Studenci Kierunku Administracja mogą teraz zapoznać się z przepisami dotyczącymi działalności straży, policji oraz innych służb, które odpowiadają za utrzymanie porządku publicznego, wybierając nową specjalność – Administracja bezpieczeństwa publicznego.

Specjalność ta pozwala również na zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, ochrony osób i mienia, a także zasad funkcjonowania administracji w zarządzaniu kryzysowym.

Absolwenci Administracji bezpieczeństwa publicznego będa mogli podjąć pracę w policji, straży pożarnej, miejskiej i gminnej, formacjach ochrony osób i mienia, czy żandarmerii wojskowej.

W programie studiów m.in.:

  • organy ochrony porządku publicznego,
  • podstawy kryminologii,
  • prawo wykroczeń,
  • bezpieczeństwo państwa.