Przyjęcie kierunku Administracja realizowanego w WSIiZ do International Association of Schools and Institutes of Administration, które miało miejsce w lipcu br. w Paryżu to istotne wyróżnienie. Ważne, bo IASIA nie ocenia jedynie teoretycznych aspektów kierunku, ale praktyczne walory oferowanego wykształcenia. Reprezentantem WSIiZ na posiedzeniu zarządu organizacji była Pani Profesor Agata Jurkowska-Gomułka, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego.

W Polsce członkostwem w IASIA, oprócz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, mogą pochwalić się jedynie dwie instytucje: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej. – Na pewno jest to dla nas wyróżnienie, szczególnie ze względu na to, że znaleźliśmy się w gronie najlepszych placówek w kraju – mówi dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Administracja.

Administracja WSIiZ była oceniana przez IASIA na podstawie wniosku, w którym zawarte zostały informacje m.in. na temat historii wydziału i jego kierunków, planów studiów pierwszego i drugiego stopnia, liczby studentów i absolwentów, planów rozwojowych i badawczych. Ważnym elementem oceny kierunku jest „tło kształcenia”.

Przy ocenie szczególna uwaga zwracana była na interdyscyplinarność studiów. Żeby zostać urzędnikiem nie wystarczy jedynie znać ustawy. Równie ważna jest wiedza z zakresu administracji, finansów, zarządzania i psychologii. Połączenie tych wszystkich dyscyplin w jednym programie studiów jest najlepszym modelem kształcenia.

– Członkostwo w IASIA to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia i prestiżu związanego ze studiowaniem administracji w WSIiZ. Będziemy starać się również o to, żeby kierunek został równie wysoko oceniony przez podmioty zewnętrzne podczas kolejnych ewaluacji – dzieli się planami na przyszłość dr Kurzępa-Dedo.

– Uczestnictwo kierunku Administracja w IASIA wpisuje się w liczne działania WSIiZ, mające na celu wypracowanie i realizację takiego modelu kształcenia administracji publicznej, który najpełniej odpowiada współczesnym wyzwaniom gospodarczym, społecznym i politycznym funkcjonowania sektora publicznego – uważa prof. Agata Jurkowska-Gomułka.

Członkostwo w IASIA to liczne korzyści dla uczelni. Studenci mogą być spokojni o najwyższą jakość kształcenia, bo eksperci Stowarzyszenia będą poddawać ewaluacji kierunek. Program nauczania zostanie wzbogacony o przedmioty z zakresu nauk politycznych oraz zarządzania administracją publiczną. Eksperci IASIA będą prowadzić zajęcia ze studentami administracji.

– Dzięki współpracy realizowany będzie taki model kształcenia kadr dla administracji publicznej, który najpełniej odpowiada współczesnym wyzwaniom gospodarczym, społecznym i politycznym funkcjonowania sektora publicznego – dodaje dr Katarzyna Kurzępa-Dedo.

IASIA powstało w 1961 r. Organizacja ma siedzibę w Brukseli, zrzesza niemal 200 członków instytucjonalnych z 72 krajów na wszystkich kontynentach. Celem działalności IASIA jest ciągłe udoskonalanie programów, modeli i wzorów edukacji oraz szkolenia administracji publicznej w duchu poszanowania takich wartości jak m.in.: przejrzystość działań administracji, bezwzględna neutralność, dążenie do doskonałości, profesjonalizm, wiarygodność, czy poszanowanie różnorodności.

Na forum IASIA współpracują najlepsze krajowe instytucje zaangażowane w nowoczesne kształcenie kadr administracji publicznej. Członkiem IASIA jest m.in. francuska Ecole National d’Administration – najsłynniejsza szkoła, kształcąca urzędników publicznych na świecie. Działalność IASIA ma również wymiar badawczy, realizowany przez stałą współpracę dziewięciu grup roboczych analizujących różne aspekty funkcjonowania administracji publicznej: od etyki i kultury administracji, poprzez reformy sektora publicznego do kształtowania i wdrażania polityk publicznych. Przy IASIA afiliowane jest czasopismo „International Review of Administration Law”, wydawane od 1927 r., a obecnie publikowane jest w czterech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej oraz chińskiej (mandaryńskiej).
Więcej o działalności IASIA na stronie: www.iias-iisa.org/iasia