W maju 2014 roku zdobył III miejsce w konkursie „Junior Innowacji Podkarpacia” za aplikację finansową aITrader, w lipcu skończył studia na kierunku Ekonomia, a teraz został prezesem zarządu w firmie NOVA AI SOLUTIONS Sp. z o.o. Mateusz Gronkowski, bo o nim mowa, jest także prezesem zarządu i reprezentantem większościowego udziałowca VEHILI GROUP, która jest właścicielem serwsiu tylkosprzedam.pl.

– Wszystko zaczęło się osiem lat temu od zainteresowania rynkami giełdowymi – bardzo szybko prosta chęć zarobienia pieniędzy przerodziła się w zafascynowanie mechaniką działania rynków. Nowe hobby wpłynęło na moją decyzję o zmianie studiów z inżynierskiej mechaniki i budowy maszyn na ekonomię. Skupienie się na aspektach ekonomicznych i biznesowych bardzo szybko sprawiło, że znalazłem się w otoczeniu osób, które zainspirowały mnie do przekucia swoich zainteresowań w projekty biznesowe – wyjaśnia Mateusz Gronkowski, absolwent Ekonomii w WSIiZ.

W trakcie studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uczestniczył w kilkudziesięciu spotkaniach z prywatnymi inwestorami, na których prezentował swoje ciągle dopracowywane projekty. Były one wówczas w fazie koncepcyjnej. – Te prezentacje nauczyły mnie bardzo dużo w temacie oczekiwań biznesowych stawianych dobrym projektom – dodaje absolwent WSIiZ.
Zainteresowania Mateusza Gronkowskiego nie ograniczyły się jedynie do ekonomii. Interesowały go także nowoczesne technologie, informatyka, oraz zagadnienia sztucznej inteligencji.

– Ta mieszanka pasji doprowadziła mnie do sformułowania ostatecznego kształtu flagowego projektu – aITrader. Ideą, jaka kierowała powstaniem projektu aITrader była chęć zaoferowania inwestorom giełdowym narzędzia, którego na rynku jeszcze nie było – moją wizją był serwis internetowy, który każdemu oddaje do dyspozycji własnego robota, czyli specjalistyczny program, który potrafi nauczyć się stylu i strategii inwestycyjnej każdego człowieka, a następnie potrafi tę strategię udoskonalić i zautomatyzować – tłumaczy Mateusz Gronkowski.

Był to czas unijnej perspektywy finansowania 2007-2013. – Naturalnie skierowałem swój wzrok na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, ponieważ typowe dofinansowania z Programu Kapitał Ludzki w wysokości 40 000 zł były zbyt niskie na potrzeby specyfikacji mojego projektu. Napisanie oraz późniejsze dopracowanie wniosku do działania 8.1 PO IG zajęło mi ponad rok. Nieustępliwość i konsekwencja zaowocowały przyznaniem mojej spółce NOVA AI SOLUTIONS sp. z o.o. dofinansowania na projekt aITrader w wysokości ponad dziesięciokrotnie przewyższającej dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczych – mówi świeżo upieczony absolwent Ekonomii.

Wartość projektu jaki realizuje jego spółka to blisko 700 000 zł. Jednocześnie z pozyskaniem dofinansowania rozpoczął współpracę z prywatnym inwestorem, którego zainteresowały kompetencje i inicjatywy biznesowe absolwenta WSIiZ. Inwestor, o którym mowa, jest właścicielem szesnastu spółek w tym największej w Polsce organizacji zajmującej się wsparciem działania zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz wsparciem samych osób niepełnosprawnych, a w ramach innych działalności zajmuje się inwestycjami w ryzykowne projekty biznesowe we wczesnych fazach działania.

Mateusz Gronkowski obecnie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu w swojej spółce NOVA AI SOLUTIONS realizującej projekt aITrader, przewodzi także Zarządowi Spółki VEHILI GROUP sp. z o.o. sp. k., będącej własnością Inwestora. Absolwent WSIiZ jest także współwłaścicielem portalu www.tylkosprzedam.pl, który jest największym na rynku wirtualnym pośrednikiem sprzedaży pojazdów.

Ścieżka kariery zawodowej Mateusza Gronkowskiego dowodzi, że studia to idealny czas na realizację i komercjalizację swoich pasji. Dla kandydatów na studia to jasny sygnał, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest uczelnią, która aktywnych studentów wspiera i docenia, ale przede wszystkim, że studenci i absolwenci tej uczelni osiągają sukcesy na rynku zawodowym.