6 grudnia 2013 roku o godzinie 11.00 w sali RA07 odbyło się spotkanie z Łukaszem Haluchem – współtwórcą platformy Brainly.com, zrzeszającej portale umożliwiające efektywną naukę w grupie. Polską odsłoną projektu jest popularny wśród uczniów i studentów serwis Zadane.pl.

Łukasz Haluch jest absolwentem kierunku informatyka i ekonometria w WSIiZ. Tak jak wielu naszych studentów, podczas nauki korzystał z możliwości, jakie daje uczelniany program Stypendium od początku studiów – dzięki osiągnięciom i średniej ocen przez wszystkie 5 lat studiów w WSIiZ nie opłacał czesnego. Jako aktywny student i starosta, przez całe 5 lat utrzymywał również tytuł Starosty Roku.

Współtworząc platformę Brainly.com kierował się rosnącą popularnością serwisów typu Question & Answer, działających na bazie pytań i odpowiedzi udzielanych przez użytkowników. Przenosząc ten model na obszar edukacyjny, wraz z Tomaszem Krausem i Michałem Borkowskim stworzył fenomenalny projekt wspomagający naukę w zaciszu domowym.

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Dziekana wydziału Informatyki Stosowanej, który szczegółowo opisywał wszystkie osiągnięcia Łukasza Halucha, pochodzące jeszcze z czasów studiów. Warto wspomnieć, że jako student naszej uczelni przez pięć lat nie wydał ani jednej złotówki na czesne.

Dzięki wybitnym osiągnięciom w nauce i ogromowi pracy poza zajęciami, Łukasz Haluch przez cały tok edukacji w WSIiZ otrzymywał wysokie stypendium. Uczelnia nadal oferuje podobne wsparcie – jako student możesz nie tylko dostać gratyfikację za naukę, ale także skorzystać z możliwości programu Stypendium od pierwszego semestru.

Po słowach Dziekana swój krótki wykład rozpoczął Pan Haluch. Opowiedział o procesie powstawania platformy Brainly.com, o tym jak razem z kolegami wpadł na pomysł stworzenia jego pierwotnej wersji – polskiego serwisu Zadane.pl.

Szczegółowo opowiadał o problemach, jakie spotykały ich spółkę od samego początku. Zaznaczył, że w procesie osiągania sukcesu najważniejsze jest zaangażowanie, poświęcenie i ciężka praca.

– W biznesie, zwłaszcza internetowym ważne jest szybkie i konsekwentne działanie – podkreślał Łukasz Haluch. – W tym momencie funkcjonujemy w 17 krajach, mamy 6 wersji językowych i przygotowujemy się do wejścia na kolejne rynki – podsumował.

Od osób na widowni padło wiele interesujących pytań, na które Pan Łukasz z ochotą odpowiadał, poruszając nawet najbardziej nietypowe zagadnienia. Na zakończenie całego spotkania, osoby cechujące się największą wiedzą i refleksem zostały nagrodzone zestawami upominkowymi, sygnowanymi przez uczelnię.

Spotkanie z cyklu Absolwent Sukcesu stanowiło część programu Dnia Otwartego WSIiZ.