki w nauce oraz angażować się w życie studenckie. „Absolwenci Roku” otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

Tytuł Absolwent Roku 2015 otrzymali:
Sławomir Szewczyk – Informatyka
Marcin Butkiewicz – Logistyka
Magdalena Szczepan – Kosmetologia
Katarzyna Bałata – Zdrowie publiczne

Dobre relacje z absolwentami

Na kwestię utrzymywania relacji pomiędzy absolwentami i z uczelnią zwrócił uwagę przedstawiciel Klubu Absolwenta WSIiZ, Szymon Taranda, który zachęcał do rejestrowania się w serwisie internetowym www.absolwent.wsiz.pl, poprzez który absolwenci są na bieżąco informowani o inicjatywach, jakie przygotowuje dla nich WSIiZ. Karta Klubu Absolwenta, którą otrzymali absolwenci, po rejestracji w serwisie, uprawnia m.in. do korzystania z szeregu zniżek na usługi firm, z którymi WSIiZ współpracuje na co dzień. Klub Absolwenta WSIiZ organizuje liczne szkolenia i warsztaty. Tradycją stały się już czerwcowe specjalistyczne, bezpłatne szkolenia z cyklu „Absolwenci Absolwentom”. Takie spotkania są okazją do poszerzenia swoich horyzontów oraz zdobycia dodatkowej specjalistycznej wiedzy. Są też sposobnością do spotkania swoich kolegów z czasu studiów, wymienienia się doświadczeniami i podjęcia wspólnych inicjatyw biznesowych. Historia wielu uczelni na całym świecie pokazuje, że właśnie na takim gruncie powstaje wiele interesujących i dobrze prosperujących biznesów.

Uroczystość odbyła się w Auli im. Prof. Jerzego Chłopeckiego w siedzibie WSIiZ w Rzeszowie.

Zobacz zdjęcia

Obszerną galerię zdjęć można zobaczyć w serwisie absolwent.wsiz.pl (po zalogowaniu).