20 kwietnia 2010 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyło się seminarium dotyczące sytuacji młodych dziennikarzy oraz studentów kształcących się w tym kierunku na rynku pracy. Seminarium odbyło się w ramach projektu „Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Nowe potrzeby – nowe standardy”.

Celem projektu jest:

  • podniesienie jakości kształcenia dziennikarzy
  • zakupienie nowego sprzętu specjalistycznego
  • wyposażenie studia w sprzęt fotograficzny
  • zakupienie fachowej literatury
  • nowe oprogramowania komputerowe
  • wypracowanie nowych standardów oraz nowej ścieżki kształcenia – np. „Fotografia i realizacja obrazu”

Na spotkaniu tym dr Sławomir Gawroński przedstawił badania studentów i wykładowców na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, a kolejne wystąpienia prelegentów przybliżyły nam ich wyniki.

Mgr Iwona Leonowicz – Bukała mówi, że „Dziennikarstwo to bardzo popularny kierunek w Polsce zaraz obok filologii, socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa i administracji”. Maturzyści w wyborze kierunku stawiają na pierwszym miejscu własne zainteresowania i pasje. Jednym z problemów jaki poruszyła było łączenie Dziennikarstwa i komunikacji społecznej w jedno. Wielu wykładowców i studentów twierdzi jednak, że powinny to być dwie odrębne ścieżki kształcenia.

Mgr Łukasz Błąd – przedstawił tabele oraz wykresy ukazujące liczbę studentów studiujących a zarazem pracujących. Uczniowie szkół niepublicznych (około 55%) częściej podejmują pracę, a niżeli uczniowie szkół publicznych( 40%). Branża w jakiej mogą się wykazać to między innymi: reklama (4%), media (18%), marketing – promocja (16%), oraz inne (60%). Co ciekawe z badań wynika, że najaktywniejsi mniej pracują. Są to uczniowie zdolni (średnia powyżej 4,5) którzy zapewne liczą na stypendia naukowe.

Dr Rafał Polak – kontynuował temat związany z branżą wybieraną po ukończeniu studiów na kierunku DiKS (Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna). Dowiadujemy się iż, najmniej studentów tego kierunku wybiera pracę związana z reklamą (13%), telewizją (16%), czy też gazetą (15%). Natomiast ku zaskoczeniu słuchaczy portale internetowe nie cieszą się popularnością pracy wśród absolwentów.

Mgr Olga Kurek – odpowiedziała na pytanie „Co wpływa na wysokość zarobków?”. Jest to między innymi: staż + doświadczenie, rodzaj medium, nazwisko, zasięg i lokalizację medium, forma własności i forma zatrudnienia. Płace dziennikarzy dzielą się na część stałą (etat) i zmienną ( wierszówka – wynagrodzenie od napisanego tekstu).

Dr Sławomir Gawroński – analizował przydatność zawodową studiów dziennikarskich. Z opinii studentów wynika, iż kierunek ten nie jest niezbędny aby zostać dziennikarzem … jednak bardzo w tym pomaga. Uczy pisać, mówić oraz kształci umiejętności praktyczne. Jak sam doktor mówi „U dziennikarza ważny jest warsztat, jednak liczy się też wiedza”

Ostatnim prelegentem był dr Maciej Ulita, który mówił o organizacjach dziennikarskich, oraz jakie pełnią funkcje. Wpływają one na: opinie publiczną, unikanie chaosu, oraz ustruktualizowanie polskiego dziennikarstwa. Jak sam twierdzi, "żyjemy w świecie stereotypów i wbrew faktom uważamy, że „jednostka ma mniejszą moc oddziaływania niż grupa” oraz „duży może więcej”. Chodzi o to, żeby nie lekceważyć roli i mocy oddziaływania jednostki, bo dopiero w tym kontekście zdanie Terencjusza (jestem człowiekiem…) ma sens".

„Homo sum, humani nil a me alienum puto” – „Człowiekiem jestem, i nic co ludzkie nie jest mi obce”, a po dzisiejszym seminarium wszyscy przyszli dziennikarze powinni sobie uświadomić, że zawód ten nigdy nie był, nie jest i nie powinien być nam obcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapraszamy na stronę: www.badaniadziennikarstwa.wsiz.rzeszow.pl

Tekst: Justyna Łopatko, Agnieszka Tomasik