Damian Krzysik, absolwent studiów jednolitych magisterskich, kierunku Ekonomia. Odbywa staż w dziele Marketingu i promocji Agencji Rozwoju Przemysłu

W jakiej firmie oraz dziale odbywa Pan staż?
Agencja Rozwoju Przemysłu – dział Marketingu i Promocji

Dlaczego wybrał Pan tę firmę?
ARP to spółka Skarbu Państwa, która wspiera działania inwestycyjne przedsiębiorstw. Wybrałem tę firmę z uwagi na chęć rozwijania umiejętności w obszarze wspierania nowych przedsięwzięć, między innymi ocenie potencjalnej inwestycji pod kątem poziomu innowacyjności rozwiązania oraz pod względem ekonomicznym – czy biznes plan został oparty o racjonalne założenia a koszty kwalifikowane są związane bezpośrednio z planowanym przedsięwzięciem.

Jak wyglądał proces kwalifikacyjny?
Proces kwalifikacyjny składał się z dwóch etapów – oceny wcześniej przygotowanego projektu oraz rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym przełożonym stażu.

Czy mógł Pan liczyć na pomoc i wsparcie współpracowników?
Każdy z współpracowników chętnie pomaga i wspiera mnie w codziennych zadaniach. W takiej atmosferze każde powierzone mi zadanie wykonuje z entuzjazmem.

Jakie zadania zostały Panu przydzielone?
W zasadniczej mierze moje zadania dotyczą wspierania zespołu podczas obsługi inwestora w zakresie działań promocyjno-marketingowych. Jest to współudział w przygotowywaniu prezentacji strefy, oferty dla potencjalnego inwestora oraz w sporządzaniu protokołu z kontroli przedsiębiorcy.
Ponadto, zapoznaje się z podstawowymi aktami prawnymi i procedurami dotyczącymi wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie, co pozwala mi lepiej zrozumieć funkcjonowanie Agencji Rozwoju Przemysłu.

Czy sądzi Pan, że udział w konkursie „Grasz o staż” będzie miał wpływ na Pana karierę zawodową?

Każde doświadczenia zawodowe nas kształtują i pomagają nam odpowiedzieć sobie co chciałbym w przyszłości robić, jaki zawód będzie najbardziej odpowiedni wobec moich predyspozycji.

Jakie widzi Pan korzyści z udziału w konkursie?
Po pierwsze możliwość poznania środowiska pracy w danej firmie, a przede wszystkim sprawdzenia się, zmierzenia z nowymi wyzwaniami zawodowymi. To da Nam odpowiedź czy wybrana przez Nas ścieżka zawodowa jest słuszna i czy poradzimy sobie w określonych warunkach zawodowych.

Co mógłby Pan doradzić studentom, którzy nie są zdecydowani czy brać udział w konkursie?
Nie ma co się zastanawiać. Spróbuj, przecież nic nie masz do stracenia, a drzwi do rozwijania swoich pasji zawodowych są szeroko otwarte i taka szansa stoi przed Tobą.

Proszę o wskazanie swojego motto.
Cytat George Bernard Shaw, który potwierdza, iż rozwój człowieka w ogromnym stopniu zależy od działań, które podejmuje: „Ludzie, którzy dają sobie radę w życiu to ludzie szukający takich okoliczności, jakie im pasują. Jeżeli nie mogą ich znaleźć, stwarzają je sobie sami”.