Absolwenci kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne będą mogli starać się o pracę w Policji bez konieczności odbywania niektórych szkoleń.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisała z Komendantem Głównym Policji porozumienie, na mocy którego Uczelnia włączona zostanie w proces przygotowywania kandydatów do służby w Policji.

W programie studiów na kierunku Administracja oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne pojawią się przedmioty, które jednocześnie wchodzą w zakres programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, absolwent WSIiZ starający się o pracę w Policji będzie zwolniony z tych treści szkolenia, które zaliczył już podczas studiów.

O szczegółach porozumienia poinformujemy niebawem.