W połowie kwietnia 2010 roku absolwent WSIiZ, Pan Władysław Bukowski obejmie funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Urząd Marszałkowski powołał go na miejsce Wojciecha Władyczyna, który odchodzi na emeryturę. Władysław Bukowski będzie się zajmował sprawami administracyjno – technicznymi, związanymi z zagospodarowaniem magazynów i remontami. Pierwsze poważne zadanie, które go czeka to renowacja cerkwi Posadzie Rybotyckiej.

Nowy wicedyrektor dotychczas pełnił funkcję kierownika przemyskiego Oddziału Zamiejscowego Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Władysław Bukowski jest radnym Rady Miejskiej w Przemyślu, członkiem Prawa i sprawiedliwości. W radzie pracuje w komisjach gospodarki miejskiej, turystyki i sportu oraz w komisji rewizyjnej.

Bukowski ma 50 lat, z wykształcenia jest ekonomistą. Ukończył studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.